Thứ 3 Tuần 15 Thường Niên – Ngày 14/07/2020

Lời Chúa: Mt 11,20 - 24

Khi ấy, Chúa Giê-su quở trách các thành đã chứng kiến nhiều phép lạ Người làm mà không chịu sám hối : “Hỡi Cô-rô-da-in, khốn cho ngươi. Hỡi Bết-sai-đa, khốn cho ngươi. Vì nếu đã xảy ra tại Ty-rô và Si-đon, các phép lạ diễn ra nơi các ngươi, thì họ đã mặc áo nhặm, rắc tro mà ăn năn hối cải từ lâu rồi. Nên Ta bảo các ngươi : trong ngày phán xét, Tyrô và Siđon sẽ được xét xử khoan dung hơn các ngươi. Còn ngươi, hỡi Ca-phác-na-um, chớ thì ngươi nhắc mình lên tận trời sao. Ngươi sẽ phải rơi xuống địa ngục, vì nếu các phép lạ diễn ra giữa ngươi mà xảy ra tại Sô-đô-ma, thì thành ấy đã tồn tại cho đến ngày nay. Vậy Ta bảo thật các ngươi : trong ngày phán xét, Sô-đô-ma sẽ được xét xử khoan dung hơn ngươi”.

 


Suy niệm

ĂN NĂN VÀ HỐI CẢI

“Vì nếu đã xảy ra tại Ty-rô và Si-đon, các phép lạ diễn ra nơi các ngươi, thì họ đã mặc áo nhặm, rắc tro mà ăn năn hối cải từ lâu rồi” (Mt 11,21b).

Trong bài Tin Mừng ngày hôm nay, Chúa Giêsu quở trách dân thành Cô-rô-đa-in, Bết-shai-đa và Ca-phác-na-um đã nghe Chúa Giêsu giảng dạy, chứng kiến nhiều phép lạ nhưng vẫn cứng lòng, không chịu ăn năn hối cải để quay về cùng Thiên Chúa. Câu chuyện thời Chúa Giêsu đã diễn ra hơn hai ngàn năm, nhưng xem ra vẫn rất “thời sự” ở xã hội văn minh của chúng ta. Lời Chúa hôm nay là một “lời nhắc” của Thiên Chúa đối với chúng ta về sự ăn năn, sám hối để thay đổi cách sống của mỗi người.

Theo nguyên ngữ Hy Lạp, hối cải : “metanoia”, là một từ ghép bởi “meta” (sau, với) và động từ “noeo” (thấu hiểu, suy nghĩ); hàm ý chỉ hối cải (metanoia) nghĩa là “về sau suy nghĩ khác”. Theo nghĩa đó, chúng ta có thể hiểu rộng hơn “metanoia” có nghĩa là một sự thay đổi triệt để trong suy nghĩ, một sự thay đổi trong lý trí đi đôi với lòng ân hận sâu sắc dẫn đến sự thay đổi trong lối sống.

Bài Tin Mừng hôm nay nhắc đến những thành Ty-rô, Si-đôn và Sô-đô-ma được coi là những thành tội lỗi, biểu tượng của sự xa đọa luân lý, của sự kiêu căng và tôn thờ ngẫu tượng thời Cựu Ước, nếu những thành này được chứng kiến những phép lạ, những lời giảng dạy của Chúa Giêsu thì theo như lời Chúa nói: “họ đã mặc áo nhặm, rắc tro mà ăn năn hối cải từ lâu rồi” (Mt 11,21). Cách dùng câu điều kiện giả định trong câu Lời Chúa này, như diễn tả một sự chua xót, tiếc nuối cho thành Ty-rô và Si-đôn, vì không được diễm phúc được chính Đức Giêsu rao giảng và làm phép lạ nên họ không hoán cải, ăn năn. Thật đau đớn thay cho những thành Cô-rô-đa-in, Bết-shai-đa và Ca-phác-na-um, hay con người thời nay dù vẫn hằng ngày nghe Lời Chúa, nhưng vẫn không thể đón nhận Chúa mà ăn năn hoán cải thay đổi cách sống tội lỗi. Đó là lối sống theo kiểu hâm hẩm, không nóng cũng chẳng lạnh, khiến cho Thiên Chúa muốn nôn ra khỏi miệng Người (x. Kn 3,16). Chính Đức Giêsu đã lên án nặng nề sự kiêu ngạo này: “Ngươi sẽ phải rơi xuống địa ngục” (Mt 11,23). Ước gì bài Tin Mừng hôm nay như ngọn đèn soi sáng và cảnh tỉnh mỗi người chúng ta để chúng ta biết định hướng cách sống của mối người trong một xã hội đầy hỗn loạn.

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết quý trọng những hồng ân Chúa ban cho chúng con. Xin Chúa đừng để những ơn lành của Chúa ra vô ích mà hãy để những hạt giống ấy sinh trưởng tốt trên mảnh đất tâm hồn chúng con, ngõ hầu chúng con biết ăn năn hối cải, thay đổi cuộc sống theo nẻo chính đường ngay theo thánh ý Chúa. Amen.


Comments are closed.