Thứ 3 Tuần 21 Thường Niên – Ngày 27/08/2019

Lời Chúa: Mt 23,23-26

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình: các ngươi nộp thuế thập phân về bạc hà, hồi hương và thì là, còn những điều quan trọng hơn trong lề luật, là đức công bình, lòng nhân từ và lòng tin thì các ngươi lại bỏ qua; đáng lẽ phải làm những điều này và không bỏ các điều kia. Hỡi những kẻ dẫn đường đui mù, các ngươi gạn lọc một con muỗi ra, nhưng lại nuốt trửng cả con lạc đà. Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình, vì các ngươi rửa bên ngoài chén đĩa, nhưng bên trong, các ngươi đầy gian tham và nhơ bẩn. Hỡi những người biệt phái đui mù, hãy rửa bên trong chén đĩa trước đã, để bên ngoài cũng được sạch”.

 


Suy niệm

CHỨNG NHÂN TÌNH YÊU KHÔNG GIẢ HÌNH

“Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình” (Mt 23,23).

Lời Chúa hôm nay cho chúng ta biết Chúa Giêsu đã quở trách những người biết phái và nhóm luật sĩ “khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình,là những kẻ dẫn đường mù quáng” (Mt 23,23). Họ là ai và đã làm gì mà Chúa lại trách mắng như thế? Họ là những chuyên viên về Lề Luật và là những thầy dạy kế thừa ông Môsê. Họ là những người có chỗ đứng quan trọng trong đời sống chính trị và tôn giáo đương thời. Họ cũng là những người rất có uy tín đối với dân chúng. Chính Chúa Giêsu cũng nhìn nhận họ và khuyên mọi người “tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ” (Mt 23,3). Chúa quở trách họ vì họ nói mà không làm, nên Chúa khuyên mọi người đừng làm theo việc họ làm (x.Mt 23,3). Hôm nay lời Chúa còn cho ta thấy, họ buộc người ta những cái tỉ mỉ thật phụ thuộc và vỗ nghĩa mà Luật không hề nói đến “các ngươi nộp thuế thập phân về bạc hà, hồi hương và thì là”, trong khi đó họ lại không quan tâm đến điều căn bản và chính yếu của Luật là “là đức công bình, lòng nhân từ và lòng tin”. Như thế, họ bị Chúa quở trách là những “kẻ dẫn đường đui mù” vì không dẫn đưa mọi người đến với Thiên Chúa, mà chỉ dẫn đưa mọi người vào não trạng hẹp hòi và lối sống hình thức của họ.

Là người Công giáo, chúng ta vẫn luôn luôn tự hào nhìn nhận mình là môn đệ của Chúa Giêsu. Thế nhưng qua hình ảnh của các luật sĩ và nhóm Pharisêu, chúng ta nên nhìn lại để lối sống đạo của chúng ta không là những “kinh sư và Pharisêu thời đại”. Bởi vì rất có thể chúng ta đang quan tâm đến bề ngoài mà bên trong thì đầy gian dối, vụ hình thức. Đôi khi chúng ta cũng chỉ lo rửa chén đĩa bên ngoài, nhưng bên trong tâm hồn thì đầy “gian tham và nhơ bẩn”. Như thế, dù chúng ta cho có đang nói yêu thương, nhưng thực ra chúng ta lại là những người phản lại sứ điệp “Yêu Thương”.

Vậy qua sứ điệp Lời Chúa hôm nay chúng ta hãy trở về với lòng mình, làm một cuộc “thanh tẩy nội tâm”, để đối diện với Thiên Chúa hầu nhận ra đâu là điều nên làm và điều không nên làm. Đồng thời chúng ta cũng noi gương thánh Phaolô và xin Chúa cho chúng ta nhận ra cũng như sống điều căn cốt của giới răn yêu thương: “Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Đức mến không bao giờ mất được” (1 Cr 13,3-8).


Comments are closed.