Thứ 4 Tuần 11 Thường Niên – Ngày 19/06/2019

Lời Chúa: Mt 6,1-6.16-18

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy cẩn thận, đừng phô trương công đức trước mặt người ta để thiên hạ trông thấy, bằng không các con mất công phúc nơi Cha các con là Ðấng ở trên trời. Vậy khi các con bố thí, thì đừng thổi loa báo trước, như bọn giả hình làm ở nơi hội đường và phố xá, để cho người ta ca tụng họ. Quả thật, Ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Các con có bố thí, thì làm sao đừng để tay trái biết việc tay phải làm, để việc con bố thí được giữ kín và Cha con, Ðấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con.

Rồi khi các con cầu nguyện, thì cũng chớ làm như những kẻ giả hình: họ ưa đứng cầu nguyện giữa hội đường và các ngả đàng, để thiên hạ trông thấy. Quả thật, Ta bảo các con rằng: họ đã được thưởng công rồi. Còn con khi cầu nguyện, thì hãy vào phòng đóng cửa lại mà cầu xin với Cha con, Ðấng ngự nơi bí ẩn, và Cha con, Ðấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con.

Khi các con ăn chay, thì đừng làm như bọn giả hình thiểu não: họ làm cho mặt mũi ủ dột, để có vẻ ăn chay trước mặt người ta. Quả thật, Ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Còn con khi ăn chay, hãy xức dầu thơm trên đầu và rửa mặt, để thiên hạ không biết con ăn chay, nhưng chỉ tỏ ra cho Cha con, Ðấng ngự nơi bí ẩn, và Cha con thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con”.

 


Suy niệm

THỨ 4 TUẦN XI THƯỜNG NIÊN

“Còn con khi ăn chay, hãy xức dầu thơm trên đầu và rửa mặt, để thiên hạ không biết con ăn chay, nhưng chỉ tỏ ra cho Cha con, Ðấng ngự nơi bí ẩn, và Cha con thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con” (Mt 6,18).

Cầu nguyện, bố thí, ăn chay đều là những việc lành phúc đức. Thực thi những việc đạo đức này giúp chúng ta sống các mối tương quan hoàn hảo. Cầu nguyện giúp ta hướng tới Chúa. Tương quan chiều dọc. Bố thí giúp ta hướng đến tha nhân. Tương quan chiều ngang. Ăn chay giúp ta hướng về chính mình. Tương quan chiều sâu. Chúa Giêsu luôn khuyến khích các môn đệ thực thi những việc thiện hảo này để sống tốt các tương quan trong cuộc sống.

Trong bài Tin mừng hôm nay Chúa Giê-su cảnh báo các môn đệ trước thói giả hình đang khi thực hành những việc đạo đức. Có một nhóm người mượn việc cầu nguyện, bố thí, ăn chay để đánh bóng bản thân. Chúa liệt kê các hành vi phô trương công đức của nhóm người có thói xấu này: họ “thổi loa báo trước ở nơi hội đường và phố xá, ưa đứng cầu nguyện giữa hội đường và các ngả đàng, làm cho mặt mũi ủ dột, để có vẻ ăn chay”. Đồng thời, Chúa Giê-su cũng vạch rõ động lực khiến họ làm những việc lành phúc đức là “để người ta thấy và cốt để được người ta khen”.

Vào thời đại của chúng ta, lời cảnh báo của Chúa Giêsu chẳng dư thừa chút nào. Luôn có những người thích được người khác tán thưởng. Ước mong được khen trở thành một cám dỗ. Họ biến những việc thiêng liêng cao cả thành phương tiện tầm thường để họ đạt được mục đích cá nhân. Họ sơn phết bản thân bằng những việc có vỏ bọc đạo đức chứ lòng trí họ trống rỗng. Họ đeo mặt nạ đạo đức thường xuyên trước mắt thiên hạ. Họ giả dối với mọi người và không còn là chính mình. Riết rồi họ cắt bỏ tương quan chiều dọc và tương quan chiều ngang để chỉ để quy về chính mình.

Chúa Giêsu không chấp nhận cho chúng ta sống đạo theo chủ nghĩa ái kỷ. Chúa không thích chúng ta phô trương hay khoe khoang công trạng. Chúa muốn chúng ta sống chân thật. Chúa muốn chúng ta đừng là những người sống đạo giả tạo; đừng là những Kitô hữu theo nhãn hiệu; đừng chỉ giữ đạo như chiếc áo mặc bên ngoài; đừng lợi dụng các việc hành đạo để mưu cầu lợi ích cho bản thân. Chúa muốn chúng ta sống đạo, sống đạo cách chân thật và trả lại cho những việc lành phúc đức ý nghĩa và giá trị thật của nó.

Lạy Chúa, chúng con xác tín rằng Chúa biết rõ mọi sự của chúng con như lời Thánh vịnh đã viết: ‘Lạy Chúa, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ, biết cả khi con đứng con ngồi. Con nghĩ tưởng gì, Ngài thấu suốt từ xa, đi lại hay nghỉ ngơi, Chúa đều xem xét, mọi nẻo đường con đi, Ngài quen thuộc cả. Miệng lưỡi con chưa thốt nên lời, thì lạy Chúa, Ngài đã am tường hết” (Tv 139, 1-4). Xin giúp chúng con tin rằng Chúa biết mọi sự, Chúa biết những hy sinh cố gắng của chúng con. Từ đó, chúng con chỉ mong phần thưởng vinh phúc của Chúa mà thôi.


Comments are closed.