Thứ 2 Tuần 6 Phục sinh – Ngày 18/05/2020

Lời Chúa: Ga 15,26 – 16,4a

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Khi Ðấng Phù Trợ đến, Ðấng Thầy sẽ từ nơi Cha Thầy sai đến với các con, Người là Thần Chân lý bởi Cha mà ra, Người sẽ làm chứng về Thầy. Và các con cũng sẽ làm chứng, vì các con đã ở với Thầy từ ban đầu. Thầy đã nói với các con điều đó để các con khỏi vấp ngã. Người ta sẽ loại các con ra khỏi hội đường. Ðã đến giờ kẻ giết các con tưởng làm thế là phụng sự Thiên Chúa. Họ sẽ làm những điều đó cho các con, vì họ không biết Cha, cũng không biết Thầy. Nhưng Thầy đã nói với các con như vậy, để khi đến giờ của họ, các con nhớ lại là Thầy đã bảo các con”.

 


Suy niệm

LÀ CHỨNG NHÂN

“Các con cũng sẽ làm chứng, vì các con đã ở với Thầy từ ban đầu.” (Ga 15, 27)

Trong suốt những tuần lễ mùa Phục sinh này, Giáo Hội mời gọi con cái mình chiêm ngắm Con Thiên Chúa đã đến trần gian, đã chịu khổ hình và đã được phục sinh vinh hiển. Tất cả những điều ấy được chính Chúa Giêsu mạc khải cho các nhân chứng của Người. Đó là các Tông đồ và những người nghĩa thiết với Chúa từ ban đầu. Kinh nghiệm về đức tin ấy trao truyền cho mọi người mọi thời, để từ đó, họ cũng trở nên chứng nhân cho sự phục sinh của Chúa Kitô.

Bản văn Tin Mừng hôm nay được trích từ những lời tâm tình thánh của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ thân tín của Người trước khi Người đi thụ nạn. Họ là những người sẽ trở thành chứng nhân sống động cho đức tin phục sinh, một đức tin được đặt nền tảng trên sự phục sinh của Chúa Kitô. Nhưng trước khi họ được nếm hưởng vinh quang cùng với Thầy mình, những chứng nhân ấy cũng sẽ trải qua một con đường gian khó, hành trình khổ giá như Đấng mà họ sẽ làm chứng trong tương lai: “Người ta sẽ loại các con ra khỏi hội đường. Ðã đến giờ kẻ giết các con tưởng làm thế là phụng sự Thiên Chúa”. Ắt hẳn, ngay chính lúc họ nghe, họ cũng không thể mường tượng được những lời ấy sẽ thể hiện như thế nào trong đời của họ, những khốn khó đến mức nào đang chờ đón họ. Khi nhìn thấy trước sự bấp bênh của đời sống chứng nhân, Chúa Giêsu đã thắp sẵn cho họ một niềm hy vọng hồng phúc, một sự trợ giúp tuyệt vời, một sự bảo đảm cho sứ vụ của họ để họ hiên ngang bước đi trên hành trình nên chứng nhân: “Khi Ðấng Phù Trợ đến, Ðấng Thầy sẽ từ nơi Cha Thầy sai đến với các con, Người là Thần Chân lý bởi Cha mà ra, Người sẽ làm chứng về Thầy”.

Là Kitô hữu, chúng ta là những chứng nhân của Đức Kitô đã tử nạn và đã phục sinh. Là Kitô hữu, chúng ta mạnh dạn và can đảm sống đức tin của mình vào Chúa Kitô giữa trăm bề thử thách. Là Kitô hữu, chúng ta mang lấy chứng từ sống động về cuộc gặp gỡ với Đấng Phục Sinh đi chia sẻ cho mọi người chúng ta gặp gỡ trên hành trình cuộc đời. Sự giao thoa đức tin như thế giúp ta và giúp người ngày càng kiên vững hơn trong bước đường theo Chúa. Cho dẫu những thử thách đức tin có thế nào đi nữa, cho dẫu những chướng ngại trong việc sống và thực hành đức tin có đến đâu đi nữa, chúng ta vẫn bền tâm và hiên ngang thể hiện đức tin ấy trong chính đời sống mình, vì hành trình ấy luôn nằm trong bàn tay quan phòng của Đấng Phục Sinh. Chính Người đã gửi Thánh Thần đến trong mỗi chúng ta, để Người gợi nhắc chúng ta về tất cả mọi điều Chúa Giêsu đã nói, nhất là trong những lúc khốn khó của cuộc đời.

Xin Chúa cho mỗi chúng ta biết đặt trọn niềm tín thác vào Chúa, nhất là trong những lúc khó khăn xảy đến trong đời mình, và những lúc phải phân định để tìm thánh ý Chúa trước những quyết định quan trọng. Xin cho mỗi người luôn nhớ rằng, Chúa Giêsu đã gởi Thánh Thần Chân Lý đến trong nhân loại và trong mỗi người, để khi ta nỗ lực sống sự thật, chính lúc ấy ta đang trở nên chứng nhân đích thực của Đấng Phục Sinh.


Comments are closed.