Thứ 3 Tuần 17 Thường Niên – Ngày 30/07/2019

Lời Chúa: Mt 13,36-43

Bấy giờ, Đức Giê-su bỏ đám đông mà về nhà. Các môn đệ lại gần Người và thưa rằng: “Xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe.” Người đáp : “Kẻ gieo hạt giống tốt là Con Người. Ruộng là thế gian. Hạt giống tốt, đó là con cái Nước Trời. Cỏ lùng là con cái Ác Thần. Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là ma quỷ. Mùa gặt là ngày tận thế. Thợ gặt là các thiên thần. Vậy, như người ta nhặt cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Con Người sẽ sai các thiên thần của Người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác, mà tống ra khỏi Nước của Người, rồi quăng chúng vào lò lửa ; ở đó, chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời, trong Nước của Cha họ. Ai có tai thì nghe.”

 


Suy niệm

GƯƠNG TỐT HAY GƯƠNG XẤU

“Hạt giống tốt, đó là con cái Nước Trời. Cỏ lùng là con cái Ác Thần”(Mt 13,38).

Cuộc sống cùng với hoạt động của một người có tác động lên những người xung quanh và cũng chịu ảnh hưởng từ họ. Cha mẹ có ảnh hưởng lên con cái, bên cạnh đó sinh hoạt của cha mẹ cũng chịu sự chi phối từ những người con trong gia đình. Thầy cô tác động trên học trò và trình độ của học trò cũng khiến thầy cô phải thay đổi phương pháp và nội dung giáo dục. Bạn bè có thể cùng giúp nhau tiến bộ và cũng có thể lôi kéo nhau vào việc tội lỗi. Những ảnh hưởng qua lại trên xảy ra vì mọi người chung sống trong một gia đình, một mái trường hay một môi trường xã hội. Do đó, mỗi người cần có trách nhiệm trở thành tấm gương tốt để tạo những ảnh hưởng tích cực cho người khác.

Trình thuật Tin Mừng hôm nay nói đến việc “chung sống” của cỏ lùng trên cánh đồng ruộng. Khi mới phát triển, hình dạng của lúa tốt và cỏ lùng giống nhau, rất khó phân biệt. Rễ của hai loại cây này quấn lấy nhau trong đất, nếu nhổ loại cây này có thể ảnh hưởng đến loại cây kia. Cả hai loại cây cùng mọc trên một thửa ruộng nên có những điều kiện để phát triển như nhau: cùng một lượng nước tưới, cùng một mặt trời chiếu sáng, cùng một lượng phân bón, cùng chịu những điều kiện của thời tiết. Thế mà khi hai loại cây lớn lên chỉ có hạt giống tốt phát huy tác dụng và cho hiệu quả là những hạt lúa thơm ngon. Ngược lại, cỏ lùng không cung cấp được sản phẩm hữu ích nào, mà còn cản trở sự phát triển của cây lúa.

Mỗi người Kitô hữu không tách mình ra khỏi đời sống chung xã hội, nhưng hòa nhập và làm men muối ướp mặn tình yêu thương cho đời. Nhờ Bí tích Thanh tẩy, người Kitô hữu chính thức là con cái Nước Trời, trở nên như một hạt giống tốt mà Thiên Chúa gieo vào cánh đồng thế gian. Vì thế, hạt giống tốt nơi tâm hồn mỗi người cần được chăm lo phát triển lớn mạnh hầu sinh hoa trái và hiệu quả tốt. Bên cạnh đó, hạt giống tốt cũng không gây ảnh hưởng xấu lên những cây chung quanh, chúng cùng nhau phát triển, nương tựa nhau và cùng sinh hoa trái. Người Kitô hữu không chỉ biết tốt cho bản thân mình, mà còn mưu cầu lợi ích cho tha nhân và trở nên chứng nhân tình yêu giữa dòng đời.

Chúng ta xét lại đời sống của bản thân mỗi người. Ta đang là hạt giống tốt hay đang là cỏ lùng trên cánh đồng thế gian? Liệu ta có làm gương mù gương xấu cho những người chung quanh, những người ta có liên đới, có trách nhiệm hay không? Mỗi người sẽ phải trả lời câu hỏi trên cho Đấng gieo giống là Thiên Chúa, chính là Đấng từ ban đầu đã ban cho chúng ta ân huệ được làm hạt giống tốt của Ngài.


Comments are closed.