Thứ 3 Tuần 22 Thường Niên – Ngày 01/09/2020

Lời Chúa: Lc 4,31–37

Bấy giờ, Chúa Giêsu xuống Ca-phác-na-um, một thành miền Ga-li-lê, và ngày Sa-bat, Người giảng dạy dân chúng. Họ sửng sốt về cách Người giảng dạy, vì lời của Người có uy quyền.

Trong hội đường, có một người bị quỷ thần ô uế nhập, la to lên rằng : “Ông Giêsu Na-za-réth, chuyện chúng tôi can gì đến ông, mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi: ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa !” Nhưng Chúa Giêsu quát mắng nó : “Câm đi, hãy xuất khỏi người này !” Quỷ vật người ấy ngã xuống giữa hội đường, rồi xuất khỏi anh ta, nhưng không làm hại gì anh. Mọi người rất đỗi kinh ngạc và nói với nhau : “Lời ấy là thế nào ? Ông ấy lấy uy quyền và thế lực mà ra lệnh cho các thần ô uế, và chúng phải xuất !” Và tiếng đồn về Người lan ra khắp nơi trong vùng.

 


Suy niệm

LỜI UY QUYỀN

“Họ sửng sốt về cách Người giảng dạy, vì lời của Người có uy quyền” (Lc 4,32).

Chúa Giêsu đã tỏ cho mọi người biết chính mình là ai khi Ngài chữa lành các bệnh tật và khử trừ ma quỷ. Ngài không cần ma quỷ tung hô hay tuyên xưng Ngài. Chính việc làm của Ngài sẽ làm chứng cho Ngài.

Trình thuật Tin mừng hôm nay kể về việc giảng dạy của Chúa Giêsu cho dân chúng ở miền Galilê. Cách giảng dạy của Chúa làm mọi người rất đỗi ngạc nhiên vì lời Ngài giảng dạy có sức lôi cuốn của một Đấng có uy quyền và đầy sức mạnh. Lời giảng dạy của Chúa Giêsu còn có khả năng trục xuất làm ma quỷ phải khiếp sợ. Uy quyền nơi Chúa Giêsu được kín múc từ nơi chính Thiên Chúa bởi Ngài là Thiên Chúa thật đã đến trần gian mang lấy thân phận con người để giải thoát con người khỏi tội lỗi và mọi ràng buộc cám dỗ của ma quỷ. Chúa giảng dạy như Đấng có uy quyền – uy quyền ấy không phải là thứ uy quyền được áp đặt trên người khác. Uy quyền của Chúa Giêsu phát xuất từ chính sự thống nhất giữa lời nói và hành động: Ngài chỉ cần nói với tên quỉ câm: “Câm đi, hãy ra khỏi người này,” thì phép lạ liền xảy ra. Những người chứng kiến phép lạ đã thấy được sự khác biệt giữa lời giảng dạy của Chúa Giêsu và của các Luật sĩ đương thời.

Thế giới ngày nay đang có quá nhiều tiếng ồn khiến con người thời đại không còn nghe được Lời Hằng Sống. Họ quay cuồng mãi hoài với những đam mê vật chất, thú vui trần thế; bị những ma quỷ bạc tiền ám hại… Họ vẫn còn bước đi trong u minh của cuộc đời và không tìm được con đường nào để đưa tới hạnh phúc đích thực của đời người. Chỉ có Lời Chúa mới có khả năng biến đổi cuộc đời chúng ta, biến đổi những tính hư nết xấu, những yếu đuối tội lỗi, những ươn hèn thiếu sót của chúng ta. Vì thế, chúng ta hãy để Lời Chúa biến đổi cuộc đời chúng ta, hãy để cho mình được nuôi dưỡng bằng Mình Máu Chúa, hãy đến gần Thiên Chúa để cũng được Thiên Chúa đến gần chúng ta thì ma quỷ sẽ sợ hãi mà tránh xa chúng ta. Nhờ vậy, chúng ta mới thoát khỏi những cám dỗ và việc làm ám muội của ma quỷ luôn muốn lôi kéo chúng ta xa rời tình yêu Thiên Chúa, phương hại đến tương giao anh chị em với nhau.

Lạy Chúa, xin cho con biết lắng nghe, Lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe, Lời Ngài dạy con lúc lẻ lỏi… Lời Ngài là sức sống của con Lời Ngài là ánh sáng đời con. Và giữa những xao động của nhân thế nổi trôi, xin cho chúng con biết tìm đến một cõi riêng tư trầm lắng để con có thể nghe được tiếng Chúa nói trong tâm hồn chúng con. Amen.


Comments are closed.