Thứ 2 Tuần II Phục Sinh – Ngày 29/04/2019

Lời Chúa: Ga 3,1-8

Khi ấy, trong nhóm biệt phái, có người tên là Nicôđêmô, một đầu mục của người Do-thái. Ông đến thăm Chúa Giêsu ban đêm và thưa rằng: “Lạy Thầy, chúng tôi nhận biết Thầy là một vị tôn sư Thiên Chúa uỷ phái đến. Vì không ai làm được những dấu lạ Thầy làm, nếu Thiên Chúa không ở cùng người đó”. Chúa Giêsu đáp: “Thật, Tôi bảo thật cho ông biết, nếu không tái sinh bởi trời, thì chẳng ai được thấy Nước Chúa”. Nicôđêmô thưa Chúa rằng: “Một người đã già, làm sao có thể tái sinh? Không lẽ người ấy lại vào lòng mẹ mà sinh ra lần nữa sao?” Chúa Giêsu đáp: “Thật, Tôi bảo thật cho ông biết, nếu không tái sinh bởi nước và Thánh Thần, thì không ai được vào nước Thiên Chúa. Sự gì sinh bởi huyết nhục, thì là huyết nhục; và sự gì sinh bởi Thần Linh, thì là thần linh. Ông đừng ngạc nhiên vì nghe Tôi nói rằng: Các ngươi phải tái sinh bởi trời. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ông nghe tiếng gió, nhưng chẳng biết gió từ đâu đến và đi đâu: mọi kẻ sinh bởi Thần Linh cũng vậy”.

 


Suy niệm

TÁI SINH BỞI NƯỚC VÀ THÁNH THẦN

“Nếu không tái sinh bởi nước và Thánh Thần, thì không ai được vào nước Thiên Chúa” (Ga 3,5).

Nói đến “nước”, chúng ta liên tưởng đến sự sống. Không có nước sẽ không có sự sống. Ở đâu có nước, ở đó có sự sống. Chúng ta dễ thấy điều này ở sông, suối, ao, hồ… Những nơi đó, sự sống sinh sôi, nảy nở xanh tươi với đủ hoa thơm và cỏ lạ. Kinh Thánh thường dùng nước để biểu tượng cho Chúa Thánh Thần, Đấng ban sự sống (x. 2 Cr 3,6). Như thế, ở đâu có Chúa Thánh Thần, ở đó có sự sống. Nhưng mấy ai nhận ra sự cao trọng của Chúa Thánh Thần trong đời sống của mình.

Trong bầu khí của Mùa Phục Sinh và qua Lời Chúa hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta nhận ra sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong cuộc đời chúng ta. Kinh Thánh dạy cho chúng ta biết: thuở đầu sáng tạo, “Đức Chúa là Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặn ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi, và con người trở nên một sinh vật” (St 1,2). Như thế, con người đầu tiên là Ađam được tạo dựng từ bụi đất chưa có sự sống, nhưng Thiên Chúa đã “thổi sinh khí” vào Ađam và ông liền có sự sống. Hành động “thổi sinh khí” ấy chính là Thiên Chúa trao ban cho con người Thần Khí sự sống. Nhờ đó, con người trở nên sống động, trổi vượt trên mọi loại thụ tạo và được tham sự vào chính sự sống của Thiên Chúa. Do đó, sự hiện hữu của chúng ta không chỉ là sự sống thể lý mà thôi, nhưng đích thực chính là Thần Khí sự sống đang hiện diện trong chúng ta, bởi vì như lời Thánh Vịnh diễn tả: “Chúa ẩn mặt đi, chúng rụng rời kinh hãi; lấy sinh khí lại, là chúng tắt thở ngay, mà trở về cát bụi” (Tv 104,29). Thực đúng như vậy, con người có sống là nhờ Thần Khí. Do vậy, điều mà Chúa Giêsu đã nói với Nicôđêmô hôm nay: con người cần phải được “tái sinh bởi nước và Thánh Thần” phải dẫn chúng ta đến việc ý thức “sự sống mới mẻ” mà chúng ta đã được diễm phúc lãnh nhận trong Bí tích Thánh Tẩy. Chính tội lỗi đã phá hủy sự sống thuở ban đầu mà Thiên Chúa ban tặng cho con người. Nay nhờ Bí tích Thánh Tẩy, chúng ta đã được tái sinh để sống sự sống mới mà Thiên Chúa trao tặng qua chính cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu (x. Rm 6,3-4), Con Một Duy Nhất của Người.

Nhận thức được hồng ân lớn lao ấy, chúng ta sẽ sống Mùa Phục Sinh với một con người đầy mới mẻ, với một tâm hồn đầy sức sống thần linh. Điều này nhắc nhở rằng đừng để sự tầm thường của xác thịt và dục vọng hủy hoại và giết chết tâm hồn (x. Rm 7,5; 1 Ga 2,16-17), nhưng thay vào đó, mỗi người cần sử dụng kho tàng ơn thánh Chúa ban là Lời Chúa và Thánh Thể để thực hiện một cuộc tái sinh và đổi mới mỗi ngày, nhờ sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Đừng quên Chúa Thánh Thần, vị Thầy giúp chúng ta tiến sâu và tiến xa trong đời sống cầu nguyện, nhờ đó, mới có đủ sức mạnh đè bẹp những nết xấu tính hư đang lôi kéo chúng ta ra khỏi Thiên Chúa. Chính lối sống tràn ngập sự hiện diện của Chúa Thánh Thần sẽ giúp mỗi người hiểu rõ và hiểu thấu đáo những giá trị Tin Mừng mà Chúa Giêsu đã dạy. Từ đó, đời sống chúng ta không ngừng trổ sinh những hoa trái thánh thiện làm hài lòng Thiên Chúa, đó là “bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ” (Gl 5,22-23).

Thánh Phaolô dạy: “Ai theo tính xác thịt mà gieo điều xấu, thì sẽ gặt được hậu quả của tính xác thịt là sự hư nát. Còn ai theo Thần Khí mà gieo điều tốt, thì sẽ gặt được kết quả của Thần Khí là sự sống đời đời” (Gl 6,8). Xin Chúa giúp chúng con nỗ lực sống theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần để đẩy lùi những yếu hèn của tính xác thịt. Nhờ đó, chúng con biết say mê làm điều thiện để cuộc đời chúng con luôn trổ sinh hoa thơm nhân đức và trái ngọt thánh thiện đẹp lòng Chúa và đáng hưởng sự sống đời đời. Amen.


Comments are closed.