Thứ 4 Tuần II Phục Sinh – Ngày 11/04/2018

Lời Chúa: Ga 3,16-21

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người để tất cả những ai tin ở Con của Người, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời, vì Thiên Chúa không sai Con của Người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Ai tin Người Con ấy, thì không bị luận phạt. Ai không tin thì đã bị luận phạt rồi, vì không tin vào danh Con Một Thiên Chúa và đây là án luận phạt: là sự sáng đã đến thế gian và người đời đã yêu sự tối tăm hơn sự sáng, vì hành động của họ xấu xa. Thật vậy, ai hành động xấu xa thì ghét sự sáng, và không đến cùng sự sáng, sợ những việc làm của mình bị khiển trách, nhưng ai hành động trong sự thật, thì đến cùng sự sáng, để hành động của họ được sáng tỏ, là họ đã hành động trong Thiên Chúa”.

 


Suy niệm

CHÚA GIÊSU, ĐẤNG BAN SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI

“Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người để tất cả những ai tin ở Con của Người, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời” (Ga 3,16).

Chúa Giêsu được Chúa Cha sai đến để cứu độ trần gian. Người dùng lời nói và việc làm để tỏ cho thế gian biết chương trình tình yêu cứu độ mà Chúa Cha đã dành cho con người. Người đã đi đến chỗ chấp nhận cực hình thập giá để dẫn đưa loài người tội lỗi trở về hoà giải với Thiên Chúa trong sự phục sinh, nguồn mạch sự sống của con người. Chúa Giêsu ban cho chúng ta sự sống nhờ của lễ cuộc đời của Người dâng lên Chúa Cha. Chính Chúa Thánh Thần cho chúng ta được tham dự vào đời sống mới của Chúa Giêsu. Qua các Bí tích và những nỗi đau khổ của cuộc sống, Chúa Thánh Thần làm cho Chúa Giêsu hiện diện và thông ban sự sống của Người cho chúng ta. Qua các Bí tích, nhất là Bí tích Thánh Thể, Chúa Giêsu đến, hiện diện và thông ban sự sống thần linh cho con người ở những thời điểm khác nhau từ lúc sinh ra đến lúc từ biệt cõi đời này. Nhờ kết hiệp với cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, các nỗi thống khổ của con người được Chúa Giêsu nâng đỡ và trở thành con đường đưa tới sự phục sinh.

Trước tuyên tín Chúa Giêsu là Đấng ban sự sống, chúng ta đối diện với hai sự chọn lựa. Đó là tin hay từ chối Người. Ai tin thì không phải chết nhưng được sống muôn đời, còn ai không tin thì bị lên án mà phải sống xa cách với Người. Trước chọn lựa này, chắc hẳn chúng ta sẽ chọn được sống kết hiệp mật thiết với Chúa, thế nhưng khi sống chúng ta lại chọn sống xa cách với Người. Sống gần Chúa đem lại bình an và niềm vui sâu xa cho tâm hồn con người. Còn sống xa Chúa, con người thoả thích sống theo ý riêng và vui hưởng những thú vui vật chất chóng qua. Lối sống này đang phổ biết trong xã hội tiêu dùng và hưởng thụ hôm nay. Do đó, mỗi người trong chúng ta cần phải đề phòng và nếu có rơi vào thì mau chóng trở về cùng Chúa và sống hiệp thông với Người.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa luôn yêu thương chúng con và muốn chúng con được sống trong tình yêu của Chúa. Thế nhưng nhiều lần chúng con đã tự ý rời xa Chúa khi bước vào con đường tội lỗi. Xin Chúa tha thứ và giúp chúng con luôn can đảm sống chọn Chúa và sống trong tình yêu của Chúa. Amen


Comments are closed.