Thứ 2 Tuần V Mùa Chay – Ngày 08/04/2019

Lời Chúa: Ga 8,12-20

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với những người biệt phái rằng: “Ta là sự sáng thế gian. Ai theo Ta sẽ không đi trong tối tăm, nhưng sẽ có ánh sáng ban sự sống”. Những người biệt phái nói: “Ông tự làm chứng cho mình, nên chứng của ông không xác thực”. Chúa Giêsu trả lời: “Cho dầu Ta tự làm chứng về Ta, thì chứng của Ta cũng xác thực, vì Ta biết rõ Ta từ đâu tới và đi về đâu. Còn các ông, các ông không biết Ta từ đâu tới, cũng chẳng biết Ta đi đâu. Các ông đoán xét theo xác thịt; còn Ta, Ta không đoán xét ai. Hoặc nếu Ta có đoán xét, thì sự đoán xét của Ta cũng xác thực, bởi vì không phải chỉ có mình Ta, nhưng còn có Cha Ta là Ðấng đã sai Ta. Vả lại trong luật của các ông có ghi: Chứng của hai người thì xác thực. Ta tự làm chứng về Ta, và Ðấng đã sai Ta, là Chúa Cha, cũng làm chứng cho Ta nữa”. Họ nói: “Cha của ông đâu?” Chúa Giêsu trả lời: “Các ông không biết Ta, cũng chẳng biết Cha Ta. Nếu các ông biết Ta thì cũng sẽ biết Cha Ta”. Chúa Giêsu nói những lời trên gần nơi để Kho Tiền, khi Người giảng dạy trong đền thờ. Thế mà không ai bắt Người, vì chưa đến giờ Người.

 


Suy niệm

CHỨNG THẬT

“Chúa Giêsu trả lời: ‘Cho dầu Ta tự làm chứng về Ta, thì chứng của Ta cũng xác thực, vì Ta biết rõ Ta từ đâu tới và đi về đâu. Còn các ông, các ông không biết Ta từ đâu tới, cũng chẳng biết Ta đi đâu’” (Ga 8,14a).

Tào Tháo nổi tiếng về tài binh lược. Ông còn được mọi người biết đến là người đa nghi. Người ta vẫn hay trách ông về tính đa nghi ấy, nhưng liệu có phải lỗi hoàn toàn do ông? Thiết nghĩ, sự đa nghi nơi ông là một sự khủng hoàng niềm tin về đồng loại. Người ta gian dối đã khiến ông không thể không nghi ngờ đề phòng. Tất nhiên, tính đa nghi cũng do chính kinh nghiệm gian dối của ông. Không riêng Tào Tháo, con người mọi thời vẫn lắm lúc nghi ngờ về chính anh em của mình. Đó là hậu quả do tội lỗi gây ra khi con người sa ngã nơi vườn địa đàng. Sự gian dối đã len lỏi vào thế gian khiến người ta không còn tuyệt đối tin nhau, nghi ngờ chính mình và nguy hiểm hơn khi thậm chí không tin cả Thiên Chúa.

Đức Giêsu là Thiên Chúa thật. Ngài đến giữa thế gian và sống theo sự thật, vì Ngài là “Sự Thật” (Ga 14,6). Tất cả mọi lời rao giảng, việc làm, hành động của Ngài đều nhân danh sự thật. Cuộc đời của Đức Giêsu không một chút gian dối. Tuy nhiên, người Pharisêu trong bài Tin Mừng hôm nay, vì theo thói gian dối của con người, họ đã cố ý không tin tất cả những điều đó và đặt Đức Giêsu vào hạng phàm nhân để xét đoán Ngài theo kiểu người phàm. Theo đó, họ không tin vào lời chứng của Đức Giêsu vì theo Lề Luật thì chứng của hai người mới là chứng thật. Sự gian dối đã thôi thúc họ tìm đủ mọi cách nhằm bác bỏ mọi sự chân thật nơi Đức Giêsu qua đó bác bỏ chính Thiên Chúa. Trước thái độ và cung cách của người Phariêu, Đức Giêsu đã nói cho họ biết chứng của Ngài là chứng thật. Bởi Ngài là Thiên Chúa. Thiên Chúa là Đấng Chân Thật nên không thể chối bỏ bản tính của Ngài. Lại nữa, Ngài còn có Chúa Cha làm chứng cho Ngài: “Chúa Cha là Đấng đã sai tôi cũng làm chứng cho tôi” (Ga 8,18).

Dưới ánh sáng của đoạn Tin Mừng, chúng ta nhìn lại thân phận yếu hèn của chính mình. Nhiều khi, vì cái tôi dục vọng, mỗi người chỉ biết lao vào những sự thật dối trá ở đời này mà lười biếng tìm đến sự thật nơi Thiên Chúa. Điều đó chỉ khiến chúng ta thêm cảm thấy cô đơn, hụt hẫng giữa cuộc đời. Chỉ khi biết tìm về Thiên Chúa, tìm về Lời của Ngài, chúng ta mới tìm thấy chính mình và ý nghĩa cuộc đời. Qua đó, chúng ta được biến đổi mỗi ngày để trở thành chứng nhân sự thật cho Chúa giữa thế giới. Mỗi người là một chứng nhân cho sự thật, thế giới sẽ không còn khổ đau vì sự gian dối gây ra. Mỗi người là một chứng nhân cho sự thật, thế giới này sẽ là một thế giới của sự tin tưởng.

Lạy Chúa, chúng con đang sống và đối diện với một xã hội nhiều gian dối. Xin Chúa giúp chúng con biết nhìn lên Chúa, học nơi Chúa để chúng con can đảm sống theo sự thật. Nhờ đó, chúng con nhìn nhau với đôi mắt của sự tin tưởng và góp phần làm cuộc sống tốt đẹp hơn. Amen.


Comments are closed.