Thứ 3 Tuần 10 Thường Niên – Ngày 11/06/2019

Lời Chúa: Mt 10,6–13

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: “Các con hãy đi rao giảng rằng: Nước Trời đã gần đến. Hãy chữa những bệnh nhân, hãy làm cho kẻ chết sống lại, hãy làm cho những kẻ phong cùi được sạch và hãy trừ quỷ: Các con đã lãnh nhận nhưng không thì hãy cho nhưng không.

Các con chớ mang vàng, bạc, tiền nong trong đai lưng, chớ mang bị đi đường, chớ đem theo hai áo choàng, chớ mang giày dép và gậy gộc: vì thợ thì đáng được nuôi ăn. Khi các con vào thành hay làng nào, hãy hỏi ở nơi đó ai là người xứng đáng, thì ở lại đó cho tới lúc ra đi.

Khi vào nhà nào, các con hãy chào rằng: ‘Bình an cho nhà này’. Nếu nhà ấy xứng đáng thì sự bình an của các con sẽ đến với nhà ấy; còn nếu nhà ấy không xứng đáng, thì sự bình an của các con sẽ trở về với các con”.

 


Suy niệm

TRAO BAN CÁCH NHƯNG KHÔNG

“Các con đã lãnh nhận nhưng không thì hãy cho nhưng không” (Mt 10,8b).

Trong cuộc sống hằng ngày, con người thường làm việc và trao đổi với nhau trong tương quan có qua có lại như ông bà ta thường nói: “Hòn đất ném đi hòn chì ném lại” hoặc “có qua có lại mới toại lòng nhau.” Điều đó cho thấy, con người luôn muốn sòng phẳng với nhau. Thế nhưng, qua bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đưa ra một điều kiện tiên quyết cho các môn đệ khi thi hành sứ mạng: “Các con đã lãnh nhận nhưng không thì hãy cho nhưng không” (Mt 10, 8b). Khi các môn đệ được sai đi, các ông được Chúa ban cho khả năng: chữa lành bệnh tật, cho kẻ chết sống lại, cho kẻ phong hủi được sạch và xua trừ ma quỷ. Những điều các ông đã lãnh nhận nhưng không là tình yêu. Vì thế, các ông thi hành sứ mạng loan báo Tin mừng vì các ông đã được cho không: cho không Tin mừng cứu độ, cho không tình yêu và lòng thương xót, cho không ơn gọi làm tông đồ, và cho không quyền năng của chính Chúa Giêsu.

Chúng ta có thể nhận ra sự nhưng không mà Thiên Chúa ban cho ta: nhưng không trong ơn huệ sự sống, nhưng không trong sự tha thứ qua bí tích Hòa Giải. Khi chúng ta đã kinh nghiệm sự nhưng không về những gì đã lãnh nhận, chúng ta mới có thể thực hành sự nhưng không, xây dựng sự nhưng không, nhờ đó Nước Trời sẽ hiện diện giữa cuộc đời của chúng ta. Bởi vì, Nước Trời là của Thiên Chúa mà Thiên Chúa ban tặng cách nhưng không.

Như các môn đệ xưa, chúng ta cũng lãnh nhận nhưng không từ Thiên Chúa. Vì thế, chúng ta cũng biết trao ban nhưng không những gì đã lãnh nhận bằng cách phục vụ nhưng không cho sự sống qua việc quan tâm đến những người nghèo, bệnh tật hay đau khổ. Chúng ta lãnh nhận nhưng không sự tha thứ của Thiên Chúa, chúng ta cũng biết tha thứ cách nhưng không cho anh chị em của mình. Chúng ta đã lãnh nhận nhưng không Tin Mừng cứu độ, chúng ta được mời gọi ra đi loan báo Tin Mừng cho mọi người, để nhờ đó có nhiều người nhận được Tin Mừng ơn cứu độ của Chúa.

Hôm nay, toàn thể Giáo Hội mừng lễ thánh Barnaba. Xin Chúa qua lời cầu bầu của thánh nhân cho chúng ta biết noi gương ngài luôn nhiệt thành loan báo Tin Mừng cứu độ của Chúa cho mọi người. Xin Chúa cho chúng ta cũng biết mở lòng ra để trao ban những gì chúng ta đã lãnh nhận từ Chúa, biết cho đi mà không tính toán, biết hy sinh phục vụ mọi người với lòng yêu mến, để nhờ đó mà mọi người nhận ra Nước Tròi đang hiện diện nơi trần gian này.


Comments are closed.