Thứ 2 Tuần 7 Mùa Phục Sinh- Ngày 14/05/2018

Lời Chúa: Ga 15, 9 - 17

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến các con. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Nếu các con tuân giữ lệnh Thầy truyền, các con sẽ ở trong tình yêu của Thầy, cũng như Thầy đã giữ lệnh truyền của Cha Thầy, nên Thầy ở lại trong tình yêu của Người. Thầy nói với các con điều đó, để niềm vui của Thầy ở trong các con, và niềm vui của các con được trọn vẹn”.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Ðây là lệnh truyền của Thầy: Các con hãy yêu mến nhau, như Thầy đã yêu mến các con. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình. Các con là bạn hữu của Thầy, nếu các con thi hành những điều Thầy truyền. Thầy không còn gọi các con là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm; Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết. Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con, và đã cắt đặt, để các con đi, và mang lại hoa trái, và để hoa trái các con tồn tại, để những gì các con xin Cha nhân danh Thầy, Người sẽ ban cho các con. Thầy truyền cho các con điều này là: các con hãy yêu mến nhau”.

 


Suy niệm

SỐNG SẺ CHIA

“Thầy truyền cho các con điều này là: các con hãy yêu mến nhau” (Ga 15, 17).

Trình thuật Tin Mừng theo Thánh Gioan hôm nay thuật lại lời trăng trối của Đức Giêsu trước khi Người đi chịu chết để cứu độ nhân loại. Chúa Giêsu đã yêu thương con người nên Người đã tự hạ chính mình, trở nên giống loài người và sống với con người. Qua mầu nhiệm tử nạn và phục sinh, Chúa Giêsu đã đưa con người lên với Chúa để họ được sống muôn đời. Vì vậy, trước khi chịu tử nạn, Chúa Giêsu đã để lại cho con người một giới luật để sống như Chúa, đó là luật yêu thương. Yêu thương là giới luật Chúa ban để tất cả mọi người được quy tụ về bên Chúa là cha nhân lành. Yêu thương là hình ảnh của Chúa Giêsu để khi mọi người nhìn vào thì biết các con là môn đệ Thầy. Là con cái Chúa và là môn đệ của Người thì chúng ta phải sống luật yêu thương như Chúa, đó là yêu như Chúa yêu. Qua việc yêu thương, Chúa Giêsu muốn nối kết tất cả trong tình yêu nhân hậu và sống với Người luôn mãi trong vương quốc tình yêu vĩnh cửu.

Để thực hiện giới luật yêu thương, mỗi người chúng ta hãy học theo gương Thầy Giêsu. Người là khuôn mẫu của tình yêu cho mỗi người chúng ta noi theo. Mà yêu là phải cho đi và hy sinh kể cả mạng sống của mình, nên để học theo gương Chúa mỗi người chúng ta phải dấn thân, phục vụ vì Nước Trời. Hơn nữa, chúng ta phải biết giúp đỡ nhau trong đời sống đức tin lẫn trong cuộc sống để mọi người được hiệp nhất trong Chúa. Vì thế, mỗi người phải tạo cho mình một mối quan hệ tốt đẹp với mọi người để họ được liên kết trong tình yêu của Thiên Chúa duy nhất. Tình yêu trong Chúa là tình yêu chủ động chứ không đòi hỏi, so đo tính toán. Có như vậy, chúng ta mới thực hiện tốt lệnh truyền của Chúa: “Anh em hãy thương yêu nhau.”

Lạy Chúa, xin thay trái tim chai đá của chúng con bằng trái tim bằng thịt của Chúa, trái tim biết yêu thương, để chúng con biết yêu thương tất cả mọi người kể cả những người ghét bỏ chống đối con. Amen.


Comments are closed.