Thứ 3 Tuần 17 Thường Niên – Ngày 31/07/2018

Lời Chúa: Mt 13, 36-43

Khi ấy, sau khi giải tán dân chúng, Chúa Giêsu trở về nhà. Các môn đệ đến gặp Người và thưa rằng: “Xin Thầy giải thích dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe”. Người đáp lại rằng: “Kẻ gieo giống tốt là Con Người. Ruộng là thế gian. Còn hạt giống tốt là con cái Nước Trời. Cỏ lùng là con cái gian ác. Kẻ thù gieo cỏ lùng là ma quỷ. Mùa gặt là ngày tận thế. Thợ gặt là các thiên thần. Cũng như người ta thu lấy cỏ lùng, rồi thiêu đốt trong lửa thế nào, thì ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy: Con Người sẽ sai các thiên thần đi thu tất cả gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác khỏi nước Chúa, rồi ném tất cả chúng vào lửa: ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ kẻ lành sẽ sáng chói như mặt trời trong nước của Cha mình. Ai có tai để nghe thì hãy nghe”.

 


Suy niệm

THIÊN CHÚA LÀ ĐẤNG THƯƠNG XÓT VÀ ĐỢI CHỜ

“Cũng như người ta thu lấy cỏ lùng, rồi thiêu đốt trong lửa thế nào, thì ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy”(Mt 13,40).

Trình thuật Tin Mừng hôm nay ghi lại việc Đức Giêsu giải thích dụ ngôn Cỏ Lùng: Thiên Chúa gieo hạt lúa tốt vào thế gian nhưng ma quỷ rắp tâm gieo cỏ lùng. Do vậy, mảnh ruộng thế gian lẫn lộn vừa người tốt với kẻ xấu. Thiên Chúa, Đấng nhân hậu kiên nhẫn, chờ đợi đến ngày cánh chung mới xét xử. Hẳn là Chúa mong đợi người xấu được biến đổi để cùng được cứu độ. Một cách loại suy, chúng ta cũng có thể hiểu mảnh ruộng chính là tâm hồn mỗi người.

Nhìn vào “ruộng lúa” tâm hồn của mỗi người, ta luôn thấy xuất hiện vừa lúa vừa cỏ lùng. Lúa và cỏ lùng là khuynh hướng tốt và khuynh hướng xấu có cùng lúc nơi mỗi người. Thiên Chúa cũng thấy, nhưng Người không vội vàng xét xử chúng ta mà chờ đợi trong sự kiên nhẫn và thương xót để chúng ta có thời gian thanh luyện bản thân, loại bỏ những thói hư tật xấu.

Cuộc sống mỗi người cũng giống như tiến trình gieo trồng và chăm sóc lúa. Cần phải tạo điều kiện để lúa phát triển và thu hẹp phạm vi lan tỏa của cỏ lùng bằng một đời sống được nội tâm hóa qua việc luyện tập các nhân đức, gia tăng việc cầu nguyện và làm việc lành phúc đức. Bởi trong sâu thẳm tâm hồn, ai trong chúng ta cũng cảm nghiệm được sự giằng co giữa một bên là khả năng hướng thiện và một bên là sức mạnh của tăm tối. Cái xấu, cái ác phải được loại bỏ và bị tận diệt; còn cái tốt, cái thiện cần được đào luyện và phát triển không ngừng. Chỉ như vậy, cuối cùng chúng ta mới có thể là người trung tín với Chúa và xứng đáng trở nên con cái đích thực của Chúa.

Lạy Chúa, cuộc sống của chúng con hôm nay gặp nhiều khó khăn khi đứng trước một cuộc sống “vàng thau lẫn lộn”: thật giả, tốt xấu cứ đan xen làm chúng con khó lòng phân biệt để có cách ứng xử cho thích hợp. Xin Chúa ban cho chúng con ơn biết phân định và nhất là biết khiêm tốn nhìn nhận những yếu hèn của bản thân và cộng tác với ơn Chúa để biến đổi mình theo thánh ý Chúa. Amen.


Comments are closed.