Chúa Nhật 6 Mùa Phục Sinh Năm A – Ngày 17/05/2020

Lời Chúa: Ga 14,15-21

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu các con yêu mến Thầy, thì hãy giữ giới răn Thầy. Và Thầy sẽ xin Cha, và Người sẽ ban cho các con một Đấng Phù Trợ khác, để Ngài ở với các con luôn mãi. Ngài là Thần Chân Lý mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết được Ngài; còn các con, các con biết Ngài, vì Ngài sẽ ở nơi các con và ở trong các con. Thầy sẽ không bỏ các con mồ côi: Thầy sẽ đến với các con. Một ít nữa, thế gian sẽ không còn thấy Thầy. Phần các con, các con thấy Thầy vì Thầy sống và các con cũng sẽ sống. Trong ngày đó, các con sẽ hiểu biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, và các con ở trong Thầy, và Thầy ở trong các con. Ai nhận các luật Thầy truyền và giữ các luật đó, thì người ấy là kẻ mến Thầy. Và ai mến Thầy sẽ được Cha Thầy yêu mến, và Thầy sẽ yêu nó, và sẽ tỏ mình ra cho nó”.

 


Suy niệm

TUÂN PHỤC TRONG TÌNH YÊU CHÚA

“Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: ‘Nếu các con yêu mến Thầy, thì hãy giữ giới răn Thầy’” (Ga 14,15).

Sau khi đã nghiền ngẫm về cuộc đời và những lời giảng dạy của Chúa Giêsu, thánh Gioan Tông Đồ nghiệm ra giá trị cốt lõi cuộc sống của người môn đệ là tình yêu Chúa Giêsu Kitô. Tình yêu đó không phải là thứ tình yêu mơ mộng lãng mạng, nhưng là một tình yêu sáng suốt của lý trí, một tình yêu với những việc làm cụ thể bằng việc tuân giữ những điều Chúa Giêsu đã truyền dạy.

Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu các con yêu mến Thầy, thì hãy giữ giới răn Thầy” (Ga 14,15). Chúa Giêsu đã nói theo cùng một cách thức như Thiên Chúa đã ban Lề Luật của Người cho dân Do Thái và truyền cho họ tuân giữ mọi huấn lệnh của Người. Đây là một trong những cách thức Chúa Giêsu bày tỏ thần tính của Người, bởi chỉ một mình Thiên Chúa mới có thể đòi hỏi tận mức đến như thế. Tuy nhiên, Chúa Giêsu nhấn mạnh việc tuân giữ trong tình yêu. Người đòi hỏi yêu mến hơn tuân phục. Người đòi hỏi yêu mến con người của Ngài chứ không là Lề Luật. Tuân giữ Lề Luật là bằng chứng tình yêu đối với Người. Luân lý Kitô giáo đều tập trung vào Luật Mới này: không áp đặt từ bên ngoài, nhưng là hành vi chan chứa tình yêu, là mối tâm giao với Người.

Người ta thường nói về mối liên hệ giữa quyền bính với sự tuân phục chứ không ai nói về mối liên hệ giữa tình yêu với sự tuân phục. Thái độ mà Chúa Giêsu yêu cầu có vẻ khác: “Nếu các con yêu mến Thầy, thì hãy giữ giới răn Thầy” (Ga 14,15). Thật thế, chúng ta đều có kinh nghiệm rằng khi người ta yêu nhau, người ta luôn nghĩ đến việc làm vui lòng người yêu mà không có gì miễn cưỡng cả, người ta sẵn sàng làm mọi sự để chu toàn ý muốn của người yêu. Tuân giữ là cách thể hiện ra bên ngoài điều mình nghĩ, điều mình yêu. Đây là điều Chúa Giêsu đã làm đối với Cha của Người: “… Thầy đã giữ lệnh truyền của Cha Thầy, nên Thầy ở lại trong tình yêu của Người” (Ga 15,10). Người môn đệ của Chúa cũng sẽ phải làm như vậy, nghĩa là hoạ lại cuộc sống của mình trên cuộc sống của Chúa Giêsu, Đấng hiện diện trong cõi thâm sâu của người môn đệ.

Ngược lại, sự cám dỗ tinh tế của con mọt đục phá tình yêu là yêu chính bản thân mình trong người khác. Người ta không thật sự yêu người khác, nhưng yêu chính mình. Đó là lời giải thích thông thường của những thất bại trong tình yêu của thế giới ngày hôm nay. Và đó cũng là lời giải thích sâu xa nhất của chủ nghĩa vô thần đang lớn dần lên cùng một lúc với những tình yêu đổ vỡ. Ngược lại, nếu chúng ta thật sự lắng nghe Chúa Giêsu với trọn con tim, chúng ta sẽ khám phá ra rằng Người là Cứu Chúa cho tình yêu của chúng ta.

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con sức mạnh và nghị lực để chúng con luôn trung tín trong tình yêu đối với Chúa. Amen.


Comments are closed.