Thứ 3 Tuần 7 Thường Niên – Ngày 26/02/2019

Lời Chúa: Mc 9,30-37

Khi ấy, Gioan thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, chúng con thấy có kẻ nhân danh Thầy mà trừ quỷ, kẻ đó không theo ta, và chúng con đã ngăn cấm y”. Nhưng Chúa Giêsu phán: “Ðừng ngăn cấm y, vì chẳng ai có thể nhân danh Thầy mà làm phép lạ, rồi liền đó lại nói xấu Thầy. Ai chẳng chống đối các con, là ủng hộ các con”.

 


Suy niệm

HÀNH ĐỘNG NHỎ – NHÂN CÁCH LỚN

“Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người” (Mc 9,35).

Là Kitô hữu, là môn đệ Chúa Kitô nghĩa là can đảm để nói không với một đời sống tầm thường. Đó là một trong những sứ điệp được các Đức Giáo Hoàng Phanxicô gần đây thường xuyên nhắn nhủ với các Kitô hữu khắp nơi trên thế giới. Nhưng quan trọng hơn, sứ điệp ấy là sứ điệp được chính Chúa Kitô trực tiếp nói với các môn đệ như Tin Mừng vừa thuật lại cho chúng ta.

Tin Mừng cho biết, trong một bầu khí rất riêng tư, gần gũi, thân mật, Chúa Giêsu lại mở lời để chia sẻ với các môn đệ về cuộc tử nạn và phục sinh mà Người sắp phải trải qua. Lần này, vì đã có kinh nghiệm nên không một môn đệ nào, kể cả Phêrô, lên tiếng chống đối hay can ngăn Chúa. Tất cả các ông đều giữ một thái độ thinh lặng. Nhưng buồn thảm thay, đó không phải là sự thinh lặng xuất phát từ tấm lòng cảm thông, chia sẻ nhưng là sự thinh lặng sinh ra từ sự chưng hửng: các ông chẳng hiểu lời đó! Đó lại càng không phải là sự thinh lặng để cho lời của Thầy được thấm nhập và soi sáng cuộc đời mình, nhưng là sự thinh lặng nhằm nuôi dưỡng những toan tính đầy dẫy sự tầm thường. Bên ngoài thì thinh lặng, nhưng bên trong lại là tiếng gào thét của tham vọng. Trước mặt Thầy thì không ai có một lời phản kháng, nhưng sau lưng Thầy là cả một cuộc tranh cãi sôi nổi để tranh giành quyền lực, là cả một tập thể thoả thuận với lối sống tầm thường đi ngược lại với lý tưởng của Thầy, đi ngược lại với con đường thập giá. Trước sự kiện đau lòng ấy, Chúa chúng ta đã lấy tất cả sự nhẫn nại và hiền lành để khuyên nhủ các môn đệ: các con ơi, ai muốn làm đầu thì phải hầu thiên hạ, muốn làm lãnh tụ thì phải phục vụ chúng dân. Qua đó, Chúa muốn các ông hiểu rằng ham hố quyền bính để thống trị là tinh thần của thế gian, là cách suy nghĩ quá tầm thường. Quyền bính và sự vĩ đại thực sự được thể hiện bằng những hành động dù nhỏ nhưng được làm với tinh thần phục vụ và hiến tế, tinh thần của thập giá.

Và đó cũng là bài học cho mỗi người chúng ta, những môn đệ Chúa ngày nay: hãy bắt đầu khử trừ sự tầm thường ra khỏi cuộc sống của mình bằng những hành động nhỏ được làm trong tinh thần phục vụ và hiến tế, tinh thần của thập giá.

Lạy Chúa Giêsu là Thiên Chúa cao cả trong phận người bé nhỏ, xin ban cho con một tâm hồn vĩ đại để bước đi cách phi thường trong con đường nhỏ của đời sống thường nhật. Amen.


Comments are closed.