Thứ 4 Tuần 11 Thường Niên – Ngày 20/06/2018

Lời Chúa: Mt 6, 1-6.16-18

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy cẩn thận, đừng phô trương công đức trước mặt người ta để thiên hạ trông thấy, bằng không, các con mất công phúc nơi Cha các con là Ðấng ở trên trời. Vậy khi các con bố thí, thì đừng thổi loa báo trước, như bọn giả hình làm ở nơi hội đường và phố xá, để cho người ta ca tụng họ. Quả thật, Ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Còn con có bố thí, thì làm sao đừng để tay trái biết việc tay phải làm, để việc con bố thí được giữ kín, và Cha con, Ðấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con.

Rồi khi các con cầu nguyện, thì cũng chớ làm như những kẻ giả hình: họ ưa đứng cầu nguyện giữa hội đường và các ngả đàng, để thiên hạ trông thấy. Quả thật, Ta bảo các con: họ đã được thưởng công rồi. Còn con khi cầu nguyện, thì hãy vào phòng đóng cửa lại mà cầu xin với Cha con, Ðấng ngự nơi bí ẩn, và Cha con, Ðấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con.

Khi các con ăn chay, thì đừng làm như bọn giả hình thiểu não: họ làm cho mặt mũi ủ dột, để có vẻ ăn chay trước mặt người ta. Quả thật, Ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Còn con khi ăn chay, hãy xức dầu thơm trên đầu và rửa mặt, để thiên hạ không biết con ăn chay, nhưng chỉ tỏ ra cho Cha con Ðấng ngự nơi bí ẩn, và Cha con thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con”.

 


Suy niệm

TRÁNH THÁI ĐỘ GIẢ HÌNH

“Các con hãy cẩn thận, đừng phô trương công đức trước mặt người ta để thiên hạ trông thấy, bằng không, các con mất công phúc nơi Cha các con là Ðấng ở trên trời” (Mt 6,16).

Chúa Giêsu không phủ nhận giá trị của các việc lành nhưng nghiêm khắc với người làm việc lành cách giả hình, vì họ làm việc lành với những động cơ sai lạc. Chúa Giêsu tuyên bố những việc lành để quan trọng hoá chính mình thì đã mất đi phần lớn giá trị quan trọng nhất. Một người luôn làm nhiều việc tốt chỉ vì muốn được người đời khen ngợi, muốn gây thêm uy tín và khoe cái tốt và để được người khác khen ngợi thì có ích lợi gì! Theo Chúa Giêsu thì tất cả những gì họ làm đã được ban thưởng rồi. Mục đích của những người làm mọi việc lành để được phần thưởng thế gian là như thế. Tuy nhiên, họ quên đi rằng phần thưởng lớn lao hơn phải tìm kiếm là hạnh phúc vĩnh viễn trên quê trời.

Chúa Giêsu mời gọi chúng ta cần đề phòng trước thói đạo đức giả, vì sự giả hình làm mất đi sự chân thành trong đời sống tương quan của chúng ta với Chúa. Thật vậy, khi sống giả hình con người chỉ dùng ngôn từ, cử chỉ thay cho lời cầu nguyện thật lòng. Thay vì sống tương quan thân mật với Thiên Chúa, chúng ta cảm thấy dễ đón nhận sự khen ngợi tạm bợ của con người. Vì thế, chúng ta cầu nguyện nhưng tâm hồn không biến đổi, chay tịnh nhưng đời sống không thiêng liêng không chút tiến triển, bố thí nhưng không đem lại bình an sâu xa. Đời sống thiêng liêng trở nên trống rỗng và thiếu sức sống. Không có lạ gì khi Chúa Giêsu so sánh người giả hình với những mồ mả được tô trắng bên ngoài, nhưng bên trong đầy sự dơ dáy. Nếp sống giả hình không những lấy mất nhân cách, mà còn lấy mất phần thưởng vĩnh cửu của chúng ta. Chúng ta đánh mất ơn lành của Thiên Chúa, và khi Chúa Giêsu trở lại chúng ta cũng không nhận được phần thưởng từ Ngài. Do đó, chúng ta cần tránh thói giả hình qua việc thành thật với Thiên Chúa và bản thân. Mọi việc chúng ta làm hãy làm thế nào để đẹp lòng Thiên Chúa, và chỉ cần một mình Người biết mà thôi.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa lên án những ai đang sống giả hình và mời gọi họ hãy sống chân thành trong mọi việc. Xin Chúa giúp chúng con biết sống đời Kitô hữu không vì hư danh của mình nhưng để cho mọi người nhận biết và tin vào Chúa . Amen


Comments are closed.