Thứ 3 Tuần 7 Mùa Phục Sinh – Ngày 15/05/2018

Lời Chúa: Ga 17, 1-11a

Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời và nói: “Lạy Cha, giờ đã đến, xin hãy làm vinh hiển Con Cha, để Con Cha làm vinh hiển Cha.

Vì Cha đã ban cho Con quyền trên mọi huyết nhục, để con cũng ban sự sống đời đời cho mọi kẻ Cha đã giao phó cho Con.

Sự sống đời đời chính là chúng nhận biết Cha, là Thiên Chúa duy nhất chân thật, và Ðấng Cha đã sai, là Giêsu Kitô.

Con đã làm vinh hiển Cha dưới đất, Con đã chu toàn công việc mà Cha đã giao phó cho Con.

Giờ đây, lạy Cha, xin hãy làm cho Con được vinh hiển nơi Cha, với sự vinh hiển mà con đã có nơi Cha, trước khi có thế gian.

Con đã tỏ danh Cha cho mọi kẻ Cha đã đưa khỏi thế gian mà ban cho Con.

Chúng thuộc về Cha, và Cha đã ban chúng cho Con, và chúng đã tuân giữ lời Cha.

Bây giờ chúng biết rằng những gì Cha ban cho Con, đều bởi Cha mà ra.

Vì những lời Cha ban cho Con thì Con đã ban cho chúng và chúng đã lãnh nhận, và biết đích thực rằng Con bởi Cha mà ra, và chúng tin rằng Cha đã sai Con.

Con cầu xin cho chúng, Con không cầu xin cho thế gian, nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho Con, bởi vì chúng là của Cha.

Và mọi sự của Con là của Cha, và mọi sự của Cha cũng là của Con, và Con đã được vinh hiển nơi chúng.

Con không còn ở thế gian nữa, nhưng chúng vẫn còn ở thế gian, phần Con, Con về cùng Cha”.

 


Suy niệm

CẮT TỈA ĐỂ SINH NHIỀU HOA TRÁI

“Con không cầu nguyện cho thế gian, nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho con, bởi vì họ thuộc về Cha” (Ga 17, 9).

Trong đoạn tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dùng những lời lẽ hết sức ân cần và tha thiết để cầu nguyện cho các môn đệ. Những người mà Chúa Cha đã ban cho Ngài, để với Ngài, họ đi vào thế gian làm chứng cho sự thật. Ngài cầu xin Chúa Cha không đưa các môn đệ ra khỏi thế gian, nhưng xin Chúa Cha gìn giữ và thánh hóa các môn đệ bằng Thần Khí Sự Thật để dầu sống giữa thế gian, sống giữa dòng đời đổi trắng thay đen, các môn đệ vẫn can đảm làm chứng cho sự thật. Vì chỉ có Sự thật mới giải thoát con người khỏi gông cùm sự chết và đưa con người đến sự sống bất diệt. Chính Đức Giêsu từ cung lòng Chúa Cha mà đến, Ngài đã vượt qua sự chết và bây giờ Ngài là đường dẫn ta về cùng Thiên Chúa. Nơi đó, ta được thỏa lòng chiêm ngưỡng Thiên Chúa, Đấng là Cha yêu thương và không bao giờ lừa dối ai bao giờ.

Trong cuộc sống hôm nay, con người vẫn luôn khao khát sự thật. Bằng chứng là các từ “nguyên chất 100%”, “hàng chính hãng”, v.v. vẫn xuất hiện hầu hết trong các chuyên mục quảng cáo. Nhưng những mong muốn sự thật ấy còn nói lên một thực trạng cũng hết sức đau lòng vì con người ngày nay đã và đang dùng những thủ đọan tinh vi để lừa đảo, chiếm đoạt của nhau về nhiều mặt của đời sống xã hội. Trong gia đình, người ta lừa dối nhau để thỏa mãn những thú vui riêng; nơi trường học, người ta gian dối để tìm lợi ích cho bản thân; ngoài xã hội, người ta gian dối để thỏa mãn tiền tài, danh vọng và quyền lực. Dừng lại một giây lát để ta thấy, Napônêon cả đời ngang dọc khắp trời Tây khi chết cũng hai bàn tay trắng. Thành Cát Tư Hãn với vó ngựa ông làm bá chủ từ Phương Đông sang Phương Tây lúc nằm xuống tay trắng lại về trắng tay. Người ta bảo “hổ chết để da” còn những kẻ tham lam, gian dối cả đời chết đi rồi để lại gì đây?

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã cầu nguyện cho các môn đệ vì Chúa biết các môn đệ phải đương đầu với thế gian. Đó là nơi mà ác thần vẫn ngày đêm quấy phá. Đó là nơi mà gia nhân đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, họ thích sự gian dối hơn là sự thật. Xin cho chúng con luôn biết kết hiệp với Chúa mỗi ngày, đặc biệt luôn tin tưởng vào tình yêu thương quan phòng của Chúa để dầu cho thế gian có chuộng bóng tối hơn ánh áng, chuộng gian dối hơn sự thật, chúng con vẫn can đảm sống và làm chứng cho sự thật. Amen.


Comments are closed.