Thứ 2 Tuần 5 Thường Niên – Ngày 11/02/2019

Lời Chúa: Mc 6,53-56

Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ qua biển rồi, các ngài tới miền Giênêsarét và ghé bến. Các ngài lên khỏi thuyền, tức thì người ta nhận ra Người, họ liền rảo chạy khắp miền, và nghe tin Người ở đâu thì khiêng những người đau yếu nằm trên chõng đến đó. Bất cứ Người vào làng trại hay đô thị nào, người ta cũng đặt các bệnh nhân ở các nơi công cộng và xin Người cho họ ít là được chạm tới gấu áo Người, và tất cả những ai chạm tới Người, đều được khỏi bệnh.

 


Suy niệm

CÁI CHẠM CỦA ĐỨC TIN

“Tất cả những ai chạm tới Người, đều được khỏi bệnh” (Mc 6,56b).

Sinh lão bệnh tử hay sinh bệnh lão tử, đó là quy luật của cuộc sống không ai chối cãi. Trong quy luật này, bệnh tật xuất hiện trong mọi giai đoạn của đời người, nó đeo bám con người từ khi sinh ra cho đến khi chết như hình với bóng. Ai cũng mong muốn cho mình được khỏe mạnh, không ai muốn mình bị bệnh. Vì thế, khi có bệnh con người tìm thầy chạy thuốc để mong sao cho mình được chữa lành.

Trong bài Tin mừng hôm nay, dân chúng háo hức tìm đến với Chúa Giêsu để được chữa lành bệnh tật. Khi biết Chúa ở đâu thì họ đưa bệnh nhân đến đó, thậm chí họ đặt bệnh nhân nằm ở hai bên đường để khi Chúa đi qua, các bệnh nhân chỉ cần chạm vào gấu áo của Chúa Giêsu là được lành bệnh. Nếu đọc xuyên suốt các bài Tin mừng, chúng ta thấy các việc chữa lành bệnh của Chúa Giêsu đều đến từ đức tin. Nhiều lần Chúa Giêsu đã nói: đức tin của con đã cứu chữa con, hay Chúa hỏi: anh có tin không? Bệnh nhân đáp tôi tin và thế là được chữa lành bệnh. Trong bài Tin mừng, chúng ta không thấy những lời tuyên xưng đại loại như thế, nhưng những hành động của các bệnh nhân và của những người thân của các bệnh nhân đã là một chứng tích hùng hồn về đức tin của họ. Họ chỉ xin Chúa cho họ được chạm vào gấu áo của Chúa thôi, và Tin mừng thuật lại: tất cả những ai chạm tới Người, đều được chữa lành. Đó là cái chạm của đức tin.

Hằng ngày Chúa vẫn đang mời gọi chúng ta chạy đến với Ngài và đụng chạm vào Ngài qua Lời Chúa và phép Thánh Thể khi tham dự thánh lễ. Thế nhưng, chúng ta đang đụng chạm với thái độ nào? Đó có phải là thái độ tin tưởng yêu mến Chúa, hay chúng ta chỉ tham dự thánh lễ với thái độ hời hợt, gượng ép vì bổn phận phải làm? Cuộc đời chúng ta sẽ thật sự biến đổi, nếu chúng ta thực hành với thái độ của đức tin. Qua đức tin chúng ta đụng chạm được đến Chúa và được chữa lành.

Lạy Chúa, Chúa luôn an ủi, vỗ về và chữa lành mọi bệnh tật của chúng con. Những lúc chúng con đau yếu bệnh tật, xin cho chúng con biết chạy đến Chúa, cầu xin Chúa để được Chúa đụng chạm và chữa lành mọi đau khổ bệnh tật phần xác cũng như phần hồn, như lời sách huấn ca dạy: “Con ơi, khi đau ốm, con chớ coi thường, nhưng hãy cầu xin Đức Chúa, Người sẽ chữa lành cho” (Hc 38,9). Amen.


Comments are closed.