Thứ 3 Tuần 21 Thường Niên – Ngày 25/08/2020

Lời Chúa: Mt 23,23-26

Khi ấy, Chúa Giê-su phán rằng : “Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình. Các ngươi nộp thuế thập phân về bạc hà, hồi hương và thì là, còn những điều quan trọng hơn trong lề luật, là đức công bình, lòng nhân từ và lòng tin thì các ngươi lại bỏ qua ; đáng lẽ phải làm những điều này và không bỏ các điều kia. Hỡi những kẻ dẫn đường đui mù, các ngươi gạn lọc một con muỗi ra, nhưng lại nuốt trửng cả con lạc đà. Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình, vì các ngươi rửa bên ngoài chén đĩa, nhưng bên trong, các ngươi đầy gian tham và nhơ bẩn. Hỡi những người biệt phái đui mù, hãy rửa bên trong chén đĩa trước đã, để bên ngoài cũng được sạch”.

 


Suy niệm

THIÊN CHÚA BAN ÂN HUỆ QUA LỀ LUẬT

“Điều quan trọng hơn trong lề luật, là đức công bình, lòng nhân từ và lòng tin” (Mt 23,23).

Lề luật là ân huệ tuyệt vời mà Thiên Chúa ban tặng cho con người. Lời ca trong Thánh vịnh 147 cho thấy: “Chúa bày tỏ lời Người cho nhà Giacóp, chiếu chỉ luật điều cho Israel. Chúa không đối xử với dân nào như vậy, không cho họ biết những điều luật của Người” (Tv 147,19-20). Như vậy, con người tuân giữ lề luật là cách đón nhận ân huệ của Chúa ban. Chúa Giêsu đã khuyên dạy và kiện toàn thái độ giữ luật để mỗi người đón nhận ơn lành, đồng thời cảm thấy tuân giữ lề luật không là gánh nặng cho cuộc sống, và không có thái độ thái quá khi giữ luật.

Điều quan trọng trong việc tuân giữ lề luật là “là đức công bình, lòng nhân từ và lòng tin” (Mt 23,23) chứ không hệ tại ở việc làm nhiều việc lành hay đóng thuế thập phân thật chi li. Việc đóng thuế thập phân là chu toàn đức công bình khi mỗi người dâng lên Thiên Chúa những hoa lợi, nhờ đó đón nhận ân huệ của Thiên Chúa. Sự sai trái về đức công bình của các luật sĩ và biệt phái mà Đức Giêsu lên án là họ tự hào khi đóng thuế thập phân những thứ rất nhỏ như bạc hà, thì là, vân hương, và nghĩ rằng mình đã nên công chính. Họ làm việc đó cốt để phô trương việc làm mà không cần đến ân huệ Thiên Chúa. Từ đó lòng tin của họ dẫn đến sai lạc khi không còn tin vào Chúa, mà chỉ tin vào chính việc mình làm. Bên cạnh đó, họ áp đặt lề luật “bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta” (Mt 23,4), để tạo cơ hội “nuốt hết tài sản của bà góa” (Mt 23,14).

Chúa Giêsu không lên án việc nộp thuế thập phân, nhưng kêu gọi “phải làm những điều này và không bỏ các điều kia” (Mt 23,23). Nghĩa là, con người vừa tuân giữ luật, vừa mặc lấy tâm tình mà ý định luật hướng đến, chứ không phải dừng lại ở hình thức bên ngoài. Nhờ đó, con người giữ luật trọn tâm tình, không khập khiễng, không thái quá. Và bởi vì chúng ta nhận ra ân huệ của Chúa qua lề luật, nên chẳng bao giờ cảm thấy đó là gánh nặng của cuộc sống. Quả thật, Thiên Chúa muốn chúng ta tuân giữ lề luật để được sống trong tình thương của Người.

Lạy Chúa, xin thứ tha cho chúng con về những thiếu sót khi chưa chu toàn lề luật của Chúa. Xin Chúa khơi lên lòng mến trong chúng con, để chúng con biết yêu mến luật Chúa truyền ban và hân hoan thực thi cho trọn.


Comments are closed.