Thứ 3 Tuần 6 Thường Niên – Ngày 19/02/2019

Lời Chúa: Mc 8,14-21

Khi ấy, các môn đệ quên mang bánh và chỉ còn một chiếc bánh trong thuyền. Và Chúa Giêsu dặn bảo các ông rằng: “Các con hãy coi chừng và giữ mình cho khỏi men biệt phái và men Hêrôđê”. Các môn đệ nghĩ ngợi và nói với nhau rằng: “Tại mình không có bánh”. Chúa Giêsu biết ý liền bảo rằng: “Sao các con lại nghĩ tại các con không có bánh? Các con chưa hiểu, chưa biết ư? Sao các con tối dạ như thế, có mắt mà không xem, có tai mà không nghe? Khi Thầy bẻ năm chiếc bánh cho năm ngàn người ăn, các con đã thu được bao nhiêu thúng đầy miếng bánh dư, các con không nhớ sao?” Các ông thưa: “Mười hai thúng”. – “Và khi Thầy bẻ bảy chiếc bánh cho bốn ngàn người ăn, các con đã thu được bao nhiêu thúng đầy miếng bánh dư?” Họ thưa: “Bảy thúng”. Bấy giờ Người bảo các ông: “Vậy mà các con vẫn chưa hiểu sao?”

 


Suy niệm

MEN TIN MỪNG

“Anh em hãy coi chừng, phải đề phòng men Pharisêu và men Hêrôđê” (Mc 8,15)

“Đạo tại tâm” là thành ngữ mà một số tín hữu vẫn thường sử dụng để biện minh cho đời sống đức tin nguội lạnh của mình. Thế nhưng trên thực tế, đức tin Kitô giáo không cho phép người tín hữu tự lừa dối bản thân trước khi lừa dối người khác, vì đức tin là lời đáp trả dứt khoát của con người trước Thiên Chúa. “Một thân xác không hơi thở là một xác chết, cũng vậy, đức tin không có hành động là đức tin chết” (Gc 2,26). Sứ điệp lời Chúa mời gọi chúng ta phá tan đi sự mê muội này để sống và thực hành đức tin đúng với lời mời gọi của Tin Mừng.

Men là một lượng bé nhỏ, ít ỏi và ẩn kín, thế nhưng lại là yếu tố cần thiết để làm dậy lên cả khối bột. Men tốt thì biến khối bột thành những tấm bánh ngon, ngược lại men xấu sẽ làm hỏng cả khối bột. Hiểu rõ điều đó, Chúa Giêsu cảnh giác các môn đệ về men Pharisêu và Hêrôđê, đó lối sống không chân thành và vụ lợi. Sau phép lạ hóa bánh ra nhiều lần thứ hai, các Pharisêu kéo nhau đến để xin Chúa Giêsu một dấu lạ từ trời. Thế nhưng Chúa Giêsu đã thẳng thừng từ chối, vì thái độ đó thể hiện sự thách thức hơn là mở lòng ra với đức tin. Ngay chính bản thân các môn đệ cũng không hiểu được ý nghĩa lời cảnh giác của Chúa Giêsu, bằng chứng là các ông lo lắng về những chuyện vật chất, việc không mang theo bánh. Trong khi đó, đức tin thúc đẩy con người vượt lên trên sự kiện để đọc ra ý nghĩa, băng qua những dấu chỉ để đến được với Chúa. Các sách Tin Mừng cho thấy các phép lạ Chúa Giêsu thực hiện đều nhằm mục đích dẫn con người đến đức tin, nghĩa là qua phép lạ nhận ra Đấng làm phép lạ; nhận ra Đức Giêsu là Chúa mới là quan trọng; đi theo Chúa mới là quan trọng; và được ở với Chúa mới là quan trọng.

Người tín hữu trong thế giới ngày này vẫn không ngừng bị chi phối về vấn đề cơm áo gạo tiền. Xét cho đúng mức điều đó không xấu vì nó cần thiết cho nhu cầu sống còn của con người. Thế nhưng nó sẽ trở nên xấu khi chúng ta quá bận tâm cho việc tìm kiếm nhu cầu vật chất hơn là để tâm tìm kiếm Nước Thiên Chúa. Bài đọc thứ nhất trích sách Sáng Thế phản ánh tình trạng này vào thời ông Nôê, con người để cho mình bị thấm nhiễm các thứ men trần thế nên không còn sống theo đường lối của Thiên Chúa nữa: “Đức Chúa thấy rằng trên mặt đất sự gian ác của con người quả là nhiều, và suốt ngày lòng nó chỉ toan tính những ý định xấu” và hậu quả chúng ta đã biết. Đến thời Tân Ước, khi men Tin Mừng được gieo rắc, nhất là qua lời Kinh Lạy Cha mà Chúa Giêsu đã dạy là lời nhắc nhở thường xuyên giúp chúng ta ý thức rằng, Chúa mới là lương thực ưu tiên hàng đầu, có Chúa là có tất cả, mà mất Chúa là mất hết. Thiếu men Tin Mừng, chúng ta không đủ sức đáp lại những đòi hỏi của đức tin; tôn giáo chỉ là cái vỏ bên ngoài mà không biến đổi được con người bên trong. Bằng những lời mạnh mẽ, Chúa Giêsu khơi dậy tâm thức thực hành tôn giáo: “Anh em có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe ư”.

Lạy Chúa, là Kitô hữu – chúng con có sứ vụ làm muối, làm men cho đời. Muối có mặn, men có tốt tùy thuộc vào thái độ của chúng con đáp ứng trước những đòi hỏi của Tin Mừng. Xin cho chúng con ý thức sâu xa Lời Kinh Chúa dạy để trong các chọn lựa sống hằng ngày, chúng con làm cho cuộc sống ngày một thấm đẫm men Tin Mừng. Amen.


Comments are closed.