Thứ 3 Tuần 6 Phục Sinh – Ngày 19/05/2020

Lời Chúa: Ga 16,5-11

Bây giờ Thầy đến cùng Đấng đã sai Thầy, và không ai trong anh em hỏi: Thầy đi đâu? Nhưng vì Thầy nói ra các điều ấy, nên lòng anh em tràn ngập ưu phiền. Song, Thầy nói thật với anh em: Thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Thật vậy, nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em; nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em. Khi Người đến, Người sẽ chứng minh rằng thế gian sai lầm về tội lỗi, về sự công chính và việc xét xử: về tội lỗi: vì chúng không tin vào Thầy; về sự công chính: vì Thầy đến cùng Chúa Cha, và anh em không còn thấy Thầy nữa; về việc xét xử: vì Thủ lãnh thế gian này đã bị xét xử rồi.

 


Suy niệm

THÁNH THẦN CỦA LỜI HỨA

“Nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em” (Ga 16,7)

Thánh sử Gioan cho biết, trước khi lên trời, Chúa Giêsu đã hứa ban Chúa Thánh Thần cho các Tông đồ: “Thầy nói thật với anh em: Thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Thật vậy, nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em; nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em” (Ga 16,7). Lời hứa này bao hàm hai nghĩa: một đàng, Đức Giêsu sẽ rời xa các môn đệ cách thể lý; đàng khác, Thánh Thần của Đức Giêsu Kitô vinh hiển sẽ đổ tràn trên các Tông đồ khi Người thổi hơi trên các ông, và từ đó Ngài sẽ ở cùng các Tông đồ mãi mãi. Quả thật, nhờ lới hứa của Đức Giêsu, Thánh Thần sẽ đến, sẽ dạy các Tông đồ nhớ lại tất cả những gì Chúa Giêsu đã nói và sẽ dẫn các ông đến chân lý trọn vẹn. Đồng thời, Thánh Thần sẽ làm chứng cho Đức Kitô và sẽ tôn vinh Đức Kitô. Còn đối với thế gian, Chúa Thánh Thần sẽ chứng minh rằng thế gian sai lầm về tội lỗi, về sự công chính và về việc xét xử. Sự thật, Chúa Thánh Thần đã được ban cho các Tông đồ và chính Thánh Thần đó cũng đang hoạt động trong Giáo Hội hôm nay.

Ngày nay, Chúa Thánh Thần vẫn đang hoạt động trong lòng Giáo Hội Chúa Kitô cách phong phú. Ngài âm thầm hiện diện và hoạt động nơi các cộng đoàn Kitô hữu, nhất là làm cho những người đã lãnh nhận bí tích Rửa Tội nhận lại được ơn giống Thiên Chúa đã bị mất vì tội lỗi, Ngài giúp họ sống trong Đức Kitô bằng chính sự sống của Ba Ngôi cực thánh. Ngài sai họ đi làm chứng cho chân lý của Đức Kitô và cắt đặt họ vào trong các phận vụ hỗ tương, để mọi người đem lại hoa trái của Thánh Thần (x. Gl 5,22). Đặc biệt, chính Chúa Thánh Thần giúp ta cầu nguyện vì ta không thể tự mình làm được: “chính Thần Khí cầu thay nguyện giúp chúng ta, bằng những tiếng rên siết khôn tả” (Rm 8,26). Hơn nữa, trong thử thách, Thánh Thần không chỉ ban sức mạnh mà còn hướng dẫn ta giải thích về niềm tin và trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của chúng ta (x. 1Pr 3,15). Như vậy, Thánh Thần của lời hứa luôn hiện diện trong cuộc sống của chúng ta, nhưng liệu ta có đủ ý thức để nhận ra sự hiện diện của Ngài hay không? Sự thật, chỉ khi ý thức có Thánh Thần, đời người Kitô hữu chúng ta mới vững tin và mạnh mẽ loan báo Tin Mừng về Đức Giêsu Kitô cho toàn cõi đất. Đặc biệt, chỉ khi có Chúa Thánh Thần cuộc đời mỗi người tín hữu mới được biến đổi nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô.

Lạy Chúa Thánh Thần, Chúa đã được ban cho chúng con qua bí tích Rửa Tội. Chúng con nài xin Chúa biến đổi và làm trổ sinh nơi chúng con những hoa trái của Người là: bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hoà, và tiết độ. Amen.


Comments are closed.