Thứ 2 Tuần 17 Thường Niên – Ngày 30/07/2018

Lời Chúa: Mt 13,31-35

Khi ấy, Chúa Giêsu phán một dụ ngôn khác cùng dân chúng rằng: “Nước trời giống như hạt cải người kia gieo trong ruộng mình. Hạt ấy bé nhỏ hơn mọi thứ hạt giống, nhưng khi mọc lên, thì lớn hơn mọi thứ rau cỏ, rồi thành cây, đến nỗi chim trời đến nương náu nơi ngành nó”.

Người lại nói với họ một dụ ngôn khác nữa mà rằng: “Nước trời giống như nắm men người đàn bà kia lấy đem trộn vào ba đấu bột, cho đến khi bột dậy men”.

Chúa Giêsu dùng dụ ngôn mà phán những điều ấy với dân chúng. Người không phán điều gì với họ mà không dùng dụ ngôn, để ứng nghiệm lời tiên tri đã chép rằng: “Ta sẽ mở miệng nói lời dụ ngôn: Ta sẽ tỏ ra những điều bí nhiệm từ lúc dựng nên thế gian”.

 


Suy niệm

MỘT GIÁO HỘI NHỎ HƠN?

“Hạt ấy bé nhỏ hơn mọi thứ hạt giống, nhưng khi mọc lên, thì lớn hơn mọi thứ rau cỏ, rồi thành cây, đến nỗi chim trời đến nương náu nơi ngành nó” (Mt 13,32).

Đức Giêsu kể hai dụ ngôn hạt cải và nắm men trong bột để chỉ về đặc tính của Nước Thiên Chúa. Bắt đầu một cách yếu ớt và nhỏ bé, theo thời gian, nước Thiên Chúa phát triển rộng khắp (hạt cải) và mạnh mẽ có sức biến đổi (nắm men).

Giáo Hội chính là Nước Thiên Chúa đang trong thời gian để tiến tới Nước Thiên Chúa viên mãn trong ngày cánh chung. Thực tế đã cho thấy, từ con số 12 ít ỏi, các Tông Đồ đã ra đi rao giảng Tin Mừng cho muôn dân và xây dựng các cộng đoàn ở khắp nơi, Giáo Hội trở thành một thế giới Công Giáo thịnh vượng và quyền lực. Tuy thế thật đau lòng thấy rằng các nước Công giáo Âu Châu trước đây nay chỉ còn là hình bóng. Các nhà thờ lộng lẫy ngày xưa chật ních người, hôm nay không còn một giáo dân; đời sống đạo hạnh chỉ còn là kí ức… Phải chăng Giáo hội Chúa Kitô đang nhỏ lại? Hay lời Chúa Giêsu nói đã không còn ứng nghiệm nữa trong thời đại hôm nay?

Thật ra, Nước Thiên Chúa không hoàn toàn là một thực tại trần thế. Điều mà Giáo hội cần hướng tới không phải là sự bành trướng về số lượng và áp đảo về quyền lực. Giáo hội có thể nhỏ hơn, nhưng chúng ta ước mong Giáo hội ấy mạnh mẽ trong đức tin. Giáo hội có thể nghèo về vật chất, nhưng chúng ta mong Giáo hội ấy giàu lòng thương xót. Giáo hội có thể còn nhiều yếu đuối, nhưng chúng ta tin Giáo hội ấy chứa đựng sự thật. Giáo hội có thể không còn cai quản nhiều nhà thờ, nhưng Giáo hội ấy dám ra khỏi tháp ngà để đến những vùng ngoại biên… Đó là sức sống tiềm tàng của Giáo Hội mà chúng ta tin tưởng và hy vọng. Đó là hình ảnh thực sự của hạt cải đã trở thành cây cao bóng mát cho người tín hữu và muôn dân tìm được chỗ nương mình.

Lời Chúa hôm nay khiến chúng con vững tin và hi vọng khi nhìn thấy thực trạng hôm nay của thế giới. Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết ý thức sứ mạng truyền giáo của mình giữa nhân loại. Những thực tại bé nhỏ, yếu thế và nhiều khi bị xem thường, sẽ trở thành những lợi khí Chúa muốn dùng để biến đổi và cải tạo thế giới. Amen.


Comments are closed.