Chúa Nhật III Mùa Vọng Năm B- Ngày 17/12/2017

Lời Chúa: Ga 1, 6-8.20-28

Có người đã được Chúa sai đến, tên là Gioan. Ông đến như chứng nhân để làm chứng về sự sáng, hầu mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là sự sáng, nhưng ông chỉ làm chứng về sự sáng. Và đây là chứng của Gioan, khi những người Do-thái từ Giêrusalem sai các vị tư tế và các thầy Lêvi đến hỏi ông: “Ông là ai?” Ông liền tuyên xưng, ông không chối, ông tuyên xưng rằng: “Tôi không phải là Đấng Kitô”. Họ liền hỏi: “Thế là gì? Ông có phải là Elia chăng?” Gioan trả lời: “Tôi không phải là Elia”. – “Hay ông là một đấng tiên tri?” Gioan đáp: “Không phải”.

Họ liền bảo: “Vậy ông là ai, để chúng tôi trả lời cho những người sai chúng tôi. Ông tự xưng là ai?” Gioan đáp: “Tôi là tiếng kêu trong hoang địa: Hãy sửa cho ngay đường Chúa đi, như tiên tri Isaia đã loan báo”.

Và có những người thuộc nhóm biệt phái cũng được sai đến. Họ hỏi Gioan rằng: “Nếu ông không phải là Đức Kitô, cũng không phải là Elia hay một tiên tri, vậy tại sao ông làm phép rửa?” Gioan trả lời: “Tôi làm phép rửa trong nước; nhưng giữa các ngươi, có Đấng mà các ngươi không biết. Đấng ấy sẽ đến sau tôi, nhưng chính Đấng ấy đã có trước tôi và tôi không xứng đáng cởi dây giày cho Người”. Việc này xảy ra tại Bêtania, bên kia sống Giođan, nơi Gioan làm phép rửa.

 


Suy niệm

GIOAN, NGƯỜI LÀM CHỨNG

“Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin” (Ga 1,7)

Tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy rõ vị thế của ông Gioan trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Chúng ta nể phục vị ngôn sứ lớn nhất Cựu Ước không chỉ bởi vị thế của ông nhưng còn vì ý thức của Gioan về bản thân là “một người được Thiên Chúa sai đến”. Những người đến gặp để tìm hiểu về thân phận của Gioan hôm nay là đại diện giới trí thức và lãnh đạo trong Do Thái giáo. Họ rất kính trọng, đánh giá cao và trong thâm tâm, có thể đã cho rằng Gioan chính là Đấng Mêsia được Thiên Chúa hứa ban hoặc một vị đại ngôn sứ. Trong tình cảnh ấy, Gioan có thể nhận lấy những danh hiệu nổi trội với những ưu đãi và đặc quyền cùng với sự nể phục của toàn dân Do Thái. Thế nhưng Gioan đã không làm như thế, trái lại ông đã thẳng thắn tuyên bố “Tôi không phải là Đấng Kitô”. Ông không mập mờ để hưởng những đặc quyền đặc lợi ông có thể nhận được. Ý thức mình chỉ là một người làm chứng, Gioan khiêm tốn nhận mình “Tôi là tiếng người hô trong hoang địa”, tiếng mời gọi con người quay trở về với Thiên Chúa.

Khi lãnh nhận bí tích Rửa tội, mỗi người Kitô hữu tham dự vào chức năng ngôn sứ của Chúa Kitô. Chức năng này đòi buộc chúng ta bổn phận làm chứng cho Chúa bằng chính đời sống của mình. Đã bao giờ, ta nghe được một lời nhận xét, thắc mắc từ phía những người ngoại rằng: “nó làm thế là vì nó theo Đạo Công Giáo”. Đó thực sự là một lời khen ngợi khi chúng ta sống và hành động theo sự thật, sự thiện. Chính khi đó là lúc chúng ta trở nên người làm chứng cho Chúa. Vì nhờ vào đời sống theo chân lý của chúng ta, người khác nhận ra niềm tin vào Thiên Chúa và suy phục Ngài. Ngược lại, đâu đó chúng ta có thể nghe câu nói không khỏi làm lòng chúng ta thắt lại như “tin đạo chứ không tin người có đạo”, “đi đạo mà sống như vậy sao?”. Chúng ta cảm thấy xấu hổ vì một hành động nào đó làm cho danh hiệu Kitô hữu bị khinh thường và ô Danh Chúa. Sứ mạng làm chứng không được thực hiện và người đó đã trở nên kẻ phản chứng.

Lạy Chúa, chúng con được Chúa ban tặng một ân huệ cao quý là trở nên người làm chứng cho Ngài nhưng đó cũng là bổn phận chúng con phải thi hành. Xin cho chúng con biết ý thức làm sáng Danh Chúa bằng lời nói là đời sống của chúng con. Amen.


Comments are closed.