Thứ 3 Tuần 31 Thường Niên – Ngày 05/11/2019

Lời Chúa: Lc 14,15-24

Nghe vậy, một trong những kẻ đồng bàn nói với Đức Giê-su: Phúc thay ai được dự tiệc trong Nước Thiên Chúa! Người đáp: Một người kia làm tiệc lớn và đã mời nhiều người. Đến giờ tiệc, ông sai đầy tớ đi thưa với quan khách rằng: Mời quý vị đến, cỗ bàn đã sẵn. Bấy giờ mọi người nhất loạt bắt đầu xin kiếu. Người thứ nhất nói: Tôi mới mua một thửa đất, cần phải đi thăm; cho tôi xin kiếu. Người khác nói: Tôi mới tậu năm cặp bò, tôi đi thử đây; cho tôi xin kiếu. Người khác nói: Tôi mới cưới vợ, nên không thể đến được. Đầy tớ ấy trở về, kể lại sự việc cho chủ. Bấy giờ chủ nhà nổi cơn thịnh nộ bảo người đầy tớ rằng: Mau ra các nơi công cộng và đường phố trong thành, đưa các người nghèo khó, tàn tật, đui mù, què quặt vào đây. Đầy tớ nói: Thưa ông, lệnh ông đã được thi hành mà vẫn còn chỗ. Ông chủ bảo người đầy tớ: Ra các đường làng, đường xóm, ép người ta vào đầy nhà cho ta. Tôi nói cho các anh biết: Những khách đã được mời trước kia, không ai sẽ được dự tiệc của tôi.

 


Suy niệm

THÁI ĐỘ CỦA CON NGƯỜI TRƯỚC LỜI MỜI GỌI CỦA CHÚA

“Phúc thay ai được dự tiệc trong Nước Thiên Chúa” (Lc 14,15).

Bữa tiệc cánh chung là hình ảnh mà Người Do Thái dùng để diễn tả ngày Thiên Chúa can thiệp vào lịch sử. Ngày đó, Thiên Chúa sẽ đãi dân Ngài một bữa tiệc mà tiên tri Isaia đã loai báo: “Tiệc thịt béo, tiệc rượu ngon, thịt béo ngậy, rượu ngon tinh chế” (Is 29,6). Như thế, yến tiệc trở thành một biểu tượng của ơn cứu độ, một hình ảnh của sự chúc phúc từ Đấng Cứu Độ. Tuy nhiên, để dự tiệc trong Nước Thiên Chúa, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta phải có thái độ đáp trả dứt khoát trước lời mời gọi của Chúa ngay từ bây giờ.

“Phúc thay ai được dự tiệc trong Nước Thiên Chúa”. Đối với vị khách này, “Nước Thiên Chúa” là một thực tại tương lai, và nơi đó chỉ một số người đến được mà thôi. Tuy nhiên, Chúa Giêsu đã cho người đó biết rằng, Nước Thiên Chúa chính là hiện tại, đang hiện diện ở đây, khi lời mời dự tiệc vang lên. Nước Thiên Chúa đã hiện diện khi Đức Giêsu đang ở đó, và người được mời dự tiệc chính là bạn và là mỗi chúng ta. Đức Giêsu nói với tất cả chúng ta rằng mọi sự đã sẵn sàng, hãy đến dự tiệc. Vì thế, ngay bây giờ, bạn hãy quyết định đi. Như thế, Chúa Giêsu cho chúng ta thấy sự cần thiết phải có một quyết định ngay lập tức: vào dự tiệc hoặc từ chối.

“Mời quý vị đến, cỗ bàn đã sẵn”, đây chính là lời mời gọi mà Chúa Giêsu dành cho những người Do Thái. Tuy nhiên, những người nghe lời mời gọi này không tỏ ra sẵn sàng đáp lại. Tất cả đồng loạt xin kiếu. Họ đưa ra những lý do không chính đáng. Người thứ nhất đưa ra lý do “mới mua ruộng”, họ xin kiếu bởi vì công việc làm ăn ưu tiên hơn những đòi hỏi của Thiên Chúa. Họ khẳng định rằng thửa đất đó quan trọng hơn mối quan hệ bạn bè với chủ tiệc. Người thứ hai đưa ra lý do “mới mua bò”, nghĩa là những con vật này đối với tôi quan trọng hơn mối quan hệ giữa tôi với ông. Còn người thứ ba đưa ra lý do “mới cưới vợ”, nghĩa là tôi đang có việc với một người phụ nữ, mà người này quan trọng hơn bữa tiệc của ông. Như thế, việc từ chối lời mời gọi chính là khước từ bàn tiệc Nước Thiên Chúa.

Hôm nay, Chúa Giêsu cũng đang mời gọi chúng ta đến dự tiệc Nước Trời. Tuy nhiên, thay vì đáp trả lời mời gọi của Chúa, chúng ta lại đưa ra những lý do hời hợt và dửng dưng. Chúng ta xin kiếu vì quá bận rộn, không có thời giờ. Chúng ta thích những công việc của mình hơn. Chúng ta từ chối phụng vụ Chúa nhật, vì chúng ta phải chơi thể thao, có việc phải làm, mua xe mới nên phải chạy thử, phải lau xe, hoặc có bài làm và phải học bài thi.

Lạy Chúa, xin ban thêm đức tin cho chúng con, để chúng con nhận ra rằng niềm vui sẽ nên trọn khi chúng con để cho tình yêu của Thiên Chúa phủ lấp trên cuộc sống của chúng con. Xin cho chúng con biết mau mắn đáp lại lời mời gọi yêu thương của Chúa để được hưởng sự sống đời đời. Amen.


Comments are closed.