Thứ 2 Tuần 6 Mùa Phục Sinh – Ngày 07/05/2018

Lời Chúa: Ga 15, 26 - 16,4a

Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy. Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng, vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu. Thầy đã nói với anh em các điều ấy, để anh em khỏi bị vấp ngã. Họ sẽ khai trừ anh em khỏi hội đường. Hơn nữa, sẽ đến giờ kẻ nào giết anh em cũng tưởng mình phụng thờ Thiên Chúa. Họ sẽ làm như thế, bởi vì họ không biết Chúa Cha cũng chẳng biết Thầy. Nhưng Thầy đã nói với anh em những điều ấy, để khi đến giờ họ hành động, anh em nhớ lại là Thầy đã nói với anh em rồi.

 


Suy niệm

LÀM CHỨNG CHO CHÚA KITÔ

Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng, vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu.
(Ga 15, 27)

Chúa Giêsu xuống thế làm người để cứu độ con người. Người không thi hành sứ vụ cách đơn độc mà kêu gọi và tuyển chọn một số người để họ cùng chia sẻ sứ vụ, họ là các tông đồ. Các tông đồ là những người đầu tiên trực tiếp được đến và ở lại với Chúa Giêsu. Trong thời gian theo thầy Giêsu, các ông được Thầy chỉ dạy nhiều điều và sứ vụ của các ông là thi hành những gì đã lãnh nhận được, nghĩa là làm chứng cho Chúa Giêsu, làm chứng cho sự thật. Sự thật là Chúa Giêsu Ngôi Hai Thiên Chúa đã xuống thế làm người, và Người tha thiết mời gọi con người tin vào Người để được hưởng ơn cứu độ; Sự thật là Thiên Chúa giàu lòng thương xót, luôn trung thành trong lời hứa. Tuy nhiên, sự thật về Chúa Giêsu nhiều khi con người không hiểu thấu vì họ nhìn mà không thấy, nghe mà không hiểu, tâm trí họ còn đen tối (x. Mt 13, 13). Thậm chí, các tông đồ cũng không hiểu hết hành động của Chúa Giêsu (x. Ga 14, 9). Chính vì thế, sau khi về trời, Chúa Thánh Thần được sai đến ở với các tông đồ để hướng dẫn các ông đạt tới sự thật toàn vẹn (x. Ga 16, 13).

Khi lãnh nhận được Chúa Thánh Thần, các tông đồ mở toang cánh cửa ra đi làm chứng cho Chúa Giêsu. Lời chứng hữu hiệu nhất là hy sinh bản thân cho những gì mình loan báo. Các tông đồ đã thi hành trọn vẹn lời chứng đó. Lời mời gọi làm chứng cho Chúa Giêsu rất thiết thực với mỗi người chúng ta. Tuy chúng ta không được Chúa trực tiếp dạy bảo và sai đi nhưng với sứ mạng của người Kitô hữu, chúng ta có bổn phận ra đi làm chứng cho Chúa Giêsu.

Bí tích Rửa tội cho chúng ta trở nên con cái Thiên Chúa và được sát nhập vào thân thể Chúa Kitô, là Hội thánh. Thi hành 3 chức vụ Tư tế, Vương đế và Ngôn sứ của Chúa Kitô giúp người tín hữu sống đúng lời mời gọi của Chúa Kitô. Trong đó, chức vụ ngôn sứ làm nổi bật sứ vụ làm chứng cho Chúa Giêsu: Phải nhân danh Chúa Giêsu mà rao giảng cho muôn dân, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều này (x. Lc 24, 46-48).

Ngoài ra, chúng ta được các đấng kế vị các tông đồ dạy dỗ, để cùng với Thần Khí Chúa, Chúa sai chúng ta đi với Giáo hội để cùng làm chứng cho Chúa Giêsu. Tuy làm chứng cho Chúa giữa thế hệ hôm nay mang một hình thức mới nhưng cốt yếu vẫn dựa trên lòng mến, vì Chúa quên mình. Thay vì hy sinh tính mạng để minh chứng như các tông đồ, chúng ta chết đi cho con người cũ để làm tái sinh con người mới trong Thần Khí bằng những hy sinh trong cuộc sống thường ngày: từ bỏ cái tôi, xả thân vị kỷ… Nhờ đó, những lời nói và việc làm của Chúa luôn hiện thực mãi.

Hiệp dâng tâm tình trong kinh Hòa bình: Lạy Chúa từ nhân! Xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa để con đem chân lý vào chốn lỗi lầm. Amen.


Comments are closed.