Thứ 2 Tuần VII Phục Sinh – Ngày 03/06/2019

Lời Chúa: Ga 16,29-33

Khi ấy, các môn đệ thưa Chúa Giêsu rằng: “Đúng thế, bây giờ Thầy nói rõ ràng, và không dùng dụ ngôn nữa. Bây giờ chúng con biết rằng Thầy biết mọi sự, không cần có ai hỏi Thầy nữa. Bởi đó chúng con tin Thầy bởi Thiên Chúa mà ra”. Chúa Giêsu đáp lại các ông: “Bây giờ các con mới tin ư? Này đến giờ, và đã đến rồi, các con sẽ tản mát mỗi người một ngả, bỏ mặc Thầy một mình. Nhưng Thầy không ở một mình đâu, vì có Cha hằng ở với Thầy. Thầy nói với các con những điều đó để các con được bình an trong Thầy. Giữa thế gian, các con sẽ phải đau khổ, nhưng hãy can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian”

 


Suy niệm

CAN ĐẢM TRONG THỬ THÁCH

“Giữa thế gian, các con sẽ phải đau khổ, nhưng hãy can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian” (Ga 16,33).

Cuộc sống có đầy những gian nan và khó khăn, mà con người luôn phải trải qua. Điều này gắn liền với thân phận con người ở mọi nơi và trong mọi thời. Tuy nhiên khi đối mặt với những trở ngại và thử thách, thái độ của con người là không giống nhau: có người thì can đảm đối diện, cũng có người thì buông xuôi. Chúa Giêsu biết trước những yếu đuối của phận người. Vì vậy, Người đã khích lệ các tông đồ trong Tin mừng hôm nay về những yếu đuối của các ông. Chúa đã cho các ông biết trước những điều sắp xảy ra với Người và sự yếu đuối của các ông. Người động viên các ông “đừng sợ”, vì Chúa Cha luôn ở với Thầy và Thầy cũng luôn ở với các ông. Sứ mạng cứu độ của Con Thiên Chúa không hề lẻ loi một mình. Tương quan giữa Chúa Cha và Chúa Con là sức mạnh giúp Chúa Giê-su vượt qua mọi sự. Trong tương quan bền chặt với Chúa Giê-su, các tông đồ có thể kiên vững đức tin mà vượt qua mọi thử thách (x.Ga 16,33).

“Trong thế gian anh em sẽ phải gian nan khốn khổ” (Ga 16,33). Chúa Giêsu đã không hứa là sẽ cất khỏi những gian khổ trong cuộc sống con người, nhưng Ngài đã cảm thông với thân phận đau khổ của con người, khi trải qua tất cả những đau khổ và chịu cái chết nhục nhã trên thập giá. Chúa đã chiến thắng mọi đau khổ bằng con đường yêu thương. Qua đó, Ngài mời gọi mỗi người cũng hãy dùng tình yêu thương, để chiến thắng những khó khăn thử thách trong cuộc sống. Chính khi con người yêu thương nhau thì những đau khổ sẽ dần vơi và cuộc sống sẽ tràn ngập tình yêu. Tuy nhiên, việc sống tình yêu thương trong cuộc sống hôm nay là một trở ngại rất lớn bởi con người bị ảnh hưởng bởi sự ích kỷ chỉ biết sống và nghĩ cho mình. Do đó, con người không thể làm được điều này với sức riêng của mình nhưng phải nhờ đến ơn thánh. Chính Chúa Thánh Thần là Đấng sẽ giúp chúng ta vượt thắng mọi sự. Ngài là Đấng mà trước khi về trời Chúa Giêsu đã hứa ban cho các môn đệ “Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Ðấng phù trợ khác và Ngài đến ở với anh em luôn mãi” (Ga 14,16). Chính nhờ sức mạnh của Thánh Thần mà con cái Chúa mới đủ sức vượt thắng mọi gian nan thử thách trong thế gian.

Lạy Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót, xin Chúa cho chúng con trong những khó khăn của cuộc đời luôn cảm thấy Chúa luôn đồng hành và nâng đỡ. Xin cho những thử thách chúng con gặp phải trong đời sống giúp chúng con luôn xác tín mạnh mẽ vào tình Chúa yêu thương. Nhờ đó, mọi người nhận ra Đức tin của mỗi chúng con mà đón nhận Tin Mừng tình yêu của Chúa.


Comments are closed.