Thứ 4 Tuần 10 Thường Niên – Ngày 12/06/2019

Lời Chúa: Mt 5,17-19

“Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Các con đừng tưởng Thầy đến để huỷ bỏ lề luật hay các tiên tri: Thầy không đến để huỷ bỏ, nhưng để kiện toàn.Vì Thầy bảo thật các con: Cho dù trời đất có qua đi, thì một chấm, một phẩy trong bộ luật cũng không bỏ sót, cho đến khi mọi sự hoàn thành. Bởi vậy, ai huỷ bỏ một trong những điều luật nhỏ mọn nhất, và dạy người khác làm như vậy, sẽ kể là người nhỏ nhất trong Nước Trời; trái lại, ai giữ và dạy người ta giữ những điều đó, sẽ được kể là người cao cả trong Nước Trời.”

 


Suy niệm

TINH THẦN GIỮ LUẬT

“Các con đừng tưởng Thầy đến để huỷ bỏ lề luật hay các tiên tri: Thầy không đến để huỷ bỏ, nhưng để kiện toàn.” (Lc 5,17).

Trong bất cứ thời đại nào, khi có tổ chức xã hội hay một cộng đoàn, dù lớn hay nhỏ đều đưa ra những luật lệ, quy định cho thành viên nhằm duy trì tính an ninh trật tự và để thăng tiến con người. Lề luật được đặt ra vì con người và cho con người; bởi thế ai đi ngược, làm trái hay vi phạm những gì luật đưa ra đều bị lên án và sẽ có những hình phạt tương ứng.

Khi nhìn vào những việc làm của Đức Giêsu: chữa bệnh vào ngày Sabát, thường lui tới với người thu thuế, tiếp xúc với những kẻ tội lỗi, không rửa tay trước khi dùng bữa, không ăn chay… mà luật Môsê đặt ra. Các Pharisêu và Kinh sư đã tỏ ra rất tức giận vì cho rằng Đức Giêsu đã phã hủy những lề luật mà Môsê và các tiên tri đặt ra. Những lề luật mà họ vốn rất trung thành, giữ cẩn thận và tỉ mỉ không thiếu một chấm, một phết; đến nỗi họ quá câu nệ vào những hình thức của luật, để tự mãn cho rằng là mình công chính nên khinh chê những người không giữ luật. Chính vì thế, Đức Giêsu luôn là cái gai trong mắt họ vì Ngài đi ngược lại với những gì họ làm. Vậy có chăng, Đức Giêsu là người phá bỏ đi lề luật vốn được truyền lại từ bao đời của người Do Thái ?

Câu trả lời thật rõ ràng và thật đẹp đẽ trong bài Tin Mừng hôm nay từ chính Lời của Đức Giêsu: “Các con đừng tưởng Thầy đến để huỷ bỏ lề luật hay các tiên tri: Thầy không đến để huỷ bỏ, nhưng để kiện toàn”. Thật vậy, Đức Giêsu đã đưa vào lề luật một giá trị mới và một tinh thần mới, giá trị yêu người và tinh thần lòng mến Chúa. Con người giữ luật không phải vì luật, không phải để người khác khen tặng và càng không phải để nít thở qua cầu nhưng phải vượt lên trên những hình thức phô trương và vụ luật. Dù vậy, chúng ta không thể xem nhẹ hay bỏ qua những điều luật tưởng chừng như đơn giản, bởi “ai huỷ bỏ một trong những điều luật nhỏ mọn nhất, và dạy người khác làm như vậy, sẽ kể là người nhỏ nhất trong Nước Trời; trái lại, ai giữ và dạy người ta giữ những điều đó, sẽ được kể là người cao cả trong Nước Trời” (Lc 5,19).

Lời Chúa hôm nay là một lời mời gọi cho mỗi người nhìn lại cách sống đạo của mình. Chúng ta có đang nuôi trong mình chất vụ luật của người Do thái? Chúng ta cố gắng trung thành với một vài qui định của Giáo Hội để che mắt mọi người về những thiếu xót của chúng ta? Thật là tệ hại và nản lòng, khi chúng ta chỉ sống câu nệ vào luật, khoác vào mình những luật lệ, quy định cứng nhắc và rập khuôn để sống một cách giả hình và gian dối. Trái lại, Lời Chúa hôm nay là kim chỉ nam cho chúng ta, cần đặt vào những lề luật, những quy định trong Giáo hội và xã hội một lòng mến. Để từ đó, luật Tin Mừng luôn bao trùm cuộc sống chúng ta là tình yêu trong tự do và trách nhiệm, để sống và làm chứng cho Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, cuộc sống con người luôn vây quanh bởi rất nhiều luật lệ và quy định. Xin Chúa giúp chúng con biết nhận định rằng, sống trong luật nhưng không câu nệ luật, sống với luật nhưng không vụ luật; sống cùng luật nhưng không rập khuôn luật; điều trên hết và quan trọng hơn cả là tinh thần giữ luật với một lòng mến và đem nó vào cuộc sống hằng ngày hầu Nước Trời được lan rộng khắp nơi nhờ luật Tin Mừng, luật của tình yêu. Amen.


Comments are closed.