Thứ 3 Tuần Thánh – Ngày 16/04/2019

Lời Chúa: Ga 13,21-33.36-38

Khi ấy, (Chúa Giêsu đang ngồi ăn với các môn đệ), tâm hồn Người bị xao xuyến, nên Người tuyên bố: “Thật, Thầy nói thật cho các con biết, một người trong các con sẽ nộp Thầy”. Các môn đệ nhìn nhau phân vân không biết Người nói về ai. Có một môn đệ được Chúa Giêsu yêu quý, đang ở bàn ăn gần lòng Chúa Giêsu. Vậy Phêrô làm hiệu cho môn đệ ấy và nói: “Hỏi xem Thầy nói về ai đó”. Môn đệ ấy nghiêng mình sát ngực Chúa Giêsu và hỏi Người: “Thưa Thầy, ai vậy?” Chúa Giêsu trả lời: “Thầy chấm miếng bánh trao cho ai là người đó”. Và Người chấm một miếng bánh trao cho Giuđa, con Simon Iscariô. Ăn miếng bánh rồi, Satan nhập vào hắn. Chúa Giêsu nói với hắn: “Con tính làm gì thì làm mau đi”. Nhưng những người đang ngồi ăn không một ai hiểu được vì sao Người lại nói với hắn như vậy. Có nhiều người tưởng tại Giuđa giữ túi tiền, nên Chúa Giêsu bảo hắn: Hãy mua những gì chúng ta cần dùng trong dịp lễ, hoặc Người bảo hắn bố thí cho người nghèo. Vậy sau khi nhận miếng bánh đó, Giuđa liền đi ra. Bấy giờ là đêm tối. Khi Giuđa đi rồi, Chúa Giêsu phán: “Bây giờ Con Người được vinh hiển, và Thiên Chúa đã được vinh hiển nơi Người. Nếu Thiên Chúa được vinh hiển nơi Người, thì Thiên Chúa lại cho Người được vinh hiển nơi chính Mình, và Thiên Chúa sẽ cho Người được vinh hiển! Các con yêu quý, Thầy chỉ còn ở với các con một ít nữa. Các con sẽ tìm Thầy, và như Thầy đã nói với người Do-thái: “Nơi Ta đi, các ngươi không thể đến được”, nay Thầy cũng nói với các con như vậy”.

Simon Phêrô hỏi Người: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu?” Chúa Giêsu trả lời: “Nơi Thầy đi, nay con chưa thể theo tới đó được, nhưng sau này con sẽ theo Thầy”.

Phêrô thưa lại: “Tại sao con lại không theo Thầy ngay bây giờ được! Con sẽ liều mạng sống con vì Thầy”. Chúa Giêsu nói: “Con liều mạng sống vì Thầy ư? Thật, Thầy nói thật cho con biết: trước khi gà gáy, con đã chối Thầy ba lần”.

 


Suy niệm

CHỐI CHÚA

“Đức Giê-su đáp lại Phêrô: ‘Anh sẽ thí mạng vì Thầy ư? Thật, Thầy bảo thật cho anh biết: gà chưa gáy, anh đã chối Thầy ba lần’” (Ga, 13,38).

Trong bầu khí của những ngày cận kề Tam Nhật Thánh, chúng ta có cơ hội nhìn lại sự yếu đuối của con người, điều mà đã tạo nên cái chết cho Chúa Giêsu. Trong Tin Mừng hôm nay, sự yếu đuối này được thể hiện bởi sự chối Chúa. Ta cùng suy gẫm bài Tin Mừng này với chủ đề Chối Chúa.

Triết gia Pascal đã không ví von con người như một loại thân cây nào cứng cáp, mà ông ví con người là “cây sậy biết suy tư”. Cây sậy thường có khuynh hướng ngả theo chiều gió để không bị dập gãy. Chúng ta có thể nói, Phêrô là một cây sậy, ông đã từng ngả theo sự giả dối để giữ cho mạng mình được an toàn. Cụ thể, ông đã chối Thầy đến ba lần, mặc dù trước đó ông mạnh mẽ khẳng định rằng mình sẵn sàng thí mạng vì Thầy. Việc Phêrô chối Thầy là hình ảnh điển trưng cho sự mong manh, yếu đuối của mỗi người. Dù con người có suy tư thật nhiều, thật cao, thì con người vẫn là yếu đuối. Do vậy, con người dễ bị thói đời cuốn ngả theo điều xấu, mà bỏ quên đi hướng Mặt Trời Công Chính, là hướng của sự thật trong Đức Giêsu Kitô.

Khi nói đến chối Chúa, chúng ta thường liên tưởng đến hành động của thánh Phêrô, mà ít ai nghĩ đó là hành động của chính mình. Đã bao phen ta chối Chúa, nghĩa là gạt Chúa ra khỏi những chọn lựa trong cuộc sống. Ta không chỉ chối Chúa 3 lần, mà có thể ta đã chối Chúa nhiều hơn gấp nhiều lần. Ý thức sự yếu đuối của bản thân, mỗi người cần khẩn xin sức mạnh của Chúa Giêsu Thập Giá, để Người giúp ta thắng lướt được những sóng gió của sự dữ trần gian.

Lạy Chúa Giêsu, phận người cây sậy mong manh
Trần gian ba đào sóng cả muôn trùng
Con người một ngày bao tỗi lỗi
Chối Chúa rồi lại chối Chúa
Nguyện Ngài thương ban Ơn Cứu Độ
Hết mọi ngày trong suốt cuộc đời. Amen.


Comments are closed.