Thứ 3 Tuần II Phục Sinh – Ngày 10/04/2018

Lời Chúa: Ga 3, 7b – 15

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: “Thật, Tôi bảo cho ông biết: Ông đừng ngạc nhiên vì nghe Tôi nói rằng: Các ngươi phải tái sinh bởi trời. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ông nghe tiếng gió, nhưng chẳng biết gió từ đâu đến và đi đâu: mọi kẻ sinh bởi Thần Khí cũng vậy”.

Nicôđêmô hỏi lại rằng: “Việc ấy xảy ra thế nào được?” Chúa Giêsu đáp: “Ông là bậc thầy trong dân Israel mà ông không biết điều ấy sao? Thật, tôi bảo thật cho ông biết: Ðiều chúng tôi biết thì chúng tôi nói; điều chúng tôi thấy thì chúng tôi minh chứng. Nhưng các ông lại không nhận lời chứng của chúng tôi. Nếu khi Tôi nói về những sự dưới đất mà các ông không tin, khi Tôi nói những sự trên trời, các ông tin thế nào được? Không ai lên trời được, ngoài người đã từ trời xuống, tức là Con Người vốn ở trên trời. Cũng như Môsê treo con rắn nơi hoang địa thế nào, thì Con Người cũng phải bị treo lên như vậy, để những ai tin vào Người, thì không bị tiêu diệt muôn đời”.

 


Suy niệm

BIẾN ĐỔI TÂM HỒN

“Nicôđêmô hỏi lại rằng: ‘Việc ấy xảy ra thế nào được?’” (Ga 3, 9).

Đoạn Tin Mừng hôm nay đưa ta đến hồi kết của cuộc đối thoại giữa ông Nicôđêmô và Chúa Giêsu. Mang tâm tình mộ mến chân lý, Nicôđêmô đến với Chúa Giêsu hầu tìm sự biến đổi tâm hồn. Tuy nhiên, điều đáng buồn là ông đã tự vấp ngã với những hy vọng của mình. Được Chúa Giêsu khai mở trong việc tìm kiếm ánh sáng về sự sống mới trong Thần Khí, nhưng Nicôđêmô lại chưa sẵn sàng đón nhận những gì Chúa Giêsu mạc khải cho. Với lời đáp: “Việc ấy xảy ra thế nào được?”, hẳn nhiên, Nicôđêmô đã tự nhận đức tin không có chỗ trong kho kiến thức và lý lẽ nơi con người xác thịt của ông. Ông muốn tìm ánh sáng sự sống mới nhưng lại không muốn ra khỏi bóng tối sự sống nơi xác thịt. Thế nên, hành trình đi tìm sự biến đổi tâm hồn của ông Nicôđêmô chẳng khác nào hành trình của một người đi tìm ánh sáng trong bóng tối, và dĩ nhiên ông không tìm thấy ánh sáng và sẽ mãi ở trong bóng tối.

Hoàn cảnh của ông Nicôđêmô mang đến cho mỗi Kitô hữu bài học rất thực trong lối sống đạo. Là một Kitô hữu, nhưng giữa Chúa và trần gian, chúng ta lại hay tin vào những lý lẽ của con người hơn là tin vào Lời của Chúa. Nếu không muốn đi theo vết xe đổ của ông Nicôđêmô thì mỗi người cần phải có một cuộc biến đổi thật sự nơi tâm hồn. Thật vậy, việc lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy là điều kiện cần, nhưng biến đổi tâm hồn bằng việc tin và thực hành Lời Chúa mới là điều kiện đủ để chúng ta được thấy Nước Thiên Chúa. Như thế, việc được tái sinh trong đời sống mới, cũng đồng nghĩa với việc bước vào cuộc biến đổi tâm hồn.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con hạnh phúc vì đã được lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy. Tuy nhiên, nhiều lúc chúng con chưa sống đúng với danh xưng Kitô hữu. Xin Chúa trợ giúp, ban ơn, để tâm hồn chúng con được biến đổi, hầu chúng con có thể noi theo thánh Phaolô mà sống trọn vẹn cho Đức Kitô: “Tôi sống nhưng không phải là tôi, mà là chính Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2, 20).


Comments are closed.