Thứ 2 Tuần III Mùa Vọng – Ngày 18/12/2017

Lời Chúa: Mt 1,18-24

Chúa Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây: Mẹ Người là Maria đính hôn với Giuse, trước khi về chung sống với nhau, đã thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Giuse bạn của Bà là người công chính, không muốn tố cáo Bà, định tâm lìa bỏ Bà cách kín đáo. Nhưng đang khi định tâm như vậy, thiên thần Chúa hiện đến cùng ông trong giấc mơ và bảo: “Hỡi Giuse, con vua Đavít, đừng ngại nhận Maria về nhà làm bạn mình, vì Maria mang thai bởi phép Chúa Thánh Thần: Bà sẽ hạ sinh một con trai mà ông sẽ đặt tên là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân mình khỏi tội”.

Tất cả sự kiện này đã được thực hiện để làm trọn lời Chúa dùng miệng tiên tri phán xưa rằng: “Này đây một trinh nữ sẽ mang thai và hạ sinh một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta”.

Khi tỉnh dậy, Giuse đã thực hiện như lời thiên thần Chúa truyền: Ông tiếp nhận bạn mình, nhưng không ăn ở với nhau cho đến khi Maria sinh con trai đầu lòng, thì Giuse đặt tên con trẻ là Giêsu.

 


Suy niệm

ĐÓN THIÊN CHÚA VÀO NGÔI NHÀ CỦA BẠN

“Khi tỉnh dậy, Giuse đã thực hiện như lời thiên thần Chúa truyền: Ông tiếp nhận bạn mình, nhưng không ăn ở với nhau cho đến khi Maria sinh con trai đầu lòng, thì Giuse đặt tên là Giêsu.” (Mt 1,24)

Như những “lỗ mọt làm đắm thuyền”, sự hoài nghi về một điều gì đó đã vượt quá trí hiểu khiến Giuse quyết định lìa bỏ Maria. Luật Do thái đã chỉ sẵn những việc phải làm trong trường hợp này: tố cáo cô gái trắc nết và cô ta sẽ bị ném đá đến chết. Nhưng không, Giuse đã chọn cách âm thầm rời bỏ Maria để bảo vệ người bạn của mình. Chỉ đến khi sứ thần báo mộng, Giuse mới nhận ra rằng, Thiên Chúa đang muốn có một kế hoạch riêng cho ông, một kế hoạch lôi cuốn cả nhân loại bước vào ơn cứu độ. Giuse đã mau mắn vâng lời. Ông đón Maria về nhà, đón Ngôi Hai vào gia đình nhân loại, đón thánh ý Chúa vào cuộc đời mình.

Cuộc sống nhiều gia đình hôm nay không thiếu những hiểu lầm, đau khổ và hoài nghi. Những lúc “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” ấy, bạn có nhận ra rằng Thiên Chúa đang muốn viếng thăm gia đình bạn, đang muốn ngự giữa ngôi nhà của bạn, chăm sóc và an ủi từng người thân mà chính bạn yêu thương hết mực? Bạn có nhẫn tâm để Người ở bên ngoài, hay bạn sẽ đón Người vào nhà, để Người làm chủ gia đình bạn, hướng dẫn cuộc sống của bạn. Hãy lắng nghe Lời Chúa đang vang lên trong gia đình mỗi buổi kinh tối, rồi bạn sẽ tìm được thánh ý Chúa soi sáng hành động và lựa chọn của bạn: là cha, là mẹ, là con cái.

Lạy Chúa, Chúa đã ban tặng nhân loại một món quà vô giá là Đấng Emmanuel, “Thiên Chúa ở cùng chúng ta.” Chúa đặt món quà ấy vào trong gia đình Nazareth, giữa lúc các ngài lao đao vì nghi nan, để lời xin vâng cộng tác của các ngài mở ra ơn cứu độ cho nhân loại. Xin cũng mở lòng chúng con cũng biết đón nhận thánh ý Chúa trong cuộc sống hàng ngày. Vâng lạy Chúa, theo thánh ý nhiệm mầu, xin để Ngài bước vào gia đình chúng con. Amen.


Comments are closed.