Thứ 2 Tuần 16 Thường Niên – Ngày 23/07/2018

Lời Chúa: Mt 12, 38 – 42

Khi ấy, có mấy luật sĩ và biệt phái thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ”. Người trả lời: “Thế hệ hung ác gian dâm đòi một dấu lạ! Nhưng sẽ không cho dấu lạ nào, trừ dấu lạ tiên tri Giona. Cũng như xưa tiên tri Giona ở trong bụng cá ba đêm ngày thế nào, thì Con Người cũng sẽ ở trong lòng đất ba đêm ngày như vậy. Tới ngày phán xét, dân thành Ninivê sẽ chỗi dậy cùng với thế hệ này và lên án nó, vì họ đã nghe lời tiên tri Giona mà sám hối tội lỗi, nhưng đây có Ðấng cao trọng hơn Giona. Ðến ngày phán xét, nữ hoàng phương nam sẽ chỗi dậy cùng với thế hệ này và lên án nó: vì bà từ biên thuỳ trái đất đã đến nghe lời khôn ngoan của vua Salomon, nhưng đây có Ðấng cao trọng hơn Salomon”.

 


Suy niệm

ĐỀ PHÒNG TỘI CỨNG LÒNG

“Thưa Thầy, chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ” (Mt 12, 38)

Tin Mừng hôm nay kể lại chuyện các nhóm Luật sĩ, Kinh sư và Biệt phái đến với Đức Giê-su và yêu cầu Ngài làm phép lạ. Yêu cầu của họ như một sự thử thách Chúa. Họ là những người kiêu căng tự phụ, cậy dựa vào sự hiểu biết của mình và cho rằng mình đạo đức nên không chấp nhận lời giáo huấn của Đức Giê-su và tin theo Người. Chúa đưa ra hình ảnh thành tâm thiện chí của nữ hoàng Saba và sự khiêm tốn của vua cùng dân thành Ninivê để vạch mặt chỉ tên thái độ cứng lòng của nhóm Kinh sư và Biệt phái.

Chúng ta có thể thấy điều làm cho Chúa đau khổ nhất đó chính là sự cứng lòng tin.Thiên Chúa toàn năng nhưng Ngài đành bó tay trước thái độ cứng lòng ngoan cố của con người. Niềm tin của nhiều người chúng ta hôm nay nhiều khi cũng như họa lại thái độ của người Do Thái xưa. Nhiều khi chúng ta cũng “mặc cả” với Chúa trong lúc cầu nguyện. Ta chỉ tin và theo Chúa nếu Ngài ban ơn theo ý của ta. Đúng là ta muốn Chúa thực hiện theo ý ta trước khi ta vâng theo thánh ý Chúa.

Thật ra, trải qua bao nhiêu thời đại, Chúa vẫn đang âm thầm ban những dấu lạ. Chỉ bằng con mắt đức tin, người ta mới thấy được những dấu lạ đang xảy ra trong thế giới. Chung quanh ta, biết bao người đang thể hiện một đức tin anh hùng: một bệnh nhân đau liệt trên giường nhiều năm tháng mà vẫn vui lòng trung thành tin cậy vào Chúa, biến đau khổ triền miên thành lễ dâng liên lỉ cầu nguyện cho tội nhân trở về với Chúa. Một em bé 12 tuổi bị nhóm IS thiêu sống vậy mà trước khi chết em đã ngỏ lời với mẹ hãy tha thứ cho họ (x. Thảo Phan, Vnxpress 20 /08/2016). Phép lạ chỉ ích lợi cho người có lòng tin.

Lạy Chúa, xin cho con đừng nhắm mắt trước những dấu lạ của tình yêu Chúa, trước những dấu lạ của Giáo Hội, trước những dấu lạ về đức tin anh hùng của những chứng nhân Tin Mừng. Trước những dấu lạ đó, xin cho được noi gương dân thành Ninivê, biết thống hối ăn năn vâng nghe theo Chúa. Amen.


Comments are closed.