Thứ 3 Tuần 11 Thường Niên – Ngày 18/06/2019

Lời Chúa: Mt 5,43-48

Khi ấy, Chúa phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đã nghe dạy:’ Ngươi phải yêu thân nhân, và hãy ghét địch thù’. Còn Ta, Ta bảo các con: Hãy yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ ghét các con, hãy cầu nguyện cho những ai bắt bớ và nguyền rủa các con: để như vậy các con nên con cái Cha các con, Đấng ngự trên trời: Người khiến mặt trời mọc lên cho người lành kẻ dữ, và cho mưa xuống trên người liêm khiết và kẻ bất lương. Vì nếu các con yêu thương những ai mến trọng các con, thì các con được công phúc gì? Các người thu thuế không làm thế ư? Nếu các con chỉ chào hỏi anh em các con thôi, thì các con đâu làm chi hơn? Những người ngoại giáo không làm như thế ư? Vậy các con hãy nên hoàn hảo như Cha các con trên trời là Đấng hoàn hảo”.

 


Suy niệm

YÊU NGƯỜI NHƯ CHÚA YÊU

“Các con hãy nên hoàn hảo như Cha các con trên trời là Đấng hoàn hảo”(Mt 5,48).

Lẽ thường, chúng ta dễ yêu thương những người thân thương, những người yêu thương mình, những người thân thiết. Đó là tình yêu hết sức tự nhiên, chẳng cần cố gắng. Ngay cả những người ngoại và những người tầm thường nhất cũng thực hiện được. Thế nhưng Chúa Giêsu muốn chúng ta, những người con của Chúa, đi xa hơn trong tình yêu là : “Hãy yêu thương thù địch”(Mt 5,44). Đó là một đòi hỏi vượt sức tự nhiên của con người, một sự chiến thắng khuynh hướng tự nhiên hay bản năng của con người để đạt tới bậc trọn hảo. Không dừng lại đó, Chúa Giêsu còn muốn chúng ta phải cầu nguyện cho họ nữa. Tại sao Chúa Giêsu lại bảo chúng ta phải có tình yêu đó? Lý do rất đơn giản là tình yêu đó giúp chúng ta trở nên giống Thiên Chúa. Thiên Chúa là tình yêu (x. 1Ga 4,8 ) và Ngài đã đổ tràn tình yêu trên thế gian này. Ngài đã khiến mặt trời chiếu soi trên kẻ lành cũng như kẻ dữ và ban mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất lương. Chúa Giêsu muốn chúng ta có tình yêu như thế. Chúng ta gọi Thiên Chúa là Cha thì phải yêu như Ngài đã yêu.

Lệnh truyền yêu thương đã được trao cho con người ngay từ giây phút đầu tiên. Trong trình thuật sáng tạo, Thiên Chúa phán: “Chúng ta hãy làm nên loài người giống hình ảnh Ta”(St 1,26), con người được dựng nên để giống Thiên Chúa. Như thế, yêu thương như Chúa yêu thuộc bản chất của con người. Đặc tính ấy mang tính nội tại; vì lẽ đó, ơn gọi làm người là đạt đến mục tiêu yêu thương như Chúa. Nói thì dễ nhưng làm mới khó. Chúng ta phải bắt chước Thiên Chúa yêu thương như thế nào? Qua đoạn Kinh Thánh trên, chính Chúa Giêsu đã cho chúng ta một lộ trình để có thể sống yêu thương. Trước hết, chúng ta phải có lòng muốn hay khao khát nên hoàn thiên như Thiên Chúa là Cha chúng ta. Phải luôn tự nhủ rằng: tôi sẽ nên hoàn hảo như Cha của tôi trên trời là Đấng hoàn hảo. Tiếp đến, chúng ta phải cảm nghiệm tình yêu mà Cha dành cho chúng ta khi chúng ta “công chính” và nhất là khi chúng ta “bất lương”. Khi đã cảm nghiệm được tình yêu ấy, chúng ta hãy thẳng thắn liệt kê những người mình đang oán giận, những kẻ mình không ưa, những kẻ làm hại mình… Hãy cầu nguyện cho họ và cho chính bản thân mình. Chính nhờ phương thế cầu nguyện mà lòng hận thù được xua tan và nhờ đó chúng ta có thể tiến tới mức cuối cùng của hành trình là yêu thương bằng cách làm cho họ những gì mình muốn họ làm cho mình.

Lạy Chúa, Chúa không ngừng mời gọi chúng con sống yêu thương. Thiên Chúa là tình yêu. Chúa muốn tất cả những ai thuộc về Chúa hãy biết yêu thương để nên giống Chúa và hoàn thiện ơn gọi làm người của chúng con. Nguyện xin Chúa ban ơn trợ lực giúp chúng con nhận ra tình yêu Chúa dành cho chúng con và thúc đẩy chúng con yêu thương mọi người như Chúa yêu. Amen.


Comments are closed.