Thứ 2 Tuần II Mùa Vọng – Ngày 11/12/2017

Lời Chúa: Lc 5,16-27

Ngày ấy, Chúa Giêsu đang ngồi giảng, có cả những người biệt phái và tiến sĩ luật từ các làng mạc xứ Galilêa, xứ Giuđêa và Giêrusalem đến nghe Người, và Người dùng quyền lực của Thiên Chúa chữa nhiều người. Người ta khiêng một người bất toại đến, họ tìm cách vào nhà để đặt người bất toại trước mặt Người. Nhưng không tìm được lối vào, vì dân chúng quá đông, họ liền trèo lên sân thượng và thả người bất toại xuống giữa cử toạ trước mặt Chúa Giêsu. Thấy lòng tin của họ, Người nói: “Hỡi người kia, tội ngươi đã được tha!”

Các luật sĩ và biệt phái bắt đầu lý luận rằng: “Người này là ai mà dám nói phạm thượng? Trừ một mình Chúa, ai có quyền tha tội?” Chúa Giêsu biết rõ điều họ suy tính, liền nói với họ: “Sao các ngươi lại nghĩ trong lòng như vậy? Nói rằng: ‘Các tội của ngươi đã được tha’, hay nói: ‘Ngươi hãy đứng dậy mà đi’, đàng nào dễ hơn? Song (như thế là) để các ngươi biết Con Người có quyền tha tội ở dưới đất”. Người nói với người bất toại rằng: “Ta bảo ngươi, hãy chỗi dậy vác giường về nhà”.

Tức thì anh ta chỗi dậy vác giường đi về nhà và ca tụng Thiên Chúa. Ai nấy đều sợ hãi và ngợi khen Thiên Chúa; họ kinh sợ và nói: “Hôm nay chúng ta đã thấy những việc lạ lùng”.

 


Suy niệm

SỨC MẠNH TỪ ĐỨC TIN CỘNG ĐỒNG

““Thấy họ có lòng tin như vậy, Người bảo: ‘Này anh, anh đã được tha tội rồi’”. (Lc 5,20)
hấy họ có lòng tin như vậy, Người bảo: ‘Này anh, anh đã được tha tội rồi’”. (Lc 5,20)

Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu cứu chữa một thanh niên tê bại. Chúa Giêsu đã nhìn thấy nơi những người đã giúp thanh niên tê bại gặp được Chúa có một đức tin và một đức ái mạnh mẽ khiến họ có những sáng kiến và hành động cụ thể trước nhu cầu của người anh em mình. Đức tin trong đức ái của họ đã khiến Chúa chạnh lòng thương và phép lạ đã xảy ra. Thế nhưng nơi những người Pharisêu và luật sĩ lại biểu lộ một thái độ bắt bẻ, chống đối và ghen tị. Lẽ ra họ phải là những “Rabbi của dân”, hơn ai hết phải vui mừng hơn hết vì một người anh em khốn khổ của mình nay được chữa lành, họ phải cảm phục vì lòng tin và lòng nhân ái của những người anh em đã không ngại vất vả thưng giúp bạn mình. Ngược lại với Chúa Giêsu, những Rabbi Do Thái là những người vô cảm sống theo chủ nghĩa “Mac-kê-nô”­_ “Mặc kệ nó”!

Thực tế cuộc sống hiện nay, căn bệnh “Mặc kệ nó” đang trở nên rào cản trong mối tương quan cộng đồng đức tin giữa những người cùng chia sẻ một niềm tin Kitô giáo. Lời Chúa hôm nay vừa là lời mời gọi và cũng là lời nhắc nhở mỗi chúng ta sống đức tin trong mối tương quan đức ái này. Bởi lẽ mỗi chúng ta là một chi thể trong nhiệm thể duy nhất là Đức Kitô. Chúa như đang chất vấn chúng ta: Thái độ sống đức tin của ta có trở nên cầu nối, sự nâng đỡ và tạo điều kiện phát triển đức tin cho tha nhân hay ta đang gây chia rẽ, làm cản trở sự phát triển đức tin của anh chị em mình vì lòng ích kỉ, hẹp hòi, ghen tị.

Lạy Chúa, chúng con đang sống trong mùa vọng. Đây là thời gian nhắc nhở chúng con chuẩn bị tâm hồn để đón Chúa đến. Xin Chúa cho chúng con mạnh dạn bước ra khỏi con người hẹp hòi ích kỷ của mình để đến với tha nhân. Xin cho chúng con luôn ý thức trách nhiệm đem Chúa đến cho tha nhân. Trong đức tin, khi chúng con biết quan tâm đến nhau chính là lúc chúng con làm phát triển niềm tin của anh em mình trong cộng đồng Ki-tô giáo.


Comments are closed.