Thứ 3 Tuần 9 Thường Niên – Ngày 05/06/2018

Lời Chúa: Mc 12, 13-17

Khi ấy, người ta sai mấy người thuộc nhóm biệt phái và đảng Hêrôđê đến Chúa Giêsu để lập mưu bắt lỗi Người trong lời nói. Họ đến thưa Người rằng: “Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật không vị nể ai, vì Thầy chẳng xem diện mạo, một giảng dạy đường lối Thiên Chúa cách rất ngay thẳng. Vậy chúng tôi có nên nộp thuế cho Cêsarê không? Chúng tôi phải nộp hay là không?” Nhưng Người biết họ giả hình, nên bảo rằng: “Sao các ông lại thử Ta? Hãy đưa Ta xem một đồng tiền”. Họ đưa cho Người một đồng tiền và Người hỏi: “Hình và ký hiệu này là của ai?” Họ thưa: “Của Cêsarê”. Người liền bảo họ: “Vậy thì của Cêsarê, hãy trả cho Cêsarê; của Thiên Chúa, hãy trả cho Thiên Chúa”. Và họ rất đỗi kinh ngạc về Người.

 


Suy niệm

TẠI SAO CÁC ÔNG LẠI THỬ TÔI

“Vậy thì của Cêsarê, hãy trả cho Cêsarê; của Thiên Chúa, hãy trả cho Thiên Chúa” (Mc 12,17).

Trình thuật Tin Mừng hôm nay kể lại cho chúng ta việc một số người Pha-ri-sêu và mấy người thuộc phe Hê-rô-đê đến gặp Đức Giêsu để gài bẫy và tìm cớ buộc tội Người. Họ chất vấn Người bằng một câu hỏi: “Có được nộp thuế cho Xê-da không?”. Nếu Đức Giêsu trả lời “có”, là Người tự đặt mình về phía đối lập với quần chúng, khi ấy người Do Thái sẽ lập tức cho rằng Đức Giêsu không có lòng yêu nước. Và Người sẽ bị kết vào tội phản bội và bán nước. Còn nếu Đức Giêsu trả lời “không”, bè phái Hê-rô-đê sẽ tố cáo Người chống lại quyền hành của người Rô-ma và họ có cớ để bắt Người. Trong trường hợp này, Đức Giêsu trả lời có hay không đều rơi vào bẫy của người Do Thái và bè phái Hê-rô-đê. Đức Giêsu biết ác ý của họ nên Người nói “tại sao các ông lại thử tôi”, đồng thời Đức Giêsu trả lời một cách thật khôn ngoan khiến họ phải ngạc nhiên và biết rằng việc gài bẫy Người đã thất bại: “Của Cêsarê, hãy trả cho Cêsarê; của Thiên Chúa, hãy trả cho Thiên Chúa”.

Trong thực tế cuộc sống, chúng ta gặp phải hai thế lực: chính quyền có nhiệm vụ giữ gìn công ích trần thế; Hội Thánh có bổn phận dẫn dắt tất cả mọi người đi theo con đường của Chúa. Như vậy, câu trả lời của Chúa Giêsu nêu rõ cho mỗi người Kitô hữu hai bổn phận: trả lại cho chính quyền cái gì thuộc về chính quyền và hoàn lại cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa. Nghĩa là, chúng ta đã nhận quyền bính và hưởng nhờ các lợi ích của đất nước chúng ta đang sống, thì cũng phải tôn trọng quyền bính hợp pháp, chấp nhận các luật lệ, và tuân theo những đòi hỏi chính đáng của chính quyền ấy. Bên cạnh đó, người Kitô hữu phải làm sao để cho các nghĩa vụ công dân không phản lại các bổn phận đối với Thiên Chúa. Phải biết can đảm từ chối tuân theo các đòi hỏi mà nghịch lại với lương tâm ngay chính hay lệnh truyền của Chúa, vì phải “vâng phục Thiên Chúa hơn là vâng phục người ta” (Cv 5,29).

Lạy Chúa, trong cuộc sống chúng con phải luôn đối mặt với những lựa chọn giữa Chúa và thế gian. Những lúc như thế, xin Chúa giúp chúng con luôn Chọn Chúa hơn là chọn thế gian, để chúng con luôn biết đặt bổn phận đối với Chúa lên trên hết, đồng thời cũng không quên nghĩa vụ của một người công dân. Chỉ như vậy, chúng con mới thật sự có được một cuộc sống bình an và hạnh phúc. Amen.


Comments are closed.