Thứ 2 Tuần 11 Thường Niên – Ngày 18/06/2018

Lời Chúa: Mt 5, 38 – 42

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đã nghe bảo: “Mắt đền mắt, răng đền răng”. Còn Thầy, Thầy bảo các con: đừng chống cự lại với kẻ hung ác; trái lại, nếu ai vả má bên phải của con, thì hãy đưa má bên kia cho nó nữa. Và ai muốn kiện con để đoạt áo trong của con, thì hãy trao cho nó cả áo choàng nữa. Và ai bắt con đi một dặm, thì con hãy đi với nó hai dặm. Ai xin, thì con hãy cho. Ai muốn vay mượn, thì con đừng khước từ”.

 


Suy niệm

TÌNH YÊU GIỮA SỰ ÁC

Còn Thầy, Thầy bảo các con: đừng chống cự lại với kẻ hung ác; trái lại, nếu ai vả má bên phải của con, thì hãy đưa má bên kia cho nó nữa (Mt 5, 39).

Đoạn Tin Mừng này phản ánh thực trạng xã hội thời bấy giờ là áp bức bạo lực vẫn hằng diễn ra như một vấn nạn luân lý đáng phải quan tâm. Vì thế, Đức Giêsu đã đưa hướng dẫn của Người về vấn nạn này vào trong bài giảng. Có lẽ, hôm ấy, những người nghe Đức Giêsu giảng sẽ rất ngạc nhiên; bởi lẽ, Người không dạy những nạn nhân phải trả thù như luật “mắt đền mắt, răng đền răng” (Lv 24, 20). Ngược lại, Người dạy họ “đừng chống cự lại với kẻ hung ác” (Mt 5, 39). Như vậy, chuyện lý ra phải trả thù thì Người lại dạy không những không trả thù, mà con đừng chống cự. Đến đây, lý trí của con người nhận ra rằng trong cách giải quyết này ẩn tảng điều gì đó nghịch lý. Phải chăng điều nghịch lý ấy chính là tình yêu: tình yêu giữa sự ác? Đúng vậy, tình yêu đối lại với sự ác mang đến một kết quả thật đẹp. Cuộc đời sẽ bớt đi hận thù. Con người sẽ không phải chứng kiến thêm những cảnh thương tâm. Nhưng quan trọng hơn hết, cách giải quyết này sẽ cho con người nên giống Đức Giêsu, vì chính Người cũng đã làm như vậy, và qua đó, mang lại ơn cứu độ cho con người. Người không buông mình chịu khuất phục bởi sự ác, nhưng Người muốn gieo tình yêu vào trong tâm điểm của sự ác. Khi bị kết án, Người không cãi lại; bị đánh đập, Người không đánh trả; thậm chí, khi bị đóng đinh, Người không xin Chúa Cha trả thù, nhưng là hãy tha cho họ (x. Lc 23, 34). Và tình yêu đã trổ sinh, chính ở cao điểm của sự ác là việc gây nên cái chết của Đức Giêsu, Thiên Chúa đã làm phát sinh ơn ơn cứu độ tuôn đổ xuống trên con người. Như vậy, sức mạnh tình yêu lớn hơn sự ác. Không chống cự sự ác không phải là một thái độ nhát đảm, yếu nhược, nhưng là hành động được thúc đẩy bởi tình yêu, lòng bao dung và sự dũng cảm, dám tha thứ và mong điều tốt lành đến cho người gây nên sự ác.

Thời xưa có luật “mắt đền mắt, răng đền răng” (Lv 24, 20), thời nay có luật “ăn miếng, trả miếng”. Tuy nhiên, Lời Chúa hôm nay không dạy chúng ta sống theo luật này, nhưng là sống theo luật yêu thương. Khi chính chúng ta gặp phải sự ác, chúng ta hãy noi gương Chúa Giêsu mà xử sự bằng tình yêu. Chúng ta không trả thù, nhưng hãy cầu xin: chúng ta không cầu xin cho sự ác, nhưng cầu xin Chúa tha thứ cho người gây nên sự ác và cầu cho họ được tình yêu biến đổi.

Lạy Chúa từ nhân, xin để con “đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an òa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm”. Amen.


Comments are closed.