Thứ 3 Tuần 22 Thường Niên – Ngày 04/09/2018

Lời Chúa: Lc 4, 31- 37

Khi ấy, Chúa Giêsu xuống thành Capharnaum, xứ Galilêa, và ở đó Người giảng dạy họ trong các ngày Sabbat. Người ta bỡ ngỡ về giáo lý của Người, vì lời giảng dạy của Người có uy quyền. Bấy giờ trong hội đường, có một người bị quỷ ô uế ám, thét to lên rằng: “Hỡi Giêsu Nadarét, giữa chúng tôi và Ngài có chuyện chi đâu? Ngài đến tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết Ngài là ai rồi, là Đấng Thánh của Thiên Chúa”. Nhưng Chúa Giêsu trách mắng nó rằng: “Hãy câm đi và ra khỏi người này”. Và quỷ vật ngã người đó giữa hội đường và xuất khỏi nó, mà không làm hại gì nó. Mọi người kinh hãi và bảo nhau rằng: “Lời gì mà lạ lùng vậy? Vì Người dùng quyền năng mà ra lệnh cho các thần ô uế, và chúng phải xuất ra”. Danh tiếng Người đồn ra khắp nơi trong xứ.

 


Suy niệm

QUYỀN UY CỦA LỜI CHÚA

“Họ sửng sốt về cách Người giảng dạy, vì lời của Người có uy quyền” (Lc 4, 32).

Tin Mừng hôm nay thuật lại lời giáo huấn của Chúa Giêsu và cuộc chiến thắng thần ô uế ở hội đường Capharnaum. Chúng ta thấy uy quyền của Chúa Giêsu vượt trên các kinh sư và thầy dạy đến nỗi dân chúng đã phải “sửng sốt”, “kinh ngạc” như Thánh sử Luca nhận định: “Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư”. Lời Ngài uy quyền vì Ngài không đọc và nói theo cách các kinh sư thường làm, nhưng đề cập những chân lý về Thiên Chúa Cha, về cuộc sống và hạnh phúc thật của con người. Những chân lý này có sẵn trong tri thức ngàn đời nơi Ngài, và phát ra một cách xác tín và thuyết phục vì Ngài là Đấng Messia phát xuất từ Thiên Chúa Cha và “Ngài nói những điều đã thấy nơi Cha Ngài” (Ga 8, 38). Bên cạnh đó, việc Chúa trục xuất quỷ bằng lệnh truyền, chứng tỏ Lời Chúa có uy quyền trên cả ma quỷ: “Chúa Giêsu quát bảo nó rằng: ‘Hãy im đi, và ra khỏi người này ! và xuất khỏi người ấy’”.

Khi chịu phép rửa, chúng ta trở thành những con cái tự do của Thiên Chúa. Song, sống giữa trần gian với bao cám dỗ, chúng ta đã bị ma quỷ ràng buộc bởi những thói xấu: tham lam, thù hận, ghen ghét, ích kỷ, lười biếng, v.v.

Trong thời đại hôm nay, Đức Giêsu vẫn luôn hiện diện và dùng lời của Ngài để thức tỉnh chúng ta, để mời gọi chúng ta sám hối. Và nhất là nơi tòa giải tội, Chúa dùng lời quyền năng của Ngài qua bàn tay người mục tử mà giải thóat chúng ta khỏi những trói buộc của ma quỷ. Chúng ta hãy chăm chú lắng nghe lời Chúa trong mỗi thánh lễ và các giờ suy niệm. Đặc biệt, chúng ta hãy thường xuyên đến với bí tích giải tội để đón nhận lời quyền năng- lời có sức giải thóat chúng ta khỏi trói buộc của ma quỷ mà phục hồi chúng ta trong địa vị người con tự do của Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa đã ban lời của Ngài cho chúng con. Xin cho chúng con luôn ý thứ và cảm nghiệm được lời quyền năng của Ngài mỗi ngày một sâu sắc hơn trong đời sống chúng con. Amen.


Comments are closed.