Thứ 4 Tuần 10 Thường Niên – Ngày 10/06/2020

Lời Chúa: Mt 5,17-19

“Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành. Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời”.

 


Suy niệm

GIÁ TRỊ CỦA LỀ LUẬT

“Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn” (Mt 6,17).

Khi nhắc đến “Luật”, ai trong chúng ta cũng có tâm lý “sợ” vì phải làm điều này hay tránh điều nọ nhưng không nhiều người nghĩ đến giá trị mà nó mang lại cho bản thân và cả xã hội. Luật trở nên tốt khi nó dẫn con người sống an bình, hạnh phúc.

Cũng một Thiên Chúa duy nhất đã ban cho nhân loại “hai giới luật” nhưng Ngài đã ban cho họ không phải theo cùng một thể cách. Ngài đã ban “luật cũ” được khắc ghi vào những phiến đá và ban “luật mới” được khắc vào những bảng xác thịt, trong tâm hồn chúng ta (x. 2Cr 3,3). Trong Cựu Ước, pháp luật được trình bày bên ngoài để làm cho kẻ bất lương sợ hãi. Còn Tân Ước, luật được ban cho bên trong để làm cho họ trở nên công chính.

Thế nên, cả hai tuy riêng biệt nhưng cần bổ túc cho nhau để toàn bộ lề luật phải “được hoàn thành” như điều Chúa Giêsu đã nói: Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn lề luật (x.Mt 5,17). Ở đây, Chúa Giêsu không nói về các điều răn. Ngài khẳng định rằng đạo của Cựu Ước là một giai đoạn tạm thời nhưng cần thiết trong lịch sử cứu độ. Cũng như các lời ngôn sứ phải được hoàn thành, thì cũng vậy, luật mà Chúa kiện toàn hay làm cho nó nên trọn cũng phản ánh điều này.

Vì lẽ đó, mà đối với chúng ta, việc giữ các luật lệ trong Kinh Thánh tự nó không phải là cùng đích. Đó là cách biểu hiện tình yêu đích thực. Tình yêu cần sự trung thành và có những đòi hỏi nhất định của nó. Nhờ tuân giữ luật mà nó sẽ giúp ta luôn ở trong thái độ sẵn sàng đáp trả tiếng Chúa.

Chúa Giêsu dạy cho chúng ta hiểu luật cách “mới mẻ” hơn bằng việc đề phòng các cám dỗ đi tìm sự dễ dãi. Kiện toàn từ con tim đến đôi tay, từ cái đầu đến hành động. Đó cũng là thái độ đáp trả lời mời gọi của Chúa mỗi ngày, dù khó nhưng không đồng nghĩa là không thể làm được.

Đồng thời lời mời gọi “kiện toàn lề luật” của Chúa Giêsu giúp chúng ta sống có tâm và có tầm hơn. Có tâm được diễn ta qua việc lắng nghe và thi hành Lời Chúa dạy. Có tầm được thể hiện dưới cái nhìn của Đức Tin, Đức Mến của mỗi người. Bởi vì sự kiện toàn của lề luật như là từng nhịp cầu nối kết ta với Thiên Chúa. Nó làm cho khoảng cách giữa con người với tha nhân, giữa con người với Thiên Chúa mỗi ngày gần nhau hơn.

Như một cây xanh được cắt tỉa mỗi ngày nó mới sinh trưởng và kết trái. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết cắt tỉa đời mình mỗi ngày của những nết hư tật xấu để mỗi ngày nên hoàn thiện như Cha trên trời là Đấng hoàn thiện (x. Mt 5,48).


Comments are closed.