Thứ 3 Tuần 16 Thường Niên – Ngày 24/07/2018

Lời Chúa: Mt 12, 46-50

Khi ấy, Chúa Giêsu còn đang nói với dân chúng, thì mẹ Người và anh em Người đứng ngoài tìm cách nói chuyện với Người. Có kẻ thưa rằng: “Kìa, mẹ Ngài và anh em Ngài đang đứng tìm Ngài ngoài kia”. Nhưng Người trả lời kẻ ấy rằng: “Ai là mẹ Ta, ai là anh em Ta?” Rồi Người giơ tay chỉ các môn đệ mà nói: “Ðây là mẹ Ta và là anh em Ta, vì hễ ai làm theo ý Cha Ta trên trời, thì người ấy là anh em, chị em và là mẹ Ta vậy”.

 


Suy niệm

GIA ĐÌNH CỦA CHÚA

“Ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh em, chị em và là mẹ tôi” (Mt 12, 50)

Trong trình thuật Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su không có ý phủ nhận hay xem thường mối liên hệ gia đình trên bình diện tự nhiên, nhưng Người muốn đề cao một mối liên hệ mới, mối liên hệ siêu nhiên giữa Chúa và những người thi hành ý Chúa. Dân chúng đang quan tâm đến mối liên hệ huyết thống giữa Chúa với thân mẫu và thân nhân của Chúa thì Chúa lại hướng sự quan tâm của họ tới một gia đình thiêng liêng, được liên kết bằng thái độ nội tâm, thái độ vâng theo thánh ý Chúa. Sự liên kết do huyết thống không thể có gía trị và bền vững tuyệt đối so với sự liên kết trong ơn nghĩa Chúa. Những ai thi hành ý Chúa làm nên gia đình có Chúa là Cha và mọi người là anh chị em với nhau. Đó mới là gia đình tuyệt vời nhất và bền vững nhất đến muôn đời.

Trong đời sống gia đình hôm nay, người ta thường chỉ liên kết và thương nhau dựa trên mối liên hệ huyết thống. Trong thực tế nhiều gia đình tan vỡ, các thành viên trong gia đình trở nên kẻ thù của nhau. Đúng là mối dây liên hệ dựa trên huyết thống không luôn đảm bảo cho sự hiệp nhất và yêu thương. “Gia đình có Chúa, gia đình an vui”. Chính khi đời sống đức tin nơi gia đình được quan tâm và chăm sóc sẽ trở nên cầu nối xây dựng mối tương quan khắng khít yêu thương của mọi thành viên trong gia đình. Từ đó, tình yêu nơi gia đình có sức mạnh lan tỏa đến những gia đình khác, góp phần gắn kết mọi người thành gia đình yêu thương của Chúa.

Lạy Chúa, Chúa muốn nói với chúng con về gia đình của Chúa trong khi chúng con lại thiển cận chỉ muốn đóng kín trong mối liên hệ máu mủ tự nhiên. Xin Thần Khí Chúa hướng dẫn đưa chúng con vào gia đình của Chúa, gia đình của lòng tin. Xin ban cho chúng con một trái tim rộng mở, biết yêu thương mọi người, không kì thị ai, biết luôn tha thứ và đừng bao giờ khép kín chân trời mà Chúa mời gọi chúng con tiến tới. Amen.


Comments are closed.