Thứ 2 Tuần III Phục Sinh – Ngày 06/05/2019

Lời Chúa: Ga 6,22-29

Hôm sau, đám đông dân chúng còn đứng ở bờ bên kia Biển Hồ, thấy rằng ở đó chỉ có một chiếc thuyền và Đức Giê-su lại không cùng xuống thuyền đó với các môn đệ, nhưng chỉ có các ông đi mà thôi. Tuy nhiên, có những thuyền khác từ Ti-bê-ri-a đến gần nơi dân chúng đã được ăn bánh sau khi Chúa dâng lời tạ ơn. Vậy khi dân chúng thấy Đức Giê-su cũng như các môn đệ đều không có ở đó, thì họ xuống thuyền đi Ca-phác-na-um tìm Người. Khi gặp thấy Người ở bên kia Biển Hồ, họ nói : “Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ vậy ?” Đức Giê-su đáp : “Thật, tôi bảo thật các ông, các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê. Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực Con Người sẽ ban cho các ông, bởi vì chính Con Người là Đấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận.” Họ liền hỏi Người : “Chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn ?” Đức Giê-su trả lời : “Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm, là tin vào Đấng Người đã sai đến.”

 


Suy niệm

TA TÌM CHÚA Ở ĐÂU ? VÀ TA TÌM CHÚA ĐỂ LÀM GÌ ?

“Vậy khi dân chúng thấy Đức Giê-su cũng như các môn đệ đều không có ở đó, thì họ xuống thuyền đi Ca-phác-na-um tìm Người” (Ga 6,24).

Bạn thân mến! Lẽ thường khi ai đó bắt đầu tìm kiếm một người họ trông mong, đó là lúc họ muốn rút ngắn thời gian chờ đợi, và thu hẹp không gian để mong ở cùng người ấy. Trong bài Tin Mừng hôm nay, ta thấy cả đám đông dân chúng và những người từ Tibêria đều mong gặp Chúa Giêsu, và họ đã đi tìm Người. Nhưng họ tìm Chúa ở đâu ? Và họ tìm Chúa để làm gì ?

Tác giả Tin Mừng Gioan mô tả đám đông tìm Chúa Giêsu như thế này: “Hôm sau, đám đông dân chúng còn đứng ở bờ bên kia Biển Hồ”. Họ đứng ở đó với ký ức của một phép lạ về bánh, mà mới hôm qua thôi, họ đã được thấy tận mắt, được ăn thật no, và còn dư ra đến mười hai thúng đầy (x. Ga 6,13). Và hôm nay, họ hy vọng lại thấy Chúa Giêsu tới đó. Nhưng tiếc thay, Chúa không có ở đó. Vì sao vậy ? Họ tìm Chúa nơi họ muốn, chứ họ có tìm Chúa nơi Người mong đâu. Còn những người từ Tibêria thì sao ? Những người này đi tìm Chúa Giêsu tại nơi ‘dân chúng đã được ăn bánh’. Và dĩ nhiên, nơi đây họ không thấy Người. Dù vậy, họ không bỏ cuộc. Họ tiếp tục tìm, và ‘ở bên kia Biển Hồ’, tại Caphacnaum, họ đã tìm thấy Người. Chắc họ vui mừng lắm ! Nhưng Chúa lại bảo họ: “Các ông đi tìm tôi vì các ông đã được ăn bánh no nê” mà thôi. Và Người khuyên bảo họ: “Hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực Con Người sẽ ban cho các ông”. Giờ mới vỡ lẽ, những người này tìm Chúa Giêsu cũng vì bánh của Người mà thôi.

Bạn thân mến! Ta phải thừa nhận, đôi lúc như đám đông, chúng ta tìm Chúa mà không gặp được Người, vì chúng ta tìm Chúa nơi chúng ta muốn hơn là tìm Chúa nơi Người hẹn gặp ta. Và chắc là cũng có lần, chúng ta như những người Tibêria tìm thấy Chúa rồi, khi ta rước lễ, hay khi đọc Thánh Kinh, nhưng ta lại chẳng thấy thỏa lòng, vì chúng ta tìm đến Chúa chỉ vì ‘bánh’, vì phúc lộc của Người hơn là tìm Chúa vì ta tin hay để mong ở bên Người. Chúa Giêsu đang ngỏ lời với chúng ta: việc Thiên Chúa muốn cho con “là tin vào Đấng Người đã sai đến”. Ước gì, ta tìm Chúa vì ta tin vào Người. Ta đến với Chúa vì ta mong ở với Người. Khi đó, tất cả những điều ta mong, Chúa sẽ thêm cho (x. Mt 6,33), vì Người biết rõ ta cần gì trước cả khi ta xin (x. Mt 6,8).

Lạy Chúa Giêsu Giêsu, đám đông không còn tìm Chúa nữa. Những người từ Tibêria thì tìm bánh của Chúa. Còn Chúa lại muốn người ta tin vào Chúa. Xin Chúa ban thêm lòng tin cho con để con tìm Chúa cho trọn, và nhờ đức tin, con cam đảm thực hiện điều Chúa muốn nơi con. Amen.


Comments are closed.