Thứ 3 Tuần 6 Mùa Phục Sinh – Ngày 08/05/2018

Lời Chúa: Ga 16, 5-11

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Bây giờ Thầy đến với Đấng đã sai Thầy, và không ai trong các con hỏi Thầy: “Thầy đi đâu ?”. Nhưng vì Thầy đã nói với các con điều đó, nên lòng các con tràn ngập u sầu. Dầu vậy Thầy nói sự thật cho các con: Thầy đi thì ích lợi cho các con. Vì nếu Thầy không đi, thì Đấng Bào Chữa sẽ không đến với các con; nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Ngài đến với các con. Khi Ngài đến, Ngài sẽ tố cáo thế gian về tội lỗi, về sự công chính và về án phạt : về tội lỗi vì họ không tin vào Thầy; về sự công chính vì Thầy đến với Cha, và các con không thấy Thầy nữa; về án phạt, vì đầu mục thế gian này đã bị kết án”. Đó là lời Chúa.

 


Suy niệm

Trưởng Thành Trong Đức Tin

“Dầu vậy Thầy nói sự thật cho các con : Thầy đi thì ích lợi cho các con. Vì nếu Thầy không đi, thì Đấng Bào Chữa sẽ không đến với các con ; nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Ngài đến với các con.” (Ga 16, 7)

Bài Tin Mừng hôm nay được trích trong diễn từ biệt ly Chúa Giêsu nói với các môn đệ trong bữa ăn cuối cùng. Sau khi được Chúa cho biết những sự kiện, những khó khăn, bách hại xảy đến trong tương lai và nhất là việc phải xa cách Chúa, các tông đồ rất đỗi buồn rầu. Chúa Giêsu đã an ủi và động viên các ông. Chúa nói rằng: “Thầy đi thì ích lợi cho các con. Vì nếu Thầy không đi, thì Đấng Bào Chữa sẽ không đến với các con ; nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Ngài đến với các con” (Ga 16, 7). Thật vậy, cuộc khổ nạn của Chúa đã làm cho đức tin của các tông đồ trưởng thành lên rất nhiều. Trước đó, các ông đi theo Chúa vì tin rằng Thầy mình là một Mêsia trần thế, Đấng đem lại sự thịnh vượng, chức tước, bổng lộc (x. Mt 20, 20-24 và Lc 24, 13-34). Đức tin sai lầm của các ông đã bị phá đổ cùng với cái chết của Chúa Giêsu. Sau khi Chúa phục sinh và nhất là được Chúa Thánh Thần biến đổi, các ông đã có được niềm tin chắc chắn và vững mạnh. Các ông từ nhát đảm đã trở nên mạnh dạn; từ mê muội đã trở thành những con người sáng suốt, khôn ngoan. Và đặc biệt hơn cả là quan điểm trần tục của các ông không còn, thay vào đó là một cái nhìn hoàn toàn siêu nhiên. Từ nay các ông đã dám mở cửa và mạnh mẽ rao giảng về một Thiên Chúa chịu tử nạn và phục sinh để cứu vớt con người.

Ngày nay, Thiên Chúa vẫn cho phép những khó khăn, thất bại xảy ra để làm cho đức tin của chúng ta trưởng thành hơn. Có những lúc chúng ta cảm thấy Thiên Chúa dường như ẩn mặt, xa vắng, không đáp lại lời cầu nguyện của chúng ta. Chính khi đó Thiên Chúa ban cho chúng ta cơ hội để củng cố đức tin của mình. Giống như niềm tin sơ đẳng của các tông đồ, rất có thể chúng ta chỉ tin Thiên Chúa là Đấng thỏa mãn những nhu cầu vật chất hay Đấng đem lại may mắn, tiêu diệt những tai ương; còn đời sống đạo đức của chúng ta lên xuống theo tình cảm. Chúng ta cần được biến đổi để có được một đức tin trưởng thành hơn.

Để trưởng thành hơn trong đức tin, ngoài việc đào sâu giáo lí của Hội Thánh, siêng năng tham dự phụng vụ và lãnh nhận các Bí tích, chúng ta cần thường xuyên cầu xin và lắng nghe Chúa Thánh Thần. Chính Chúa Thánh Thần sẽ đưa chúng ta đến sự thật toàn vẹn về Thiên Chúa như lời Chúa Giêsu đã hứa. “Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn” (Ga 16, 1). Khi chúng ta cảm thấy khô khan và không biết phải cầu nguyện thế nào, hãy cầu xin Chúa Thánh Thần giúp đỡ vì “Thần Khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn, vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải; nhưng chính Thần Khí cầu thay nguyện giúp chúng ta, bằng những tiếng rên siết khôn tả” (Rm 8,26). Điều quan trọng là luôn giục lòng tin vào tình thương và sự quan phòng của Thiên Chúa trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Lạy Chúa, chúng con tin Chúa luôn yêu thương và chăm sóc chúng con. Nhưng đôi khi đức tin chúng con bị chao đảo khi gặp những nghịch cảnh. Xin Chúa ban Chúa Thánh Thần để Ngài củng cố, kiện toàn và làm cho đức tin chúng con thêm vững mạnh. Amen


Comments are closed.