Thứ 4 Tuần 15 Thường Niên – Ngày 15/07/2020

Lời Chúa: Mt 11,25-27

Khi ấy, Chúa Giêsu thưa rằng: “Lạy Cha là Chúa trời đất, con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. Mọi sự đã được Cha Ta trao phó cho Ta. Và không ai biết con trừ ra Cha, và cũng không ai biết Cha trừ ra con và kẻ con muốn mạc khải cho”.

 


Suy niệm

KẺ BÉ MỌN CỦA THIÊN CHÚA

“Lạy Cha là Chúa trời đất, con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn” (Mt 11,25).

Bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu cất tiếng tạ ơn và chúc tụng Chúa Cha đã mặc khải những điều cao sâu kín nhiệm cho những kẻ bé mọn (x. Lc 10,21), đó là những người có tâm hồn nghèo khó mà Chúa Giêsu đã nói đến trong Tám Mối Phúc (x. Mt 5,3-12).

Nhìn vào trong các Tin Mừng, Chúa Giêsu đã có lúc rơi lệ. Ngài rơi lệ vì thương anh Ladarô (x. Ga 11,35), thương thành Giêrusalem (x. Ga 19,41). Trong Tin Mừng hôm nay có thể Chúa Giêsu cũng đã rơi lệ. Tuy nhiên đó không phải giọt lệ của buồn thương nhưng là của niềm vui vỡ òa. Ngài vui mừng hớn hở đến nỗi phải thốt lên lời ngợi khen chúc tụng Chúa Cha. Ngài không mừng cho Ngài, nhưng mừng cho các môn đệ và cho những ai đón nhận lời Ngài rao giảng. Thật vậy, sứ điệp của Chúa Giêsu chính là sự mạc khải để giúp con người đến với Chúa Cha, mà mỗi người được mời gọi đón nhận với cả tâm hồn đơn sơ khiêm tốn, bởi vì Chúa Giêsu đã nói: “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy” (Ga 14,6).

Những người hiền triết và khôn ngoan được Chúa Giêsu nhắc đến trong Tin Mừng hôm nay là những người biệt phái đang đứng trong hàng ngũ lãnh đạo tôn giáo Do thái. Họ đến với Chúa bằng con đường của sự thông hiểu luật Môsê. Họ cho rằng chỉ cần am tường lề luật Môsê trong Kinh Thánh cũng như trong truyền khẩu là con người có thể đến với Thiên Chúa. Họ tự phụ mình biết Thiên Chúa, nhưng thực ra họ lìa xa Người. Cũng vậy, nếu con người cậy dựa vào sự khôn ngoan của mình, thì sẽ không gặp được Thiên Chúa, nhưng nếu để Chúa Thánh Thần hướng dẫn qua Chúa Giêsu Kitô, con người mới có thể đạt tới sự thông hiệp với Thiên Chúa và được cứu rỗi. Do đó, mỗi người được mời gọi trở nên những kẻ bé mọn theo tinh thần của Tin Mừng là trở nên nhỏ bé, nên giống trẻ thơ (x. Mt 18,3; 19,14), như cậu bé Đanien chỉ dựa vào sự soi sáng của Thiên Chúa để giải mộng cho vua Nabucôđônôxo (x. Đn 2,18-23), như Mẹ Maria trở nên nữ tỳ hèn mọn để Thiên Chúa được tự do hành động (x. Lc 1,38), như Têrêsa Avila được đặt làm tiến sĩ Hội Thánh, tuy không học hành nhiều, nhưng đã có kinh nghiệm sống động về Thiên Chúa và đã trình bày những kinh nghiệm thiêng liêng của mình một cách tốt đẹp với một kho tàng thiêng liêng quí báu, để mọi người đến với Mầu Nhiệm Thiên Chúa.

Noi theo các nhân đức đấy, mỗi người chúng ta cũng mặc lấy thái độ khiêm tốn qua việc mở cánh cửa lòng mình để cho Thiên Chúa hành động. Ước gì vào ngày sau hết, Chúa Giêsu sẽ vui mừng nói với tất cả mỗi người: “Anh em hãy vui mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời” (Lc 10,20b).

Lạy Chúa Giêsu, giữa những xao động của thế gian và giữa những buồn vui trong cuộc sống, xin Chúa giúp chúng con luôn mặc lấy tâm tình khiêm tốn và mở rộng tâm hồn để lắng nghe lời Chúa chỉ dạy. Amen.


Comments are closed.