Thứ 3 Tuần 11 Thường Niên – Ngày 19/06/2018

Lời Chúa: Mt 5, 43-48

Khi ấy, Chúa phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đã nghe dạy: “Ngươi hãy yêu thân nhân, và hãy thù ghét địch thù”. Còn Ta, Ta bảo các con: Hãy yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ ghét các con, hãy cầu nguyện cho những ai bắt bớ và nguyền rủa các con: để như vậy các con nên con cái Cha các con, Ðấng ngự trên trời: Người khiến mặt trời mọc lên cho người lành kẻ dữ, và cho mưa xuống trên người liêm khiết và kẻ bất lương. Vì nếu các con yêu thương những ai mến trọng các con, thì các con được công phúc gì? Các người thu thuế không làm thế ư? Nếu các con chỉ chào hỏi anh em các con thôi, thì các con đâu có làm chi hơn? Những người ngoại giáo không làm như thế ư? Vậy các con hãy nên hoàn hảo như Cha các con trên trời là Ðấng hoàn hảo”.

 


Suy niệm

TÌNH YÊU

“Hãy yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ ghét các con, hãy cầu nguyện cho những ai bắt bớ và nguyền rủa các con” (Mt 5, 44).

Ai cũng thấy trong nhân gian có rất nhiều kiểu nói, câu nói về tình yêu. Có câu nói ca ngợi vẻ đẹp của tình yêu, nhưng cũng có những kiểu nói lại trách móc tình yêu. Điều đó như cho thấy sự khiếm khuyết của tình yêu. Thật ra, tình yêu không có lỗi, không có khiếm khuyết. Lỗi và khiếm khuyết đến từ chính con người. Bởi chăng người ta chưa yêu đủ nên làm cho tình yêu tồn tại nơi thế gian này chưa thể hoàn hảo. Hôm nay, Chúa Giêsu cũng đã cho nhân gian một câu nói về tình yêu: “Hãy yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ ghét các con, hãy cầu nguyện cho những ai bắt bớ và nguyền rủa các con”. Nhưng điều đặc biệt ở đây, Chúa không nói trực tiếp về tình yêu, nhưng Ngài mời gọi chính đối tượng làm cho tình yêu còn bị khiếm khuyết trong cuộc sống này đó là con người, rằng họ phải thay đổi từ tận tâm hồn và cách sống để tìm và nuôi dưỡng một tình yêu trọn hảo. Vì quả thật, tình yêu xuất phát từ chính Thiên Chúa, là một đối tượng tự thân. Tự nó đã là hoàn hảo, đích thực như nó là. Những tính từ thêm vào chỉ muốn nhắm đến con người. Cái hoàn hảo, đích thực hay không là chính cách sống của con người.

Chính vì thế, qua đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy cho chúng ta biết yêu cách thực sự: tình yêu không có sự phân biệt đối tượng lẫn mức độ. Lẽ tự nhiên của bản tính con người, chúng ta luôn dành điều đặc biệt, điều quý giá cho những người mình yêu thương. Nên việc làm cho người mình ghét điều tốt đẹp đã là khó chứ chưa nói đến kẻ thù của mình. Nhưng Chúa Giêsu muốn chúng ta sống tình yêu cách trọn hảo bằng việc yêu cả kẻ thù. Một khi yêu được cả kẻ thù, thì còn ai mà chúng ta không thể không yêu được? Chính Chúa Giêsu đã cho chúng ta thấy điều đó khi xuống thế làm người, đã yêu thương đến hy sinh mạng sống mình cho con người là những kẻ hay phạm tội, phản bội, bất tuân. Chúa yêu tất cả con người và còn yêu tất cả như nhau. Bởi ơn cứu độ Ngài ban tặng cho tất cả nhân loại. Hay trong chính đoạn Tin Mừng đã ghi: “Người khiến mặt trời mọc lên cho người lành kẻ dữ, và cho mưa xuống trên người liêm khiết và kẻ bất lương” (Mt 5, 45). Qua đó, khi nhìn lại mình, chúng ta dễ nhận ra trong tình yêu của mình chắc chắn có sự thiên vị, tùy người, tùy đối tượng mà mức độ tình yêu sẽ khác nhau. Nhưng làm sao có thể thực hiện ý Chúa, bởi không thể không có sự thiên vị trong tình yêu nơi con người chúng ta? Chúa Giêsu đã chỉ cho chúng ta một cách đó là cầu nguyện: “cầu nguyện cho những ai bắt bớ và nguyền rủa các con”. Chính khi cầu nguyện, chúng ta khiêm nhường đưa người đó đến với Chúa, đến với tình yêu của Ngài, như thế chúng ta đã thể hiện tình yêu đích thực của chúng ta trước mặt Chúa. Chúa sẽ chứng giám và san lấp mọi khoảng cách về mức độ mà con người ta không thể chu toàn được. Thiên Chúa là điểm qui kết cho mọi mức độ yêu thương chúng ta dành cho người khác trong mức độ như nhau và sung mãn nhất.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến để cho chúng con thấy tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại chúng con. Xin cho chúng con nhận ra và học sống theo tình yêu đó, để chúng con sinh ích lợi cho người khác và ngày càng hoàn thiện giống Chúa. Xin Chúa tuôn đổ Thánh Thần tình yêu để chúng con biết yêu Chúa và yêu mọi người hơn. Amen.


Comments are closed.