Thứ 4 Tuần 21 Thường Niên – Ngày 26/08/2020

Lời Chúa: Mt 23,27-32

“Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế. Các người cũng vậy, bên ngoài thì có vẻ công chính trước mặt thiên hạ, nhưng bên trong toàn là giả hình và gian ác!

Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người xây mồ cho các ngôn sứ và tô mả cho những người công chính. Các người nói: ‘Nếu như chúng ta sống vào thời của tổ tiên, hẳn chúng ta đã không thông đồng với các ngài mà đổ máu các ngôn sứ’. Như vậy, các người tự làm chứng rằng các người đúng là con cháu của những kẻ đã giết các ngôn sứ. Thì các người đổ thêm cho đầy đấu tội của tổ tiên các người đi!”

 


Suy niệm

HÃY SỐNG LÀ CON THIÊN CHÚA

“Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình” (Mt 23,27).

Tiền tài, danh vọng, địa vị, chức tước là những điều tốt, bởi vì nhờ chúng cuộc sống con người có thể sẽ tốt hơn, nhưng nỗi lắng lo quá độ về chúng là một chuyện không hay gì. Thật vậy, ngay từ đầu, con người được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa. Đó là phẩm giá cao quý nhất mà con người có và phải hướng tới. Còn tiền tài, danh vọng, địa vị, chức tước chỉ là những phương tiện trợ giúp con người chứ không phải là mục tiêu của cuộc sống tại thế.

Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu phê phán lối sống giả hình của các Kinh sư và Pharisêu. Họ là những người đại diện cho Môsê để dẫn dắt dân thời bấy giờ (x. Mt 23,2). Có thể nói trước mặt dân, họ là thành phần ưu tú, đạo đức và tri thức. Tuy nhiên, Chúa Giêsu là Đấng thấu suốt tâm can từng gang tấc (Gr 11, 20), thấy rõ những gì ẩn kín bên trong họ. Họ giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế; bên ngoài thì có vẻ công chính trước mặt thiên hạ, nhưng bên trong toàn là giả hình và gian ác. Cuộc sống của họ chỉ để được người ta khen ngợi. Đối với Chúa Giêsu, họ là “quân dẫn đường mù quáng” (Mt 23, 24). Do đó, Chúa Giêsu khiển trách thứ đạo đức giả của họ về tội lợi dụng những hình thức đạo đức để khoe khoang, để mưu cầu hư danh, để ham hố chức quyền và trục lợi cho bản thân. Tựu chung, lối sống của các kinh sư và những người Pharisêu nghịch lại với giáo huấn của Chúa Giêsu và thánh ý Chúa Cha.

Chúa Giêsu Đấng “là đường, là sự thật và là sự sống” (Ga 14, 6). Người “không căn cứ bề ngoài mà đánh giá người ta, nhưng theo sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa” (Mc 12,14). Người cảnh giác các môn đệ “đừng bắt chước” (Mt 6,5) và “đừng làm theo hành vi” của những người Pharisêu và các Kinh sư (x. Mt 23,3), bởi vì mục đích của họ là muốn được người khác phục vụ. Do đó, Người dạy các môn đệ phải khiêm nhường phục vụ và yêu thương phục vụ anh em. Người dạy các ông “ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em” (Mt 20, 26). Người đã nêu gương trong việc phục vụ khi cúi mình xuống rửa chân cho các tông đồ. Người muốn các ông phải yêu thương nhau như Người đã yêu. Thật vậy, Người là Con Thiên Chúa, nhưng vì yêu thương nhân loại Người đã nhập thể làm người để con người được làm con Thiên Chúa. Vì yêu Người đã bằng lòng chịu chết để hòa giải con người với Thiên Chúa.

Là phận người yếu đuối, người Kitô hữu phải biết rằng mình đang mang trong người mọi gốc rễ của Biệt phái, hiểu rằng bổn phận đầu tiên của mình là tự tra vấn hơn là tự hỏi ai là Biệt phái. Từ đó, người Kitô hữu được mời gọi hãy nên hoàn thiện như Chúa Cha là Đấng hoàn thiện. Sự hoàn thiện là nên giống Chúa Giêsu Kitô, hình ảnh của Chúa Cha (x. Cl 1, 15) qua việc khiêm nhường và yêu thương phục vụ anh em như lời Người giáo huấn.

Xin cho mỗi người luôn biết giới hạn của bản thân và biết cậy dựa vào ơn Chúa bởi vì không có Người chúng ta không làm gì được. Đặc biệt xin cho mỗi người luôn ý thức các việc lành đạo đức của mình là để hoàn thiện bản thân hầu xứng danh là con Thiên Chúa. Đồng thời giúp tha nhân đến với gặp Chúa và được Người biến đổi.


Comments are closed.