Thứ 2 Tuần 22 Thường Niên – Ngày 03/09/2018

Lời Chúa: Lc 4,16-30

Khi ấy, Chúa Giêsu trở về Nadarét, nơi Người sinh trưởng, và theo thói quen của Người, thì ngày Sabbat, Người vào hội đường. Người đứng dậy để đọc sách. Người ta trao cho Người sách tiên tri Isaia. Mở sách ra, Người gặp ngay đoạn chép rằng: “Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Ngài xức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó, thuyên chữa những tâm hồn sám hối, loan truyền sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được trông thấy, trả tự do cho những kẻ bị áp bức, công bố năm hồng ân và ngày khen thưởng”.

Người gấp sách lại, trao cho thừa tác viên, và ngồi xuống. Mọi người trong hội đường đều chăm chú nhìn Người. Người bắt đầu nói với họ: “Hôm nay ứng nghiệm đoạn Kinh Thánh mà tai các ngươi vừa nghe”. Mọi người đều làm chứng cho Người và thán phục Người về những lời từ miệng Người thốt ra, và họ nói: “Người này không phải là con ông Giuse sao?”

Và Người nói với họ: “Hẳn các ngươi sắp nói cho Ta nghe câu ngạn ngữ này: ‘Hỡi thầy thuốc, hãy chữa lấy chính mình’; điều chúng tôi nghe xảy ra ở Capharnaum, ông hãy làm như vậy tại quê hương ông”. Người nói tiếp: “Ta bảo thật các ngươi, không một tiên tri nào được đón tiếp tại quê hương mình. Ta bảo thật các ngươi, đã có nhiều bà goá trong Israel thời Êlia, khi trời bị đóng lại trong ba năm sáu tháng, khi nạn đói lớn xảy ra khắp trong xứ; dầu vậy, Êlia không được sai đến cùng một người nào trong các bà đó, nhưng được sai đến bà goá tại Sarepta thuộc xứ Siđon. Cũng có nhiều người phong cùi trong Israel thời tiên tri Êlisêô, thế mà không người nào trong họ được lành sạch cả, ngoại trừ Naaman, người Syria”.

Khi nghe đến đó, mọi người trong hội đường đều đầy căm phẫn, họ chỗi dậy và trục xuất Người ra khỏi thành. Họ dẫn Người lên triền núi, nơi xây cất thành trì của họ, để xô Người xuống vực thẳm. Nhưng Người rẽ qua giữa họ mà đi.

 


Suy niệm

ĐÓN NHẬN LỜI CHÚA CÁCH TÍCH CỰC

“Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh tai quý vị vừa nghe” (Lc 4,21).

Khi Chúa Giêsu vào hội đường Nazareth, người ta trao cho Ngài sách Tiên tri Isaia, một tiên tri được kính trọng thời Chúa Giêsu, vì ông đã nói nhiều đến niềm hy vọng của Israel. Chúa Giêsu mở sách, và đọc cho mọi người nghe đoạn liên quan tới sứ vụ của Đấng Mêssia: “Thần Khí Đức Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Đức Chúa” (Lc 4,18-19). Sau đó, Chúa Giêsu áp dụng những điều đó vào chính mình: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh tai quý vị vừa nghe” (Lc 4,21).

Chúa Giêsu mời gọi tất cả những người có mặt trong hội đường nhận diện quyền năng Thiên Chúa nơi Ngài, để tiếp đón Ngài và đến với Ngài. Nhưng họ đã hành xử ngược lại, ngăn cản sứ mạng của Ngài hơn là đón nhận. Họ nhìn Chúa Giêsu với con mắt thiên kiến, với tư tưởng đã được thành hình từ nhiều thế hệ kế tiếp nơi họ, về một Đấng Mêssia như họ muốn, chứ không phải như Thiên Chúa muốn. Họ chỉ nhìn Đấng Mêssia theo nghĩa nông cạn và lệ thuộc vào những hoạt động chính trị. Bởi đó, họ đã không thể nhận ra Chúa Giêsu là Đấng phải đến.

Thái độ chối bỏ Lời Chúa của người Nazareth khi xưa vẫn còn tính thời sự. Xã hội văn minh nhưng chỉ biết hưởng thụ, phần nào đã làm cho chúng ta có nhiều quan niệm lệch lạc. Trong hoàn cảnh trên, Chúa đến với ta, để nói lên lời quyền uy, mời gọi chúng ta vượt lên tất cả và đáp trả lại tiếng gọi của Ngài.

Lạy Chúa Chúa Giêsu, xin biến đổi, hâm nóng và làm sống dậy trong lòng chúng con đức tin và lòng mến, để chúng con có thể đón nhận Lời Chúa cách tích cực, ngõ hầu chúng con có thể chuyển đổi những gì đã lãnh nhận thành những hành vi tích cực trong cuộc sống. Amen.


Comments are closed.