Thứ 2 Tuần 11 Thường Niên – Ngày 17/06/2019

Lời Chúa: Mt 5,38-42

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đã nghe bảo: “Mắt đền mắt, răng đền răng”. Còn Thầy, Thầy bảo các con: đừng chống cự lại với kẻ hung ác; trái lại, nếu ai vả má bên phải của con, thì hãy đưa má bên kia cho nó nữa. Và ai muốn kiện con để đoạt áo trong của con, thì hãy trao cho nó cả áo choàng nữa. Và ai bắt con đi một dặm, thì con hãy đi với nó hai dặm. Ai xin, thì con hãy cho. Ai muốn vay mượn, thì con đừng khước từ”.

 


Suy niệm

LÒNG HẬN THÙ VÀ SỰ THA THỨ

“Các con đã nghe bảo: “Mắt đền mắt, răng đền răng”. Còn Thầy, Thầy bảo các con: đừng chống cự lại với kẻ hung ác; trái lại, nếu ai vả má bên phải của con, thì hãy đưa má bên kia cho nó nữa” (Mt 5,38-39).

Đoạn Tin Mừng theo thánh Matthêô hôm nay nằm trong loạt bài giảng trên núi của Chúa Giêsu trước khi Ngài ra đi rao giảng Tin Mừng và chữa lành những tâm hồn đang cần được tái sinh. Bài giảng trên núi như là những chỉ dẫn làm nền tảng cho đời sống của những ai muốn bước theo Ngài. Nội dung bài Tin Mừng hôm nay là một trong những chỉ dẫn đó: lòng hận thù cần phải được loại bỏ để thay vào đó là sự tha thứ của tình yêu.

Trước hết, Chúa muốn những ai đang nghe Ngài nhìn lại quy định về sự “trả lẽ công bằng” của chính họ: “Nếu có gây tổn thương, thì ngươi phải lấy mạng đền mạng, mắt đền mắt, răng đền răng, tay đền tay, chân đền chân, vết bỏng đền vết bỏng, vết thương đền vết thương, vết bầm đền vết bầm” (Xh 21,23-25). Sự “công bằng” này có ý tránh sự báo thù quá mức của người này đối với người kia nhưng dường như nó rơi vào một vòng luẩn quẩn mãi không dứt, càng báo thù thì càng thêm uất hận. Vì thế, Chúa Giêsu đưa ra cách hành xử của Ngài: “Đừng chống cự lại với kẻ hung ác; trái lại, nếu ai vả má bên phải của con, thì hãy đưa má bên kia cho nó nữa. Và ai muốn kiện con để đoạt áo trong của con, thì hãy trao cho nó cả áo choàng nữa. Và ai bắt con đi một dặm, thì con hãy đi với nó hai dặm”: nghĩa là đừng trả đũa, hoặc tự mình, hoặc nhờ tòa án gây cho đối phương cùng một sự thiệt hại họ đã gây cho mình; thay vào đó, ta hãy lấy lòng nhân từ mà cư xử với nhau. Chúa Giêsu không có ý cổ võ sự nhu nhược, nhát đảm, nhưng Ngài muốn nêu cao tinh thần khoan dung, hiền từ, quảng đại và tha thứ. Ngài muốn chúng ta tránh làm sự ác, vì khi báo thù thì có nghĩa là chúng ta đã làm điều ác vậy.

Chúa Giê-su muốn nói với chúng ta rằng tinh thần yêu thương theo Tin Mừng của Ngài đòi buộc người Kitô hữu yêu thương tha nhân đến hy sinh danh dự, sức khỏe, tình cảm, của cải và cả đến mạng sống nữa (x. Ga 15,13), như chính Chúa Giêsu đã nêu gương. Đó cũng là lời thánh Phaolô đã tha thiết mời gọi giáo đoàn Rôma sống trong hành trình đức tin của họ: “Anh em đừng lấy ác báo ác, hãy chú tâm vào những điều mọi người cho là tốt. Hãy làm tất cả những gì anh em có thể làm được, để sống hoà thuận với mọi người” (Rm 12,17).

Lạy Chúa là Thiên Chúa, Đấng ngự trên trời, vì “Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính” (Mt 5,45), xin Chúa giúp chúng con ý thức về quyền năng của Ngài trên mọi sự mà sống đúng với vai trò của mình trong cách cư xử với anh chị em chúng con. Đó là chúng con biết dùng tình yêu và sự tha thứ để sống hòa thuận với mọi người như Con Chúa là Đức Giêsu Kitô đã dạy chúng con trong Tin Mừng hôm nay. Amen!


Comments are closed.