Thứ 2 Tuần IV Thường Niên – Ngày 29/01/2018

Lời Chúa: Mc 5,1-20

Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ sang bờ biển bên kia, đến địa hạt Giêrasa. Chúa Giêsu vừa ở thuyền lên, thì một người bị quỷ ô uế ám từ các mồ mả ra gặp Người. Người đó vẫn ở trong các mồ mả mà không ai có thể trói nổi, dù dùng cả đến dây xích, vì nhiều lần người ta đã trói anh ta, gông cùm xiềng xích lại, nhưng anh ta đã bẻ gãy xiềng xích, phá gông cùm, và không ai có thể trị nổi anh ta. Suốt ngày đêm anh ta ở trong mồ mả và trong núi, kêu la và lấy đá rạch mình mẩy. Thấy Chúa Giêsu ở đàng xa, anh ta chạy đến sụp lạy Người và kêu lớn tiếng rằng: “Hỡi ông Giêsu, Con Thiên Chúa Tối Cao, ông với tôi có liên hệ gì đâu? Vì danh Thiên Chúa, tôi van ông, xin chớ hành hạ tôi”. Nhưng Chúa Giêsu bảo nó rằng: “Hỡi thần ô uế, hãy ra khỏi người này”. Và Người hỏi nó: “Tên ngươi là gì?” Nó thưa: “Tên tôi là cơ binh, vì chúng tôi đông lắm”. Và nó nài xin Người đừng trục xuất nó ra khỏi miền ấy.

Gần đó, có một đàn heo đông đảo đang ăn trên núi, những thần ô uế liền xin Chúa Giêsu rằng: “Hãy cho chúng tôi đến nhập vào đàn heo”. Và Chúa Giêsu liền cho phép. Các thần ô uế liền xuất ra và nhập vào đàn heo, rồi cả đàn chừng hai ngàn con lao mình xuống biển và chết đuối. Những kẻ chăn heo chạy trốn và loan tin đó trong thành phố và các trại. Người ta liền đến xem việc gì vừa xảy ra. Họ tới bên Chúa Giêsu, nhìn thấy kẻ trước kia bị quỷ ám ngồi đó, mặc quần áo và trí khôn tỉnh táo, và họ kinh hoảng. Những người đã được chứng kiến thuật lại cho họ nghe mọi sự đã xảy ra như thế nào đối với người bị quỷ ám và đàn heo. Họ liền xin Chúa Giêsu rời khỏi ranh giới họ. Khi Người xuống thuyền, kẻ trước kia bị quỷ ám xin theo Người. Nhưng người không cho mà rằng: “Con hãy về nhà với thân quyến, và loan truyền cho họ biết những gì Thiên Chúa đã làm cho con và đã thương con”. Người đó liền đi và bắt đầu tuyên xưng trong miền thập tỉnh, tất cả những gì Chúa Giêsu đã làm cho anh ta, và mọi người đều thán phục.


Suy niệm

LOAN BÁO TÌNH THƯƠNG CỦA CHÚA

“Anh cứ về nhà với thân nhân, và thuật lại cho họ biết mọi điều Chúa đã làm cho anh, và Người đã thương anh như thế nào” (Mc 5, 19).

Sau khi được chữa lành, người bị quỷ ám trước kia đã nài xin theo Chúa như một hành động đáp trả lại những việc Chúa đã làm cho anh. Đó là một quyết định xuất phát từ tấm lòng biết ơn của anh, nhưng nó có thực sự là lựa chọn đúng và phù hợp với thánh ý Thiên Chúa không? Chúa Giêsu đã đưa ra lời khuyên để anh nhận ra chương trình của Thiên Chúa dành cho anh: “Anh cứ về nhà với thân nhân, và thuật lại cho họ biết mọi điều Chúa đã làm cho anh, và Người đã thương anh như thế nào” (Mc 5,19).

“Những người đã chịu Phép Rửa được tái sinh làm con Thiên Chúa (nhờ bí tích Rửa Tội), có bổn phận tuyên xưng trước mặt mọi người đức tin mà họ lãnh nhận từ Thiên Chúa qua Hội thánh và tham dự vào hoạt động và truyền giáo của dân Thiên Chúa” (GLHTCG, số 1270). Như vậy, dù sống ở bậc sống nào, chúng ta đều có bổn phận loan báo Chúa cho mọi người. Nội dung của công cuộc loan báo ấy không gì cốt lõi hơn là “tình yêu của Thiên Chúa”. Để chu toàn bổn phận ấy, trước hết tình yêu của Thiên Chúa phải được hiện diện và triển nở trong chính bản thân của mỗi người chúng ta: tình yêu ấy phải là nguồn linh dược chữa lành những đau thương sầu khổ trong đời sống hằng ngày của chúng ta; tình yêu ấy phải làm cho tâm hồn chúng ta cảm thấy bình an trước sóng gió và bão táp của cuộc đời; và tình yêu ấy làm cho chúng ta cảm thấy dạn dĩ bước tới vì một niềm hy vọng lớn lao đang chờ đón phía trước. Có như thế, tình yêu của Chúa mới có thể lan toả hương thơm đến những người xung quanh.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn cảm nhận thực sự tình yêu và lòng thương xót của Chúa trong cuộc sống. Xin ban cho chúng con lòng kiên tâm để không ngừng loan báo và nói về tình thương của Chúa cho thời đại hôm nay, bằng chính đời sống thánh thiện đạo đức và dấn phục vụ của chúng con. Amen.


Comments are closed.