Chúa Nhật VI Phục Sinh – Ngày 26/05/2019

Lời Chúa: Ga 14, 23-29

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Ai yêu mến Thầy, sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy. Kẻ không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Lời các con nghe, không phải là của Thầy, nhưng là của Cha, Ðấng đã sai Thầy. Thầy đã nói với các con những điều này khi còn ở với các con. Nhưng Ðấng Phù Trợ là Thánh Thần, mà Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, chính Người sẽ dạy các con mọi điều, và sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con. Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Thầy ban cho các con không như thế gian ban tặng. Lòng các con đừng xao xuyến và đừng sợ hãi. Các con đã nghe Thầy nói với các con rằng: Thầy đi, rồi Thầy trở lại với các con. Nếu các con yêu mến Thầy, thì các con hãy vui mừng vì Thầy về với Cha, bởi lẽ Cha trọng hơn Thầy. Giờ đây Thầy nói với các con trước khi việc xảy ra, để khi việc xảy ra, thì các con tin”.

 


Suy niệm

HIỆP NHẤT TRONG TÌNH YÊU BA NGÔI

“Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy” (Ga 14, 23).

Bài Tin Mừng hôm nay là một phần trong lời dạy bảo sau hết của Chúa Giêsu dành cho các tông đồ. Đối mặt với những khó khăn sắp đến, Chúa Giêsu mạc khải cho các ông về mầu nhiệm hiệp nhất trong tình yêu Thiên Chúa Ba Ngôi.

Có hai khía cạnh rõ rệt trong sự hiệp nhất này. Trước hết là sự hiệp nhất với Thiên Chúa Ba Ngôi và sau là hiệp nhất với nhau nhờ mối liên kết với Chúa. Nhờ yêu mến và giữ lời Chúa Giêsu mà chúng ta được liên kết với Chúa Cha, vì những lời của Chúa Giêsu cũng chính là lời của Chúa Cha. Đồng thời, để có thể thực thi lời Chúa Giêsu, chúng ta được chính Chúa Thánh Thần hướng dẫn, dạy dỗ và trợ giúp. Do đó, qua việc yêu mến Chúa Giêsu và thực thi lời Người, chúng ta được đi vào dòng chảy của tình yêu Ba Ngôi, nguồn mạch của tình yêu. Chính sự đắm mình trong mầu nhiệm tình yêu Ba Ngôi giúp mỗi chúng ta cũng được liên kết với nhau, liên kết một cách chặt chẽ và bền vững nhờ tình yêu và sống tình yêu. Chính khi sống trong tương quan yêu thương này, chúng ta sẽ nhận được bình an của Thiên Chúa, sự bình an giúp cho tâm hồn chúng ta không xao xuyến, không sợ hãi trước mọi khó khăn xảy đến trong cuộc đời.

Chính trong tương quan hiệp nhất trong tình yêu, chúng ta sẽ không đơn độc vì có Chúa luôn ở với chúng ta và có anh em cùng đồng hành với chúng ta nhờ một lòng một ý với nhau. Tuy nhiên, trong thực tế, vẫn luôn có những cám dỗ và thử thách khiến chúng ta dễ đánh mất tương quan với Thiên Chúa. Thêm vào đó, vì không hiệp nhất được trong tình yêu, người ta dễ dàng cảm thấy cô đơn, cho dẫu có sống cùng với nhiều người. Những trường hợp như thế dễ rơi vào một lối sống co cụm, đầy thất vọng chán chường. Trái lại, nhờ việc sống tương quan hiệp nhất trong tình yêu với Chúa và với nhau, chúng ta nhận được sức sống, niềm vui và sự bình an nội tâm để có động lực dấn thân và vui sống giữa đời. Quả thế, những người trú ẩn bên Chúa đều được hỷ hoan và reo vui mãi tới muôn đời (x. Tv 5, 12). Trong cuộc đời này, dù mỗi người đều khác nhau, nhưng tình yêu sẽ liên kết chúng ta nên một. Đó cũng chính là giới luật mới mà Chúa Giêsu đòi buộc chúng ta thực thi: “Thầy ban cho các con một điều răn mới là các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con. Ở điểm này, mọi người sẽ nhận biết các con là môn đệ của Thầy là các con có lòng yêu thương nhau” (Ga 13, 34-35). Sống được như thế, chúng ta sẽ hạnh phúc và giúp nhau sống hạnh phúc trong ơn gọi của mỗi người giữa dòng đời nổi trôi này.

Lạy Chúa, Lời Chúa trong sách Thánh vịnh dạy rằng: “Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn” (Tv 62, 2). Dẫu ở đâu và trong hoàn cảnh nào, xin Chúa giúp chúng con biết thành tâm tìm về bên Chúa, gắn bó thân tình với Người để chúng con có sức vui sống trong đời và hiệp nhất với anh em trong tình yêu mến. Amen.


 

 

Comments are closed.