Thứ 4 Tuần 7 Mùa Phục Sinh – Ngày 16/05/2018

Lời Chúa: Ga 17, 11b-19

Khi ấy, Đức Giê-su ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng : “Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta. Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã canh giữ, và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh. Bây giờ, con đến cùng Cha, và con nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con. Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian. Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Họ không thuộc về thế gian cũng như con đây không thuộc về thế gian. Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật. Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian. Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến.”

 


Suy niệm

NÊN MỘT TRONG YÊU THƯƠNG

“Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta” (Ga 17, 11b).

Trước thực trạng bất ổn của thế giới, thật là một điều khó hiểu và đáng lo ngại cho con người hôm nay nếu như các tín hữu Chúa Kitô không trở nên hiệp nhất. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu các sứ giả của hòa bình lại đem lòng yêu thích chiến tranh và chia rẽ? Bài Tin Mừng hôm nay cho ta thấy lời cầu xin tha thiết của Chúa Giêsu dâng lên Chúa Cha, trong bối cảnh thân tình của bữa tiệc ly, là khao khát khôn nguôi của Chúa cho các môn đệ Người nên một trong tình yêu. Cách cụ thể qua hành động rửa chân, hành vi phục vụ và tự hiến bản thân của Chúa cũng nhằm hướng lòng các ông về tình yêu hiệp nhất của Thiên Chúa Ba Ngôi. Chúa biết rằng bao lâu còn quẩn quanh trong lối hành xử bất toàn của thế gian, bấy lâu người môn đệ Chúa vẫn chưa thể tạo lập một sự hiệp nhất trọn vẹn. Do đó, Chúa muốn dấu chứng nên một của cộng đoàn những người theo Chúa cũng phải đồng thời là việc sống chính thực tại của tình yêu Thiên Chúa giữa lòng thế giới. Các môn đệ của Chúa không thuộc về thế gian, nhưng cuốn hút mọi người trong thế gian về với Chúa và sẽ được Chúa gìn giữ. Viễn tượng cuối cùng của tình yêu hiệp nhất là sự giải thoát trong sự thật và nhờ sự thật, cũng là chính Lời của Chúa Giêsu. Đây là cuộc giải phóng đích thực, điều duy nhất có thể đưa nhân loại cùng nhau bước vào thế giới mới của Thiên Chúa.

Trong tinh thần “ra đi” đó của Tin Mừng Phục Sinh, tín hữu ngày hôm nay vừa là sứ giả kiến tạo sự hiệp nhất, vừa là người khẩn nguyện cùng Thiên Chúa cho sự hiệp nhất ấy. Có thể nói, sứ vụ lớn lao này chỉ có thể hiện hữu cách thực sự ở nơi nào có tình yêu thương, do đó, Chúa Kitô cũng phải là yếu tố quyết định cho mọi cuộc hành trình đưa con người đến gần nhau hơn. Trong thực tại đầy tính mới mẻ này, những mối liên hệ của trần gian nay có Thiên Chúa ngự ở giữa, mọi sự như lấp lánh ánh sáng của hạnh phúc Thiên Đàng.

Lạy Chúa, việc chung sống hòa bình giữa chúng con với nhau đã là một việc khó, nay Chúa còn muốn chúng con hiệp nhất trong cùng một tình yêu mến Chúa lại còn khó hơn biết chừng nào. Xin Chúa giải thoát và ngự giữa chúng con với tình yêu vô biên của Chúa, hóa giải mọi bất hòa và giúp chúng con nên một trong Chúa luôn. Amen.


Comments are closed.