Thứ 4 Tuần 17 Thường Niên – Ngày 31/07/2019

Lời Chúa: Mt 13,44-46

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Nước trời giống như kho tàng chôn giấu trong ruộng, người kia tìm được, vội chôn vùi xuống, vui mừng trở về bán tất cả những gì anh có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời cũng giống như người buôn nọ đi tìm ngọc quý. Tìm được một viên ngọc quý, anh trở về bán mọi của cải mà mua viên ngọc ấy.”

 


Suy niệm

TÌM KIẾM NƯỚC THIÊN CHÚA

“Tìm được một viên ngọc quý, anh trở về bán mọi của cải mà mua viên ngọc ấy”
(Mt 13,46).

Trong hành trình rao giảng Tin Mừng, Chúa Giêsu đã tìm nhiều cách để diễn tả mầu nhiệm Nước Thiên Chúa. “Chúng ta ví Nước Thiên Chúa với cái gì đây” (Mc 4,30). Người dùng những hình ảnh cụ thể và quen thuộc trong đời sống hằng ngày như: hạt cải, nắm men…để diễn tả Nước Thiên Chúa. Bên cạnh đó, Chúa Giêsu dạy ta “trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho” (Mt 6,33). Như vậy, mục đích cuối cùng của con người là hạnh phúc được vào Nước Thiên Chúa. Tuy nhiên, để có được hạnh phúc ấy, con người phải sẵn sàng hy sinh tất cả để được vào Nước Thiên Chúa, dù là phải bỏ đi phần thân thể (x.Mt 18,8-9), hay phải hy sinh mạng sống và vác lấy thánh giá đời mình (x.Mt 16,24-26). Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa nói đến phải bán tất cả những gì mình có để mua lấy mảnh đất có kho tàng chôn trong ruộng và mua lấy viên ngọc quý. Người tìm kho tàng và viên ngọc đã có một khao khát, một ước mơ để có được những thứ quý giá. Từ đó, anh đã không ngần ngại bán hết tài sản để mua lấy nó. Qua đó, Chúa Giêsu muốn dùng hai hình đó để nói đến Nước Thiên Chúa mà con người cũng khao khát kiếm tìm.

Phần chúng ta chỉ khi khao khát, say mê và nhận ra sự cao quý của Nước Thiên Chúa, chúng ta mới vội vã bán hết những gì mình có mà mua cho được. Đúng vậy, Nước Thiên Chúa chỉ là điều cần thiết và quan trọng cho những ai biết nhận ra giá trị của thực tại trong đời sống đó. Một đời sống vô cùng quý giá, đến nỗi người ta dám đánh đổi cả cuộc đời để đổi lấy. Những gì chúng ta thấy trước mắt, cho dù quí giá đến đâu thì cũng không làm thỏa mãn khát vọng sâu thẳm trong tâm hồn. Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu “đã ước mong được về nhà Cha trên trời, nơi con tim đang thổn thức đợi trông”; Thánh Augustino đã diễn tả niềm khát khao ấy khi thốt lên: “Lạy Chúa, tâm hồn con khắc khoải bao lâu được nghỉ an trong Chúa”.

Lạy Chúa, mọi sự rồi cũng qua đi, sẽ trở về hư không chẳng có gì là tồn tại mãi mãi ngoài một mình Thiên Chúa- Đấng làm nên mọi sự trong vũ hoàn. Xin Chúa cho chúng con biết dùng thời giờ trong đời sống này mà tìm kiếm Nước Chúa. Xin cho chúng con biết thu tích những gì là cao quý để mua lấy hạnh phúc vĩnh cửu bên Chúa. Amen.


Comments are closed.