Thứ 5 Tuần 17 Thường Niên – Ngày 01/08/2019

Lời Chúa: Mt 13,47-53

Khi ấy Chúa Giêsu kể cho dân chúng nghe dụ ngôn này: Nước Trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. Đến ngày tận thế, cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên thần sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó, chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng.

“Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không ?” Họ đáp : “Thưa hiểu.” Người bảo họ : “Bởi vậy, bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về Nước Trời, thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ.”

Khi Đức Giê-su kể các dụ ngôn ấy xong, Người đi khỏi nơi đó.

 


Suy niệm

ĐÓN NHẬN NƯỚC TRỜI QUA DỤ NGÔN MẺ LƯỚI

“Nước Trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài” (Mt 14,47-48).

Nước Trời là một mầu nhiệm vượt tầm trí hiểu của con người. Chính vì thế, Chúa Giêsu dùng các dụ ngôn đời thường, để giúp chúng ta có thể hiểu được mầu nhiệm cao vời, khôn tả đó. Nước Trời được ví như chiếc lưới thả xuống biển và kéo lên đủ mọi thứ cá, có cá tốt lẫn cá xấu. Đến ngày cánh chung, cá tốt thì cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài.

Hình ảnh chiếc lưới đầy cá mà Chúa Giêsu nói trong dụ ngôn, cho thấy Nước Trời không loại trừ bất kì ai, ngay cả những người tội lỗi. Thậm chí nhiều lần Chúa Giêsu đã đồng bàn và lên tiếng bênh vực cho họ: “Ta đến để kêu gọi những người tội lỗi chứ không phải người công chính (Mt 9,13), Ngöôøi khoeû maïnh khoâng caàn thaày thuoác, ngöôøi ñau oám môùi caàn” (Mc 2,17). Người mạnh dạn rời bỏ chín mươi chín con chiên trong ràn để đi tìm một con chiên lạc (x.Mt 18,12). Chính Người là chiếc lưới được Chúa Cha quăng xuống biển đời, để đem về những con cá là tất cả chúng ta. Thế nhưng, trong mẻ lưới được kéo lên có những cá tốt và cá xấu. Chắc hẳn, chúng ta không muốn mình là loại cá xấu bị vứt ra ngoài, nhưng muốn mình là cá tốt được đưa vào giỏ trong mẻ lưới của Thiên Chúa.

Để trở thành cá tốt, trước hết chúng ta cần khôn ngoan đón nhận Lời Thiên Chúa là chính Chúa Giêsu. Chính Người là Ngôi Lời của Thiên Chúa. Thêm vào đó, ta cần cầu nguyện để gia tăng sức bền trong cuộc chiến đấu thiêng liêng. Cuối cùng, chúng ta cần ý thức sự hiện diện của Chúa trong mọi việc mình làm, vì không biết lúc nào chiếc lưới sẽ ập đến, bắt chộp chúng ta.

Lạy Chúa Giêsu, xin mở trí lòng chúng con để biết đón nhận Nước Trời là chính Chúa, bằng việc sống tỉnh thức và khôn ngoan chọn lựa theo thánh ý Chúa để trở thành những con cá tốt được đưa vào Nước Trời mai này. Amen.


Comments are closed.