Thứ 2 Tuần VI Phục Sinh – Ngày 27/05/2019

Lời Chúa: Ga 15,26-16,4a

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Khi Ðấng Phù Trợ đến, Ðấng Thầy sẽ từ nơi Cha Thầy sai đến với các con, Người là Thần Chân lý bởi Cha mà ra, Người sẽ làm chứng về Thầy. Và các con cũng sẽ làm chứng, vì các con đã ở với Thầy từ ban đầu. Thầy đã nói với các con điều đó để các con khỏi vấp ngã. Người ta sẽ loại các con ra khỏi hội đường. Ðã đến giờ kẻ giết các con tưởng làm thế là phụng sự Thiên Chúa. Họ sẽ làm những điều đó cho các con, vì họ không biết Cha, cũng không biết Thầy. Nhưng Thầy đã nói với các con như vậy, để khi đến giờ của họ, các con nhớ lại là Thầy đã bảo các con”.

 


Suy niệm

CHÚA THÁNH THẦN LUÔN Ở CÙNG CHÚNG TA

“Khi Ðấng Phù Trợ đến, Ðấng mà Thầy sẽ từ nơi Cha Thầy sai đến với các con, Người là Thần Chân lý bởi Cha mà ra, Người sẽ làm chứng về Thầy” (Ga 15,26).

“Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói” (Lc 10,3). Câu nói này của Chúa Giêsu phần nào báo trước những khó khăn mà các môn đệ phải đối mặt trong hành trình truyền giáo. Những lúc khó khăn đó, chúng ta tự hỏi rằng: ai sẽ ở cùng với người môn đệ của Chúa Giêsu khi họ phải đối mặt với cả “bầy sói”?

Trong diễn từ ly biệt, vì thấu hiểu nỗi sợ cô đơn của các môn đệ, Thầy Giêsu đã trấn án các ông rằng: không chỉ có các ông sẽ làm chứng cho Thầy mà còn có một Đấng quyền thế hơn cùng làm chứng với các ông. Đấng ấy chính là Đấng Phù Trợ, Thần Chân lý bởi Thiên Chúa Cha mà đến (x. Ga 15,26), Đấng mà chúng ta gọi là Chúa Thánh Thần. Ngài sẽ soi sáng cho các môn đệ biết phải nói gì khi bị điệu ra trước quan tòa; lúc ấy không phải chính các ông nói, mà là Thánh Thần nói (x. Mc 13,11). Không những thế, Thánh Thần còn mở lòng người nghe để họ tin vào lời rao giảng của các môn đệ như cách Ngài đã mở lòng bà Lyđia để bà tin vào lời rao giảng của thánh Phaolô (x. Cv 16,14).

Chúa Thánh Thần không chỉ làm chứng bằng cách soi sáng cho các môn đệ, mà Ngài còn ở cùng các ông trong những lúc bị bắt bớ, bị điệu ra trước hội đường và khi bị giết hại. Thánh Thần luôn ở với các môn đệ như Ngài đã ở với Chúa Giêsu trong hành trình rao giảng. Như thế, không cớ gì chúng ta lại không dám kêu xin Chúa Thánh Thần lúc ta gặp khó khăn trong cuộc sống: khi phải làm chứng cho niềm tin, khi dám sống cho sự thật, khi nói sự thật, hoặc khi nói lời ủi an với những ai đang cô đơn buồn chán. Thậm chí, dù chúng ta có vấp ngã thì Thánh Thần cũng không bỏ rơi chúng ta. Lúc ấy, Ngài sẽ ban cho ta ơn soi sáng và can đảm để làm lại cuộc đời, sẽ mở lòng ta để không còn cảm thấy rụt rè để trở về với lòng thương xót của Chúa Cha.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài hướng dẫn lòng trí và ban ơn trợ lực cho chúng con để chúng con can đảm sống sự thật, nói sự thật và làm chứng cho sự thật; để nhờ đó chúng con xứng đáng là con cái của sự thật- con cái của Thiên Chúa. Amen.


Comments are closed.